W związku ze światowym zagrożeniem koronawirusem Polska Liga Walki z Rakiem opublikowała zalecenia włoskich towarzystw onkologicznych dotyczące postępowania w czasie pandemii COVID-19. Włochy są krajem najbardziej dotkniętym zachorowaniami na COVID-19 w Europie i włoscy onkolodzy mają największe doświadczenie w rozwiązywaniu związanych z tym problemów.

W sytuacji szybko nasilającej się epidemii koronawirusa w również w Polsce, kluczową rolę odgrywa zapewnienie chorym na nowotwory możliwie najlepszego dostępu do leczenia, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla personelu medycznego.

Dwa włoskie towarzystwa naukowe: Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (AIOM) opublikowały w ostatnich dniach praktyczne zalecenia dotyczące postępowania w czasie pandemii COVID-19.

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem uznał, że warto je udostępnić polskim lekarzom-onkologom. Za zgodą prezydentów obu towarzystw: Prof. Vittorio Donato (AIRO) i Prof. Saverio Cinieriego (AIOM) zostały one opublikowane w wersji polskiej na stronie internetowej www.ligawalkizrakiem.pl.

ZOBACZ: AKTUALNA MAPA KORONAWIRUSA

Pandemia Covid-19 – zalecenia dla Pacjentów onkologicznych

Włoskie zalecenia dla onkologii klinicznej i radioterapii w czasie epidemii COVID19 mają charakter praktyczny i są dyktowane troską o zapewnienie dostępu i ciągłości opieki onkologicznej przy zachowaniu bezpieczeństwa chorych, ich opiekunów i personelu służby zdrowia. Z powodu braku aktualnych dowodów naukowych są one oparte na specjalistycznej wiedzy i zdrowym rozsądku klinicznym.

Obydwa dokumenty zawierają wskazówki dotyczące m.in. staranności w rozpoznawaniu zagrożenia epidemiologicznego u chorych na nowotwory, zasad stosowania środków ochrony osobistej i dystansu społecznego w czasie leczenia, zastąpienia telekonsultacjami wizyt kontrolnych u pacjentów po zakończonym leczeniu i innych praktycznych rozwiązań.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zalecenia te oparte są na doświadczeniach z północnych Włoch, gdzie liczba zakażeń COVID-19 jest nieporównanie większa niż w Polsce. Zalecenia te należy zatem rozpatrywać w kontekście bieżącego stanu zagrożenia.

Niezależnie od tego, wszystkich pracowników służby zdrowia w naszym kraju obowiązują przede wszystkim akty prawne wydawane przez uprawnione do tego organy państwowe, a także zarządzenia dyrekcji poszczególnych jednostek. Przedstawione tutaj zalecenia stanowią więc jedynie materiał pomocniczy i nie mogą zastąpić oficjalnych dokumentów

Covid-19 – włoskie zalecenia (PDF)

ZALECENIA DLA ONKOLOGII KLINICZNEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

PRAKTYCZNE ZALECENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA RYZYKA ZAKAŻENIA U PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW RADIOTERAPII W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

źródło: ligawalkizrakiem.pl

ZOBACZ: TEST NA KORONAWIRUSA – GDZIE WYKONAĆ