Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu badań klinicznych dotyczących leczenia raka piersi prowadzi nabór do badania klinicznego MONALEESA-3A (nr protokołu CLEE011F2301) z udziałem chorych na raka piersi.


W jednym z ramion badania u pacjentek po menopauzie chorych na hormonododatniego (z obecnością receptorów hormonalnych) raka piersi stosowana jest cząsteczka ribocilib. W badaniu mogą uczestniczyć chore na raka piersi rozpoznanego w zaawansowanym stopniu uprzednio nieleczonego lub leczonego jedną linią hormonoterapii ze stwierdzoną progresją choroby. Do badania zgłaszać się też mogą chore, u których doszło do progresji w czasie I linii leczenia hormonalnego zaawansowanego raka piersi, bądź też u których doszło do wznowy w czasie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego, stosowanego pooperacyjnie.

Szczegółowe informacje dotyczące protokołu badania można znaleźć na stronie https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02422615
Ze strony NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim dodatkowe informacje można uzyskać u dr Arkadiusza Kosińskiego pod adresem arkadiusz.kosinski@nu-med.pl

  • Kontakt telefoniczny dr med. Magda Rudnicka: 790 223 981 w godz. 8-15 pon.-pt.

Badania kliniczne leków na raka / choroby nowotworowe

Badania kliniczne leków na raka to programy działań nad już stosowanymi lub nowymi lekami, które wykonywane są w celu potwierdzenia ich skuteczności, rozszerzenia wskazań terapii i bezpieczeństwa stosowania. Na całym świecie w takich badaniach uczestniczą setki tysięcy pacjentów rocznie. Badania kliniczne są często lepszą alternatywą leczenia nowotworu, a w niektórych przypadkach są jedyną możliwością leczenia, jeżeli wszystkie inne sposoby zostały już wykorzystane.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania klinicznego pacjent – w konsultacji z lekarzem – powinien uzyskać jak najwięcej informacji o programie badań. Decyzja musi być przemyślana, świadoma, uwzględniającą także wszystkie ryzyka. Lekarz prowadzący badanie kliniczne powinien przedstawić pacjentowi wszelkie informacje i wyjaśnić mu ewentualne wątpliwości.

Nabór do programu badań klinicznych dotyczących raka piersi w Tomaszowie Mazowieckim, informacja prasowa, źródło: www.nu-med.pl/