20-21 października w Piekarach Śląskich odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona hipertermii z udziałem najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie gorączki i hipertermii z całego świata. Temat wiodący spotkania stanowiło zastosowanie hipertermii w leczeniu onkologicznym oraz przegląd aktualnych badań klinicznych dotyczących tej terapii.

hipertermia onkologiczna konferencja

Konferencja Miejsce hipertermii w polskiej medycynie, 21.10.2017 Piekary Śląskie

Profesor Rolf Issels

Profesor Rolf Issels z Uniwersytetu Medycznego Lugwig Maximilians w Monachium

Jednym z głównych celów konferencji Miejsce hipertermii w polskiej medycynie było rozpropagowanie fachowej wiedzy medycznej na temat najnowszych dokonań w zakresie hipertermii onkologicznej oraz przełamanie istniejących wśród części środowiska polskich onkologów nieufności wobec tej metody terapeutycznej.

Jak podkreślił dr hab. n. med. Bogdan Michalski, prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej – Hipertermia ze względu na udowodnione podstawy biologicznego współdziałania w skojarzeniu z większością leków cytostatycznych, jak i promieniowaniem jonizującym, a także ze względu na udowodniony brak toksyczności jest metodą rekomendowaną przez towarzystwa naukowe na całym świecie w terapii wielu nowotworów. Szkoda, że jest tak mało znana wśród polskich onkologów. Mam nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do zmiany tej sytuacji i hipertermia będzie stosowana w polskiej onkologii w szerszym zakresie.

Do Piekar Śląskich przyjechali najwybitniejsi naukowcy i lekarze zajmujący się hipertermią z całego świata. Elizabeth Repasky, Zeljko Vujaskovic, Rolf Issels, Niloy Ranjan Datta, Boris Hübenthal, Jacoba van der Zee i Gerard C. van Rhoon – to tylko część uznanych nazwisk grona wykładowców wydarzenia, które skupiło ponad 100 słuchaczy z Polski. Usłyszeliśmy wystąpienia gości z USA, Holandii, Szwajcarii, Niemiec i oczywiście z różnych stron Polski.

Przedstawiono standardowe sposoby leczenia systemowego w połączeniu z hipertermią. Doktor Jacoba van der Zee zaprezentowała wyniki randomizowanych badań klinicznych na podstawie których ustanowiono hipertermię skojarzoną z radioterapią jako standardowe leczenie onkologiczne w Holandii w leczeniu raka szyjki macicy, nawrotowego raka piersi, czerniaka oraz nowotworów szyi i głowy.

Jedna z sesji poświęcona została procesom immunologicznym i molekularnym  występującym w trakcie leczenia hipertermią. Doktor Bettina Weigelin z Centrum Onkologii MD Anderson w Teksasie przedstawiła immunostymulujące efekty hipertermii. Profesor Zeljko Vujaskovic z Uniwersytetu Medycznego w Maryland zwrócił uwagę na efekt synergii występującej pomiędzy hipertermią a protonoterapią.

Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji Doktora Borisa Huebenthala, dyrektora Centrum Onkologii Integracyjnej w Zurychu, który omówił obiecujące przypadki kliniczne pacjentów z regresją nowotworów po terapii z zastosowaniem hipertermii. Profesor Rolf Issels z Uniwersytetu Medycznego Lugwig Maximilians z Monachium zaprezentował założenia aktualnie prowadzonego badania klinicznego III fazy HEAT,  poświęconego skuteczności łączenia  hipertermii z chemioterapią w resekcyjnym raku trzustki.

Jak zauważano, o rosnącym znaczeniu hipertermii w polskiej onkologii świadczy fakt włączenia się polskich ośrodków do badań klinicznych z zakresu hipertermii. Jednym z takich ośrodków jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, zaś we wspomnianym badaniu HEAT uczestniczy Centrum Onkologii Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Prowadzi je profesor Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków. Swoimi doświadczeniami podzielili się także lekarze z polskich ośrodków onkologicznych stosujący na co dzień hipertermię w praktyce klinicznej – z Białostockiego Centrum Onkologii, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz rybnickiej placówki Onkoterm.

Konferencja została objęta Honorowymi Patronatami: Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Link do strony www konferencji: www.konferencja2017.ptho.pl.

 

 

MIEJSCE HIPERTERMII W POLSKIEJ MEDYCYNIE – PROGRAM KONFERENCJI

20.10.2017 (Piątek)  

8:15 9:20 Rejestracja uczestników
9:30 9:40 Otwarcie Konferencji przez Prezesa PTHO
9:40 SESJA 1

Biologiczne i molekularne efekty stanu podwyższonej temperatury

9:40 10:00 Wiesław Kozak
Biologia Gorączki
10:00 10:20 Elizabeth Repasky
Temperatura ma znaczenie: W pogoni za umykającymi dowodami uzasadniającymi stosowanie hipertermii w onkologii clinicznej
10:20 10:40 Urszula Mazurek
Białka szoku cieplnego w hipertermii onkologicznej
10:40 11:10 Alexander von Ardenne
Hipertermia nie-onkologiczna jako nowa metoda immunologicznego podejścia do nowotworu
11:10 11:30 Bettina Weigelin
Aktywacja seryjnych zabójców – hipertermia zakresu gorączkowego jako strategia wspierająca adoptywny transfer limfocytów T w immunoterapii nowotworów
11:30 11:40 Dyskusja
11:40 12:00 Przerwa kawowa
12:00 SESJA 2

Hipertermia w badaniach klinicznych

12:00 12:20 Niloy Ranjan Datta
Przegląd meta-analiz danych badań klinicznych nowotworów szyi i głowy / nawrotowego raka piersi / miejscowow zaawansowanego raka szyjki macicy
12:20 12:40 Jacoba van der Zee
Wyniki randomizowanych badań klinicznych – porównanie leczenia z użyciem lub bez hipertermii
12:40 13:00 Andrzej Kukiełka
Ratunkowa brachyterapia skojarzona z hipertermią śródtkankową w lokalnym nawrocie raka prostaty po przebytej radykalnej radioterapii – prospektywne badanie II fazy – aktualny stan badania
13:00 13:30 Rolf Issels
Aktualny stan badań klinicznych nad hipertemią w skojarzeniu z chemioterapią
13:30 13:40 Dyskusja
13:40 14:25 Obiad
14:25 SESJA 3

Praktyka kliniczna

14:25 14:45 Dorota Kazberuk
Hipertermia głęboka w ginekologii onkologicznej
14:45 15:05 Zeljko Vujaskovic
Hipertermia i immunterapia w leczeniu raka: trendy w badaniach i praktyce klinicznej
15:05 15:25 Boris Hübenthal
Omówienie przypadków chorobowych z Centrum Onkologii Integracyjnej ZIO w Zurychu
15:25 15:35 Dyskusja
15:35 15:50 Przerwa kawowa
15:50 SESJA 4

Techniki hipertermii i kierunki rozwoju

15:50 16:15 Gerard C. van Rhoon
Aktualnie stosowane technologie w zabiegach hipertermii
16:15 16:40 Holger Wehner
Ekstremalna hipertermia całego ciała: ryzyka i szanse
16:40 17:00 Wu Zhibing
Efekty hipertermii perfuzyjnej dootrzewnowej skojarzonej z chemioterapią dożylną jako terapia adjuwantowa pooperacyjna w zaawansowanym raku żołądka
17:00 17:10 Dyskusja
17:10 17:20 Adam Zaremba-Śmietański
Wykład sponsorowany prezesa grupy GEO
Prezentacja nowo powstałego szpitala GEO Medical w Katowicach
17:20 17:30 Przerwa kawowa
17:30 SESJA 5

DYSKUSJA PRZY OKRĄGŁYM STOLE

17:30 18:15 Rolf Issels poprowadzi dyskusję na temat
Standardy hipertermii – state of the Art
18:15 19:00 PTHO

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

20:00  Uroczysta kolacja

 

Koniec dnia pierwszego

 

21.10.2017 (Sobota)

8:00 10:00 Śniadanie
10:00 SESJA 6

Jakość zabiegów i rekomendacje do hipertermii

10:00 10:30 Hüsseyin Sahinbas
Pomiar temperatury a jakość zabiegu z użyciem systemu pojemnościowego Celsius42 do hipertermii lokoregionalnej głębokiej
10:30 11:00 Hana Dobšíček Trefná
Zapewnienie jakości w zabiegach hipertermii
11:00 11:20 Wacław Śmiertka
Rekomendacje PTHO dotyczące stosowania HT w określonych jednostkach chorobowych
11:20 13:30 Dyskusja
11:30 11:40 Przerwa kawowa
11:40 SESJA 7

Relacje z wybranych ośrodków stosujących hipertermię

11:40 12:00 Markus Notter
Napromienianie wtórne niską dawką w połączeniu z hipertermią przy nawrotowym rozległym raku piersi: perspektywy i wyzwania
12:00 12:20 Michał Niksa
Pracownia hipertermii w Białostockim Centrum Onkologii
12:20 12:40 Bartosz Urbański
Hipertermia onkologiczna
12:40 13:00 Jacek Kabut
Rak pęcherza moczowego leczenie skojarzone z użyciem hipertermii regionalnej – opis przypadku
13:00 13:10 Dyskusja
13:10 13:20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
13:20 14:30 Obiad pożegnalny