"WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!"

VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2016

Letnia Akademia Onkologiczna dla dziennikarzy LAO 2016W dniach 10-12.08.2016 roku w Warszawie odbędzie się szósta edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego. Konferencja już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych i najbardziej merytorycznych spotkań środowiska onkologicznego i dziennikarskiego w Polsce. Patronat merytoryczny nad LAO 2016 objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne, a gospodarzem oraz prowadzącym tegoroczną konferencję będzie prof. Jacek Jassem – członek Zarządu Głównego PTO.

Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni onkolodzy i eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkają się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej. Konferencja stanowi dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego, dziennikarskiego, jak i pacjentów. W ciągu trzech dni VI Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy uczestnicy omówią blisko kilkanaście różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki. W programie spotkania przewidziano m.in. prezentację najnowszych doniesień z kongresu ASCO 2016, omówienie dostępu do nowych leków onkologicznych w Polsce, dyskusję nad etycznymi wyzwaniami w onkologii oraz prezentację zagadnień związanych z nowoczesną terapią personalizowaną oraz immunoonkologią. Organizatorzy przygotowali również sesje poświęcone psychoonkologii, strategiom walki z rakiem, skoordynowanej opiece onkologicznej i radioterapii w Polsce. Wszystkie wykłady zostaną zarejestrowane kamerą cyfrową.

Szczegółowe informacje na temat Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy 2016, oraz relacje z poprzednich edycji LAO można znaleźć na stronie www.fundacjahilgiera.com
 

VI LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA DLA DZIENNIKARZY 2016 – PROGRAM KONFERENCJI

Środa 10 sierpnia 

15.00 – Powitanie

I Sesja – Onkologia w szerszym wymiarze 

15.10 – 15.30 – Życie po raku – prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk  Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa  Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.
15.30 – 15.50 – Wspólnotowe wyzwanie choroby nowotworowej –  dr fil. Łukasz Andrzejewski, Instytut Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
15.50 – 16.10 – Życie płciowe chorych na nowotwory  – dr n. med. Mariola Kosowicz, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii w Warszawie
16.10 – 16.25 – Dyskusja
16.25 – 16.50 – Przerwa

II Sesja – Etyczne wyzwania w onkologii

16.50 – 17.20 – Czy grozi nam „medycyna alternatywna”?  – prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
17.20 – 17.40 – „Alternatywna diagnostyka” w onkologii – dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład leczenia nowotworów Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu
17.40 – 18.00 – Nadmierne leczenie raka piersi –  dr n. med. Aleksandra Łacko
18.00 – 18.20 – Dyskusja
18.20 – 19.40 – Przejrzystość współpracy środowiska medycznego z przemysłem farmaceutycznym debata z udziałem: Dorota Hryniewiecka-Firlej lub Paweł Szwiertnia (Infarma), Agata Polińska (przedstawiciel chorych, Alivia) lub Bartosz Poliński (Alivia), Grzegorz  Makowski (Fundacja Batorego), prof. Jacek Jassem (lekarz)
19.40 – 20.00 – Dyskusja – Prowadzenie: red. Artur Wolski  Uniwersytetu Medycznego
20.00 – kolacja

Czwartek 11 sierpnia 

9.00 – 9.20 – Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2016. – prof. dr hab. Piotr Potemski, Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

III Sesja – Medycyna personalizowana 

9.20 – 9.40 – Jak personalizować medycynę? – prof. dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela, Pracownia Genetyki Nowotworów, Centrum  Onkologii w Warszawie
9.40 – 10.00 – Dostępność polskich pacjentów do diagnostyki molekularnej – prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
10.00 – 10.20 – Czy większość nowotworów stanie się chorobami rzadkimi?  – prof. dr hab. Piotr Wysocki, Klinika Onkologii Uniwersytet Jagielloński – Collegium  Medicum, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
10.20 – 10.40 – Zalety i ograniczenia terapii celowanych – prof. dr hab. Piotr Potemski
10.40 – 11.00 – Jak interpretować testy określające ryzyko zachorowania na nowotwór?  dr n. med. Dorota Nowakowska, Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii w Warszawie
11.00 – 11.20 – przerwa

IV Sesja – Postępy w immunoterapii nowotworów

11.20– 11.40 – Czy immunoterapia nowotworów ma racjonalne podłoże? – prof. dr hab. Maciej Siedlar, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii.
11.40 – 12.00 – Gorący temat: Zakażenia HPV w onkologii – nowe wyzwania  – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Zakład Patologii, Centrum Onkologii w Warszawie.
12.00 – 12.20 – Nowe możliwości leczenia chłoniaków nieziarniczych  – prof. dr hab. Andrzej Deptała, Klinika Onkologii i Hematologii, CSK MSWiA Warszawa
12.20 – 12.40 – Szpiczak plazmocytowy – chorobą przewlekłą?  prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii  Ziemi Lubelskiej
12.40 – 13.00 –Leki immunokompetentne w leczeniu nowotworów klatki piersiowej  – prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,  Centrum Onkologii w Warszawie.
13.00 – 13.20 – Immunoterapia raka nerki  prof. dr hab. Piotr Potemski
13.20 – 13.40 – Onkologiczny serwis dla dziennikarzy: projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem  prof. dr hab. Jacek Jassem
13.40 – 14.00 – Dyskusja
14.00 – 15.00 – Obiad

V Sesja – Skoordynowana opieka onkologiczna

15.00 – 15.20 – Skoordynowana opieka jako nowa koncepcja w onkologii  dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia publicznego
15.20 – 15.40 – Rak piersi (Breast Units) – dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
15.40 – 16.00 – Nowotwory układu moczowego  – prof. dr hab. Paweł Wiechno, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie
16.00 – 16.20 – Nowotwory przewodu pokarmowego –  prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie
16.20 – 16.40 – Przełomy w terapii czerniaka  – prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości  i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii
16.40 – 17.00 – Dyskusja
17.00 – 17.20 – Przerwa

VI Sesja – Czy stać nas na nowe leki w onkologii?

17.20 – 17.35 – Jak powstają zalecenia AOTMiT?  Wojciech Matusewicz, prezes AOTMiT
17.35 – 17.50 – Jak powstają analizy HTA?  dr hab. Maciej Niewada, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,  Warszawski Uniwersytet Medyczny
17.50 – 18.05– O etyce finansowania leczenia rzadkich chorób nowotworowych  – prof. dr hab. Piotr Fiedor, dyrektor Narodowego Instytutu Leków.  członek Komitetu Naukowego CHMP Europejskiej Agencji Leków
18.05 – 18.20 – Jak to finansować?  Przedstawiciel MZ
18.20 – 18.35 – Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków  mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Kancelaria KRK
18.35 – 19.30 – Dyskusja panelowa: Wojciech Matusewicz, Maciej Niewada, Paulina Kieszkowska-Knapik,  Onkologicznej  Piotr Fedor, przedstawiciel MZ, Jacek Jassem
19.30 – Kolacja
20.00 – LAO po godzinach. Na krawędziach świata: wyprawy prof. Jacka Jassema

Piątek 12 sierpnia 

VII Sesja – Co z polską radioterapią?

9.00 – 9.20 – Współczesna radioterapia – gdzie jesteśmy?  prof. dr hab. Krzysztof Składowski, dyrektor Instytutu Onkologii w Gliwicach.  Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
9.20 – 9.40 – Czy rozwijać terapię protonową?  dr n. med. Krzysztof Konopa, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego  Uniwersytetu Medycznego
9.40 – 10.00 – Państwowa czy prywatna?  Małe czy duże ośrodki – jaki model jest optymalny dla chorych? – prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
10.00 – 10.20 – Jak liczyć koszty? – prof. dr hab. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
10.20 – 10.40 Dyskusja
10.40 – 11.00 – przerwa

VIII Sesja – Strategia walki z rakiem w Polsce – polski Cancer Plan

11.00 – 11.20 – Strategie walki z rakiem w świecie  – Magdalena Zmysłowska, Polska Liga walki z Rakiem, Primum PR
11.20 – 11.40 – Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem w świecie  prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki
11.40 – 12.00 – Rola organizacji pacjenckich w systemie opieki onkologicznej  Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
12.00 – 12.20 – Jak powstawała Strategia Walki z Rakiem w Polsce i jak ją teraz wdrożyć?  prof. dr hab.Jacek Jassem
12.20 – 12.40 – Strategia walki z rakiem w Polsce: mapa drogowa – min. Katarzyna Głowala (MZ)
12.40 – 13.00 – Pakiet onkologiczny – postęp, czy stracona szansa?  dr n. med. Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii w  Warszawie
13.00 – 13.20 – Szybka ścieżka w praktyce. Jak pakiet onkologiczny wpłynął na czas oczekiwania na  diagnozę i leczenie?  prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki,
13.20 – 13.50 – Dyskusja  14.00 – Zakończenie konferencji i obiad

 

 

VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2016
5 (100%) 9 votes
About the Author
 

Powiązane artykuły


Akademia Czerniaka 2017 – cykl konferencji naukowych

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i jego Sekcja Naukowa Akademia Czerniaka oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL zapraszają na IV edycję cyklu, poświęconego tematyce czerniaka. Konferencje są w tym...
Opublikowane 22 Sty 2017

Kampania Piękna bo Zdrowa 2017 – „Wpadnij na przegląd do ginekologa”

Czy Twój samochód każdego roku przechodzi gruntowny przegląd u mechanika? Na pewno tak! Bez dokładnego sprawdzenia wszystkich części, uzupełnienia niedoskonałości – daleko nie zajedzie… A czy Ty pamiętasz...
Opublikowane 21 Sty 2017

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Pink Lips Project 2017

Zbliża się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Prevention Week), którego tegoroczna edycja przypada na 22-28 stycznia 2017 roku. W ramach wydarzenia odbywają się...
Opublikowane 16 Sty 2017

Bezpłatna diagnostyka zmian piersi w warszawskiej Klinice WILMED

Centrum medyczne WILMED prowadzi nabór pacjentek do programu uzupełniającej diagnostyki zmian piersi nowoczesnym urządzeniem BRASTER.   Do rozwoju komórek nowotworowych przyczyniają się dwa procesy:...
Opublikowane 15 Sty 2017

Inauguracja Forum Raka Płuca

Rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym w Polsce – co piąty pacjent i co dziesiąta pacjentka onkologiczna choruje na raka płuca. Na leczenie tej grupy chorych Ministerstwo Zdrowia...
Opublikowane 12 Sty 2017
Więcej w konferencje onkologiczne, LAO2016
II konferencja onkologiczno paliatywna Gdańsk
II Konferencja Onkologiczno-Paliatywna Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

W dniach 13-15 października 2016 roku w Gdańsku odbędzie się II Konferencja Onkologiczna-Paliatywna Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza....

Zamknij