Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2016-2025Kończy się pierwsza edycja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych rozpisanego na lata 2006-2015. Trwają intensywne konsultacje nad przyjęciem i zakresem nowego dokumentu na lata 2016-2025. Przed kilkoma dniami na konferencji prasowej w Warszawie Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podpisały w tej sprawie porozumienie. Jak zapowiedziała wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera projekt nowego Programu zostanie rozpatrzony przez rząd we wrześniu.


Nowa edycja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 ma położyć większy nacisk na promocję zdrowego trybu życia, czujności onkologicznej oraz profilaktyki przeciwnowotworowej. W ocenie ekspertów, obecny system opieki onkologicznej w Polsce jest zbyt mocno zróżnicowany w poszczególnych województwach pod względem dostępności do świadczeń oraz jakości leczenia.

Ogólne wyniki leczenia nowotworów w Polsce nadal pozostają gorsze niż w krajach Europy Zachodniej. Nowa strategia ma stanowić narzędzie, które przyczyni się do polepszenia obecnej sytuacji.

 

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2016-2025, opracował JG

 

ZOBACZ: OBJAWY RAKA

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

PROFILAKTYKA RAKA