Fundacja Simontowski Instytut Zdrowia oraz NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Profil” zapraszają do Żagania na drugą ogólnopolską konferencję psychoonkologiczną pt. „Psychoonkologia – pełniejsze spojrzenie na leczenie onkologiczne”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28 – 29 maja w salach Pałacu Książęcego w Żaganiu.


Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane ze wsparciem chorych i ich rodzin w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Pierwsza część konferencji będzie miała charakter wykładowy, natomiast w drugiej części przewidziane są praktyczne zajęcia warsztatowe dla każdej z grup: lekarzy i pielęgniarek, profesjonalistów z dziedziny zdrowia psychicznego, fizjoterapeutów, pacjentów i ich bliskich oraz przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

II ogólnopolska konferencja psychoonkologiczna adresowana jest do pacjentów onkologicznych (udział bezpłatny) oraz ich bliskich, lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów zainteresowanych tematem wsparcia w schorzeniach onkologicznych oraz urzędników zainteresowanych wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze premiuje udział w konferencji przyznaniem 13 punktów edukacyjnych. Dodatkowo, w dniach 30 maja – 2 czerwca odbędą się warsztaty mindfulness.

Pełne informacje na stronach: www.konferencja-zagan.pl, www.simonton.pl

Druga ogólnopolska konferencja psychoonkologiczna - Żagań, Zrób rakowi na przekór


Druga ogólnopolska konferencja psychoonkologiczna pt. „Psychoonkologia – pełniejsze spojrzenie na leczenie onkologiczne – Program

SOBOTA 28.05.2016r.

8:00 – 9:30 – rejestracja
9:30 – 9:45 – uroczyste rozpoczęcie
9:45 – 10:15 – prof.dr hab.n.med. Krystyna de Walden-Gałuszko – ,,Możliwości poprawy jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową w świetle założeń psychologii pozytywnej”
10:15 – 10:30 – film ,,Lekcje Kaczkowskiego”
10:30 – 11:00 – dr n.med. Marcin Bojo – onkolog – ,,Skuteczność i tolerancja immunoterapii”
11:00 – 11:30 – dr Grażyna Pająk (biolog, naturoterapeuta, immunodietetyk) – ,,Każdy kęs ma znaczenie – żywienie w terapii antynowotworowej”
11:30 – 12:00 – dr n.med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak – „Fizjoterapia w onkologii. Fakty i mity”
12:00 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 13:00 – Szymon Kufel – psycholog, psychoonkolog – ,,Satysfakcja seksualna a życiowa u osób chorych onkologicznie”
13:00 – 13:30 – dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska – ,,Interdyscyplinarne podejście do pacjenta onkologicznego jako podstawowy warunek sukcesu terapeutycznego”
13:30 – 14:00 – Szymon Chrostowski – prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 15:30 – dr n. hum. Małgorzata Adamczyk – Zientara – ,,Aktywne angażowanie pacjenta w proces podejmowania decyzji w onkologii w oparciu o koncepcje dialogu motywującego i Shared Decision Making”
15:30 – 16:00 – przerwa kawowa

16:00 – 17:30 – warsztaty dla dwóch grup :
1) Warsztat dla lekarzy, personelu medycznego i innych osób zainteresowanych tą tematyką : ,,Praktyczne zastosowanie koncepcji dialogu motywującego i Shared Decision Making w angażowaniu pacjenta w proces podejmowania decyzji w onkologii – warsztat dla personelu medycznego”
dr n. hum. Małgorzata Adamczyk – Zientara

2) Warsztat dla pacjentów i osób ich wspierających, dla psychologów, terapeutów i innych osób :
,,Autorski program żywienia przy problemach nowotworowych – Dieta DGD (DrGraceDiet)”
dr Grażyna Pająk

NIEDZIELA 29.05.2016 r.

09:30 – 9:40 – przywitanie gości i podsumowanie wystąpień sobotnich
09:40 – 10:20 – dr n.k.f. Hanna Tchórzewska-Korba -,,Leczenie onkologiczne i fizjoterapia u osób w wieku podeszłym”
10:20 – 11:00 – Iwona Nawara psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog – ,,Poza szpitalna opieka psychoonkologiczna””
11:00 – 12:00 – dr Maciej Skibiński psycholog, psychoterapeuta – ,,Nie farmakologiczne techniki radzenia sobie z bólem i innymi dolegliwościami”
12:00 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 14:30 – warsztaty dla dwóch grup :
1) Warsztat dla pacjentów i ich bliskich, dla fizjoterapeutów, lekarzy , personelu medycznego oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką :
,,Zachowawcza Terapia Obrzęków Limfatycznych” – dr n.k.f. Hanna Tchórzewska-Korba, dr n.med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak, dr Sławomir Pyszniak

2) Warsztat dla psychologów, terapeutów i innych osób :
,,MINDFULNESS – Wprowadzenie do Współczucia (ang. Compassion) w Pracy z Pacjentem Onkologicznym” – Julia E. Wahl psycholog, psychoterapeuta

14:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Druga ogólnopolska konferencja psychoonkologiczna: „Psychoonkologia – pełniejsze spojrzenie na leczenie onkologiczne”, opracował JG, informacja prasowa

 

ZOBACZ: PSYCHOONKOLOGIA