kontakt@zwrotnikraka.pl

NIEDOKRWISTOŚĆ U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH – LECZENIE

niedokrwistość u pacjentów onkologicznych - leczenieNiedokrwistość u pacjentów onkologicznych występuje dość często i może mieć wiele przyczyn. Przede wszystkim wiąże się z samą chorobą nowotworową oraz jej następstwami metabolicznymi. Powstaje często na skutek uszkodzenia szpiku kostnego poprzez naświetlanie lub jako powikłanie po chemioterapii albo ze względu na niedobór własnej erytropoetyny, która stymuluje proces erytropoezy w szpiku czyli wytwarzania krwinek czerwonych (hemoglobiny), która jest odpowiedzialna w organizmie za odpowiednie utlenowanie tkanek. Niedokrwistość (niski poziom Hb) powoduje nasilony zespół zmęczenia, osłabienie, zawroty głowy, duszności, arytmie serca i zbladnięcie skóry. Objawy te pogarszają jakość życia i mogą stanowić przeszkodę w kontynuowaniu leczenia chemioterapią. Gorsze utlenowanie tkanek, do którego prowadzi niedokrwistość, zmniejsza również skuteczność radioterapii. Zmniejszenie lub ustąpienie objawów niedokrwistości pojawia się gdy wartość Hb – (hemoglobiny) wzrasta do poziomu 11-13 g/dl.

Chemioterapia (szczególnie zawierająca platynę lub jej pochodne) prowadzi do niedokrwistości wskutek supresji szpiku oraz zaburzeń produkcji endogennej erytropoetyny – naturalnego czynnika stymulującego erytropoezę czyli wytwarzanie krwinek czerwonych. Wpływ na zmniejszenie poziomu hemoglobiny ma również skojarzone leczenie jednoczesną chemioterapią i radioterapią oraz przebyte już wcześniej leczenie przeciwnowotworowe. W przypadku guzów litych niedokrwistość wywołana terapią najczęściej dotyczy chorych na raka płuca, jajnika, szyjki macicy i układu moczowo-płciowego. W tej grupie niedokrwistość dotyczy 50-60% pacjentów. Nowe cytostatyki, stosowane w leczeniu raka trzustki, piersi, jajnika powodują niedokrwistość łagodną lub średniego stopnia. Zwiększa się odsetek chorych na niedokrwistość z powodu radioterapii (szczególnie dla pacjentów chorych na raka prostaty i z rakiem szyjki macicy).

Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych stosuje się przy niedokrwistości, która powstała gwałtownie np. przy krwotoku lub gdy jej stopień mocno się pogłębił pod wpływem leczenia. Poprawia wartości morfologii krwi następuje szybko, ale efekt jest przemijający, gdyż nie wpływa na przyczynę niedokrwistości. Przetaczanie może doprowadzić też do przeniesienia zakażeń wirusowych, bakteryjnych i innych powikłań.

NIEDOKRWISTOŚĆ WYWOŁANA CHEMIOTERAPIĄ – LECZENIE

Od kilkunastu lat do leczenia niedokrwistości powstałej pod wpływem leczenia onkologicznego stosuje się preparaty rHu Epo: alfa (Expres) oraz beta (NeoRecormon). EPO czyli erytropoetyna jest czynnikiem wzrostu dla erytropoezy, który stymuluje tworzenie się erytrocytów w szpiku kostnym Oba preparaty nie różnią się skutecznością leczenia. Poleca się rozpoczynanie leczenie od 150 U/kg mc. 3 x w tygodniu, co odpowiada najczęściej dawce 10 000 U 3 x w tygodniu. Lek podaje się podskórnie, rzadko dożylnie. Jeśli po 4-6 tygodniach leczenia wartość Hb nie zwiększy się o 1,5-2,0 g/dl, dawkę Epo należy podwoić. Ostatnio do leczenia wprowadzono nowy preparat: darbepoetynę alfa (Aranesp) – erytropoetynę ze zwiększoną liczbą cząsteczek kwasu sialowego i dłuższym czasem półtrwania. Lek cechuje się dużą skutecznością w leczeniu niedokrwistości wywołanej chemio i radioterapią. Brak odpowiedzi na Epo może wynikać z utajonego niedoboru żelaza lub współistniejącego zakażenia. Na utajony niedobór żelaza wskazuje obecność >10% niedobarwliwych erytrocytów w rozmazie i saturacja transferryny <15% . Zalecane jest wówczas podawanie preparatów żelaza. Ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości w trakcie chemioterapii warto pamiętać o stosowaniu optymalnej diety.

Niedokrwistość u pacjentów onkologicznych – leczenie, bibliografia
J. Markowska, R. Mądry, Terapie wspomagające w nowotworach złośliwych, Wrocław 2011.
A. Deptała, Onkologia w praktyce, Warszawa 2006.
K. Krzemieniecki, Leczenie wspomagające w onkologii, Poznań 2008.

NIEDOKRWISTOŚĆ U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH – LECZENIE 5.00/5 (100.00%) 2 votes
 

Podobne artykuły

Przeczytaj poprzedni wpis:
ból nowotworowy leczenie
BÓL NOWOTWOROWY – LECZENIE

Problem leczenia bólu u chorych na nowotwory jest niezwykle ważnym elementem postępowania terapeutycznego w szeroko rozumianej onkologii i...

Zamknij