W Polsce trwa nowe badanie kliniczne INFINITE dotyczące złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Dostępne metody leczenia w przypadku braku odpowiedzi złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM) na leczenie początkowe są obecnie ograniczone.

Firma Trizell Ltd. opracowała zatem innowacyjną badaną terapię genową: wektor wirusowy niezdolny do replikacji (adenowirus) dostarczający gen ludzkiego interferonu (IFN) α-2b bezpośrednio do przestrzeni wewnątrzopłucnowej, którego działanie polega na wspomaganiu organizmu w wytwarzaniu większych ilości białka o nazwie interferon – w szczególności w wyściółce płuc. Zwiększona ilość tego białka może wpływać na układ odpornościowy, co potencjalnie może spowodować spowolnienie wzrostu guza.

Firma Trizell Ltd. rozpoczęła globalne badanie kliniczne fazy 3 o nazwie INFINITE mające na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności tej badanej terapii genowej (rAd IFN) podawanej w skojarzeniu z lekiem przeciwzapalnym celekoksybem, a następnie chemioterapii gemcytabiną, w zakresie spowalniania wzrostu guza lub zatrzymywania jego wzrostu.

Do badania rekrutowani są pacjenci poszukujący leczenia drugiego lub trzeciego rzutu (jednym z wcześniej stosowanych u nich schematów leczenia musiało być skojarzone podawanie antyfolianu oraz związku platyny).

Do badania zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 300 pacjentów na całym świecie, w dziewięciu krajach. Rekrutacja do badania INFINITE jest obecnie otwarta w Polsce, Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pierwszy pacjent w Polsce został zrekrutowany w ośrodku Med – Polonia Spółka z o.o. przez Profesora Rodryga Ramlau.

Polscy badacze, którzy obecnie prowadzą niniejsze badanie kliniczne, to:

  • Prof. Rodryg Ramlau w ośrodku Med-Polonia Spółka z o.o., Poznań
  • Prof. Dariusz Kowalski w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, Warszawa

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a badaniem INFINITE i chciałby/chciałaby Pan/Pani uzyskać więcej informacji lub znaleźć miejsce prowadzenia rekrutacji do badania, proszę odwiedzić stronę internetową http://bit.ly/INFINITEStudyPL.

Informacje na temat badania można znaleźć również na clinicaltrials.gov tutaj: http://bit.ly/clinicaltrialsINFINITE.