Hipertermia to metoda leczenia raka przy wykorzystaniu podwyższonej temperatury ciała. W onkologii stosuje się hipertermię sztuczną polegającą na podwyższaniu miejscowo lub ogólnie temperatury tkanek przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Hipertermia miejscowa stosowane samodzielnie lub w połączeniu z radioterapią i/lub chemioterapią pozwala zmniejszyć masę guza nowotworowego, daje szansę wydłużenia czasu do progresji choroby nowotworowej lub umożliwia przeprowadzenie operacji chirurgicznej. Urządzenia do hipertermii miejscowej stosowane są w 9 ośrodkach klinicznych w Polsce.


Najnowocześniejszy aparat znajduje się w Szpitalu Klinicznym Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku (ECZ Otwock). Aparatura zakupiona przez ECZ Otwock dedykowana jest do terapii miejscowej zmian nowotworowych. W obecnej chwili zabiegi hipertermii odbywają się u pacjentek ze wznową w raku piersi po wykonanej mastektomii.

Na nasze pytania dotyczące hipertermii w leczeniu onkologicznym odpowiedział dr n. med. Andrzej Radkowski, onkolog-radioterapeuta:

hipertermia z radioterapią ECZO


Zwrotnikraka.pl: Panie Doktorze, w środowisku lekarskim oraz w mediach trwa dyskusja dotycząca stosowania hipertermii w onkologii. Pacjent może czuć się zdezorientowany. Które argumenty warto podkreślić w kontekście skuteczności hipertermii, a które uwagi przeciwników tej metody również warte są przedstawienia?

dr n. med. Andrzej Radkowski: Nowe metody terapii zwykle wzbudzają kontrowersje i skłaniają do dyskusji wśród ekspertów, co należy uznać za uzasadnione i wręcz pożądane. W przypadku hipertermii należy zaznaczyć, że metoda ta stosowana jest z ogromnym powodzeniem w wielu ośrodkach w Europie (w Niemczech 260 ośrodków) i na świecie, między innymi w USA, Japonii. Popularność metody jest świadectwem uznania procedury i jej skuteczności w leczeniu skojarzonym ( z chemioterapią i radioterapią) choroby nowotworowej. Wskazują na to również badania kliniczne i liczne publikacje ukazujące się na przestrzeni ostatnich 15 lat. Opublikowano dziesiątki doniesień o randomizowanych badaniach klinicznych oceniających skuteczność hipertermii w połączeniu z radioterapią i chemioterapią w leczeniu mięsaków, czerniaka, nowotworów głowy i szyi, mózgu, płuc, przełyku, piersi, pęcherza moczowego, odbytnicy, wątroby, jajnika, szyjki macicy i skóry. Wyniki badań wskazują na istotne korzyści tej metody. Przykładowo udowodniono lepszą kontrolę miejscową (CR) czerniaka z 35% do 62%, raka piersi z 41% do 59% i z  42% do 66%, raka szyjki macicy z 57% do 83%. (źródła danych dołączone poniżej – przyp. red.)

Zwrotnikraka.pl: Na czym polega wspomniana metoda w leczeniu onkologicznym i na jakim mechanizmie opiera swoje działanie?

dr n. med. Andrzej Radkowski: Hipertermia to stan podwyższonej temperatury ciała, który uruchamia w organizmie mechanizmy termoregulacji. W onkologii stosuje się hipertermię sztuczną, która polega na podwyższaniu temperatury tkanek przy użyciu specjalistycznych urządzeń. W praktyce stosuje się temperatury w zakresie 40°C do 43°C. Hipertermia uznawana jest za czwartą broń do walki z nowotworem złośliwym po chirurgii, radio- i chemioterapii.

Zwrotnikraka.pl: Co zadecydowało, że Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku postanowiło wyposażyć szpital w taki sprzęt?

dr n. med. Andrzej Radkowski: Bardzo nowoczesne zaplecze technologiczne oraz współpraca ze specjalistami w wielu dziedzinach medycyny wyróżnia Europejskie Centrum Zdrowia Otwock na tle innych placówek. Zakup unikatowego na skalę krajową urządzenia do terapii hipertermią firmy Alba był podyktowany chęcią udostępnienia pacjentom z Polski nowoczesnej terapii onkologicznej zwiększającej szanse leczenia oraz poprawienia jakości i komfortu życia. Za naszą zachodnią granicą, tego rodzaju zabiegi są obecnie standardową metodą walki z nowotworem, dlatego też nasza placówka zdecydowała się na zakup tego wyjątkowego urządzenia, tym samym dając możliwość skorzystania z zabiegu osobom cierpiącym na choroby nowotworowe i zmagającym się z bólem nowotworowym i zaawansowaną postacią choroby nowotworowej.

Zwrotnikraka.pl: Do jakich wskazań będzie stosowana aparatura w ECZO. Którzy pacjenci mogą odnieść korzyść terapeutyczną z zastosowanej techniki?

dr n. med. Andrzej Radkowski: W obecnej chwili zabiegi hipertermii prowadzimy u pacjentek ze wznową w raku piersi po wykonanej mastektomii. Warto zauważyć, iż aparatura zakupiona przez ECZ Otwock jest przeznaczona do miejscowych zmian nowotworowych i właśnie tym pacjentkom, w pierwszej kolejności, chcemy przedstawić możliwość skorzystania z naszego zabiegu. Innowacyjna terapia skojarzona przy zastosowaniu hipertermii wraz z radioterapią i/lub chemioterapią przynosi bardzo korzystne wyniki oraz bardzo dobre rokowania na przyszłość. Urządzenie posiada różnego rodzaju aplikatory, których zastosowanie przeznaczone jest również do zabiegów hipertermii w raku szyi, raka głowy czy też w przypadku czerniaka.

Zwrotnikraka.pl: Jak przebiega w praktyce sam zabieg, czy jest bezpieczny dla pacjenta? ile trwa hospitalizacja? Czy można go powtarzać w razie potrzeby?

dr n. med. Andrzej Radkowski: Zabieg hipertermii jest precyzyjny, nieinwazyjny i nietoksyczny, co sprawia, że metodę tę wyróżnia duże bezpieczeństwo i dobra tolerancja przez pacjenta. Ilość zalecanych zabiegów jest ustalana przez lekarza kwalifikującego i jest to przeciętnie od 4 – 12 wizyt w pracowni. Pacjent nie wymaga hospitalizacji, a zabieg w Pracowni Hipertermii, wraz z przygotowaniem się pacjenta przed i po zabiegu, trwa ok. 60-90 min.

Zwrotnikraka.pl: Kluczowe pytanie dla pacjentów – dysponują Państwo nowoczesnym aparatem, ale jak wygląda kwestia dostępności do takiego leczenia? Czy jest refundowane? Jaki jest koszt i czy są kolejki?

dr n. med. Andrzej Radkowski: Zakwalifikowanie do leczenia z zastosowaniem zabiegu hipertermii poprzedzone jest konsultacją kwalifikującą u lekarza specjalisty – onkologa radioterapeuty. Po pozytywnej kwalifikacji, lekarz ustala ilość zbiegów oraz przygotowuje procedurę dla techników w pracowni hipertermii i radioterapii. Konsultacje pacjentów, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym, ustalane są w obecnym momencie na bieżąco, z uwzględnieniem możliwości czasowych pacjentów. Procedura zabiegu hipertermii w Polsce nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest dostępna jako usługa komercyjna. Koszt jednego zabiegu wynosi 750 PLN.

Zwrotnikraka.pl – Dziękujemy za poświęcony czas i rozmowę.


Hipertermia w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock – zobacz film edukacyjny


[accordion]

[acc_item title=”HIPERTERMIA MIEJSCOWA W ECZO”]Szczegółowe informacje dla pacjentek onkologicznych zainteresowanych konsultacją w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku dotyczącą możliwości zastosowania u nich innowacyjnej terapii skojarzonej: radioterapia z hipertermią, dostępne są pod numerem telefonu: 22 710 33 00
lub na stronie www.inn4health.com/14/hipertermia[/acc_item]

[/accordion]

 

Hipertermia miejscowa w połączeniu z radioterapią – wywiad z dr n. med. Andrzej Radkowski, opracował JG, foto: flickr.com, licencja CC, źródła:

Overgaard i inni, Lancet, 1995 Mar 4;345(8949):540-3
Vernon i inni, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1996 Jul 1;35(4):731-44
Jones i inni, J Clin Oncol. 2005 May 1;23(13):3079-85
Van der Zee i inni, Int J Hyperthermia, 2002 Jan-Feb; 18(1):1-12

 

ZOBACZ: HIPERTERMIA W ONKOLOGII