Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaprasza do udziału w X Forum Pacjentów Onkologicznych, które odbędzie się 20 czerwca 2022 roku pod hasłem „Ewolucja w onkologii”. Forum Pacjentów Onkologicznych to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń, umożliwiających wymianę poglądów pomiędzy środowiskiem pacjentów onkologicznych, ekspertów medycznych, przedstawicieli władz państwowych oraz mediów.

Udział w konferencji możliwy jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na portalu Youtube. Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Forum Pacjentów Onkologicznych PKPO

Nie ulega wątpliwości, że od kilkunastu lat obserwujemy sukcesywny, dynamiczny postęp w dziedzinie medycyna jaką jest onkologia. I choć ewolucja w tym obszarze najczęściej rozumiana jest jako opracowywanie kolejnych, nowoczesnych terapii, to w rzeczywistości możemy zaobserwować ją na wielu poziomach. Dzięki coraz lepszemu zrozumieniu specyfiki chorób nowotworowych nieustanna zmiana dotyka m.in. diagnostyki, czy też organizacji i koordynacji systemu leczenia onkologicznego.

Coraz więcej uwagi poświęca się także roli lekarzy POZ, zaangażowaniu organizacji pacjentów, jak również wartości  i potrzebie usprawniania komunikacji na linii lekarz – pacjent. Te wszystkie elementy składają się na ewolucję w onkologii – ewolucję, która z perspektywy konkretnego pacjenta może być jednak prawdziwą rewolucją.

X Forum Forum Pacjentów Onkologicznych rozpocznie się od briefingu dla mediów, w trakcie którego Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady s. Onkologii, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Krystyna Wechmann, prezes Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych podsumują wydarzenia ostatniego roku w polskiej onkologii.

Tematem przewodnim pierwszej sesji tegorocznego Forum będzie rola organizacji pacjentów onkologicznych w działaniach systemowych ochrony zdrowia w kontekście napływu uchodźców i sytuacji popandemicznej. Goście będą mówić m. in. o Narodowej Strategii Onkologicznej, Krajowej Sieci Onkologicznej, Funduszu Medycznym i Ratunkowym Dostępie do Technologii Lekowych (RDTL).

Kolejna sesja poświęcona będzie zmianom w podejściu do leczenia nowotworów, będących konsekwencją postępu z zakresu technologii lekowych i rozwoju diagnostyki molekularnej. Postęp medycyny niesie za sobą coraz więcej możliwości – medycyna personalizowana wyznacza nowy kierunek w diagnostyce i leczeniu nowotworów, a immunoterapia staje się standardem leczenia wielu chorób nowotworowych. Zapewnienie dostępu do najnowszych metod terapeutycznych i diagnostycznych to jednak także konieczność pokonywania barier wynikających z organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia.

O nowych terapiach w hematologii i onkologii dziecięcej, ich dostępności (lub nie) oraz o tym, dlaczego wdrażanie najnowszych technologii jest tak ważne dyskutować będą przedstawiciele środowisk hematoonkologów i organizacji pacjentów.

Na zakończenie X Forum Pacjentów Onkologicznych przewidziano dyskusję o ścieżce pacjenta onkologicznego. Prześledzimy drogę pacjenta od lekarza rodzinnego, poprzez koordynowaną opiekę onkologiczną do opieki paliatywnej. Zaproszeni eksperci i przedstawiciele pacjentów ocenią obecną sytuację i przestawią swoje punkty widzenia dotyczące koniecznych zmian oraz korzyści płynące ze sprawnie działającego systemu skoordynowanej opieki nad pacjentem.

PRZEDŹ DO: NAJNOWSZE WYDARZENIA