Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu w Warszawie – nowoczesne leczenie bólu nowotworowego

Choroba nowotworowa kojarzy się z bólem. I rzeczywiście – ocenia się, że około 75% chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową wymaga stałego leczenia przeciwbólowego. W grupie chorych z przerzutami nowotworowymi odsetek ten sięga 100%. W...

Czytaj więcej