Rak jelita grubego

We wczesnych stadiach choroby nowotworowej objawy raka jelita grubego są zazwyczaj niespecyficzne i mają postać bóli brzucha i wzdęć, które mogą sugerować mniej groźne dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego lub chorobę wrzodową. Zdarza się, że rak jelita grubego oraz odbytnicy we wczesnym stadium rozwoju nie daje żadnych niepokojących objawów. Większość pacjentów z rakiem jelita grubego nie zgłasza istotnych dolegliwości lub są to symptomy nikłe albo niespecyficzne – pasujące do wielu schorzeń i chorób układu pokarmowego.

Wczesna wykrywalność nowotworów jelita grubego oraz odbytnicy ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii. Chorzy z nowotworami rozpoznanymi we wcześniejszych stopniach zaawansowania mają znacznie lepsze rokowanie i szansę na szybsze wdrożenie leczenia nowotworu. Objawy raka jelita grubego objawy zależą od lokalizacji i stopnia zaawansowania choroby.

Pierwsze objawy tak groźnych chorób, jakimi są rak jelita grubego oraz nowotwór odbytu często umykają uwadze pacjenta, ponieważ są bardzo niespecyficzne i w większości przypadków przypominają powszechne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Zdarza się, że są często bagatelizowane i nieutożsamiane z takimi zagrożeniami, jak rak odbytnicy czy jelita grubego. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę najczęstszych objawów raka jelita grubego i odbytnicy.

Objawy raka jelita grubego

Większość przypadków raka jelita grubego oraz odbytu jest rozpoznawana u pacjentów powyżej 50 roku życia. Choroba zwykle rozwija się powoli. Objawy raka jelita grubego są częściowo zależne od lokalizacji procesu nowotworowego. Zarówno rak odbytnicy, jak i jelita grubego bardzo rzadko występuje u osób przed 40 rokiem życia. Zaburzenia oddawania stolca najczęściej przypisuje się stresowi i nieprawidłowej diecie. Oprócz zmian nowotworowych mogą je również wywoływać stany zapalne w obrębie jelita grubego, zatrucia pokarmowe czy zakażenia pasożytami jelitowymi.

Objawy raka odbytu

Krwawienie z odbytu jest często traktowane jako objaw żylaków odbytu – hemoroidów. Zdarzają się sytuacje, w których u pacjenta nie występują niepokojące symptomy, a w jego organizmie rozwija się złośliwy rak jelita grubego czy nowotwór odbytu.

W około 20% przypadków raka jelita grubego pacjenci zgłaszają się do lekarza ze wskazań pilnych, takich jak: ciężkie zaparcie, niedrożność przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej w przebiegu perforacji lub masywne krwawienie z odbytnicy.

Niestety blisko jedna piąta raków jelita grubego jest diagnozowana na etapie rozsiewu nowotworowego. Zarówno rak jelita grubego, jak również nowotwór odbytu rozsiewa się drogą krwionośną lub limfatyczną, a także przez ciągłość w obrębie jamy otrzewnej. Najczęstsze przerzuty odległe występują w wątrobie, płucach, węzłach chłonnych, kościach i mózgu. Pacjenci z rozsianą formą nowotworu mają dodatkowo objawy i symptomy typowe dla miejsca występowania przerzutów.

Objawy raka jelita grubego:

 • bóle brzucha (występują w 44% przypadków)
 • zmiana rytmu wypróżnień (43%)
 • krew w stolcu (40%)
 • osłabienie ogólne (20%)
 • niedokrwistość bez innych objawów ze strony przewodu pokarmowego (11%)
 • utrata mady ciała i osłabienie (6%)

Dodatkowo występujące u niektórych pacjentów objawy raka jelita grubego oraz nowotworu odbytu to uczucie przepełnienia odbytnicy, naglące parcie, krwawienia i bolesne parcie na stolec.

W przypadku raka jelita grubego objawem o alarmowym charakterze powinna być obecność ciemnoczerwonej krwi w stolcu oraz wyczuwalny guz w jamie brzusznej.

rak jelita grubego

Objawy guza raka jelita grubego

Do najczęstszych objawów raka odbytnicy i lewej połowy okrężnicy należą jawne krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ból brzucha i zmiana rytmu wypróżnień. Ważnym objawem nowotworu odbytu jest również zgłaszany przez pacjentów tzw. „stolec ołówkowaty”. Postępujący naciek komórek nowotworowych powoduje  stopniową okluzję światła jelita i upośledzenie jego drożności.

U pacjentów z rakiem prawej połowy okrężnicy objawy raka jelita grubego i odbytnicy pojawiają się później. Poza najczęstszą niedokrwistością mikrocytarną, często pojawiają się dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej.

Utajone krwawienie do przewodu pokarmowego jest niemożliwe do wykrycia podczas oglądania stolca. Pacjenci z nowotworem odbytu zgłaszają niedrożność przewodu pokarmowego, zaparcia, zapalenie otrzewnej i masywne krwawienia z odbytnicy.

Niestety, około 20% raków jelita grubego oraz nowotworów odbytu jest diagnozowanych na etapie rozsiewu nowotworowego. Zarówno nowotwór odbytu jak i jelita grubego rozsiewa się drogą krwionośną lub limfatyczną, a także przez ciągłość w obrębie jamy otrzewnej. Najczęstsze przerzuty raka jelita grubego występują w wątrobie, płucach, węzłach chłonnych pozaregionalnych oraz w obrębie jamy otrzewnej, a także w kościach i mózgu. Pacjenci z rozsianą formą choroby mają objawy raka jelita grubego typowe dla miejsca występowania przerzutów raka.

Nietypowe objawy raka jelita grubego

W przypadku raka jelita grubego oraz odbytu należy pamiętać o możliwości wystąpienia nietypowych objawów nowotworu jelita grubego takich jak: inwazja miejscowa guza z wytworzeniem przetok, występowanie gorączki o niejasnej przyczynie, występowanie bakteriemii i/lub sepsy.

W kontekście leczenia raka jelita grubego oraz odbytnicy znacznie lepiej rokują pacjenci, którzy zostali zdiagnozowani, zanim wystąpiły u nich objawy raka jelita grubego (albo były to pierwsze symptomy) i choroba została wykryta we wczesnym stadium rozwoju.

Z tego powodu wszystkie niepokojące objawy i symptomy chorobowe, które mogą sugerować raka jelita grubego czy nowotwór odbytu powinny skłonić  chorego do szybkiej wizyty u lekarza i wykonania badań diagnostycznych jelita grubego. Większość lekarzy uznaje za najlepsze i preferuje badanie raka jelita grubego za pomocą kolonoskopii.

Metoda ta, mimo, że najdroższa, ma wiele zalet. Jest badaniem o dużej czułości i specyficzności. Pozwala także wykryć stany przedrakowe – gruczolaki, które występują u 25% osób po 50 roku życia. Olbrzymią zaletą kolonoskopii jest fakt, że pozwala jednocześnie usuwać polipy i stanowi sposób profilaktyki raka jelita grubego, prowadzać do spadku zapadalności.

Guz jelita grubego

We wczesnych stopniach choroby nowotworowej jelita grubego oraz odbytnicy nie występują żadne objawy lub są to niespecyficzne bóle brzucha czy wzdęcia, które mogą sugerować dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego lub chorobę wrzodową.

U osób, u których powoli rozwija się rak odbytu, obserwować można między innymi zmiany perystaltyki jelit, z ewentualnym krwawieniem z odbytu, ale objawy te są często przez chorych bagatelizowane. Rak jelita grubego oraz nowotwór odbytu zlokalizowany w jego lewej części zazwyczaj powoduje zaparcie na przemian z biegunką, ból brzucha, objawy niedrożności jelita, nudności, wymioty.

Guzy umiejscowione w prawej części jelita grubego objawiają się  niespecyficznym bólem brzucha.  Objawy charakterystyczne dla rozwoju raka odbytnicy to w tym przypadku również niedokrwistość, osłabienie, utrata masy ciała i namacalny guz.

Jakie są objawy raka jelita grubego prawej połowy okrężnicy?
 • we wczesnych stopniach zaawansowania rak odbytu i nowotwór jelita może nie dawać żadnych objawów klinicznych;
 • ból po prawej stronie brzucha, w okolicy pępka, w podbrzuszu lub nadbrzuszu;
 • ciemne zabarwienie stolca, domieszka krwi w stolcu
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • wyczuwalny przez powłoki patologiczny opór po prawej stronie  brzucha
Jakie są symptomy nowotworu jelita grubego lewej połowy okrężnicy?
 • objawy ograniczonej drożności jelita (wzdęcia, bóle kolkowe);
 • krew w stolcu i na stolcu;
 • zmiana rytmu wypróżnień

Objawy raka odbytnicy

 • świeża krew na stolcu
 • uczucie niepełnego wypróżnienia
 • objaw niedrożności jelita (bóle kolkowe), nudności, wymioty
 • bolesne parcia na stolec, stolce ołówkowe, bóle okolicy krocza

Symptomy raka odbytu

 • krwawienie,
 • świąd odbytu
 • wydzielina śluzopodobna;
 • ból, uczucie ciała obcego w odbycie;
 • guz
 • nietrzymanie gazów i stolca

Leczenie raka jelita grubego

Leczenie raka jelita grubego oraz nowotworu odbytnicy może być bardzo skomplikowane. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia objawów nietypowych,  których najczęstsze symptomy raka jelita grubego to:

 • inwazja miejscowa guza z wytworzeniem przetok, np. do pęcherzyka żółciowego czy też pętli jelita cienkiego;
 • występowanie gorączki o niejasnej przyczynie;
 • występowanie baktermii i/lub sepsy wywołanej np. zakażeniem streptococcus bovis
 • w ok. 6% przypadków choroby nowotworowej  o nieustalonym punkcie wyjścia, rak odbytnicy lub jelita grubego może być ogniskiem pierwotnym.

Niestety, występowanie objawów raka jelita grubego, na podstawie których można podejrzewać lub rozpoznać nowotwór odbytu, wiąże się najczęściej z gorszą prognozą ze względu na znaczne zaawansowanie choroby nowotworowej.

Znacznie lepiej rokują pacjenci niemający objawów raka jelita grubego i u których stopień zaawansowania choroby jest niższy. Im szybciej wykryty rak odbytnicy tym większa szansa na skuteczne leczenie guza nowotworowego.

 

ZOBACZ: SYMPTOMY I OBJAWY INNYCH NOWOTWORÓW

 

Objawy raka odbytu i nowotworu jelita grubego, bibliografia, opracował Jarosław Gośliński, zwrotnikraka.pl

R. Pazdur, L. D. Wagman, K.A. Camphausen, W. J. Hoskins, Nowotwory złośliwe, Tom I, Lublin 2012.
Pod Red. A. Deptała, M.Z. Wojtukiewicz, Rak jelita grubego, Poznań 2012.
Pod red. J. Meder, Aktualne zasady postepowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii, Warszawa 2011.
Pod. red M. Krzakowski, Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011, Gdańsk 2011.

Objawy raka jelita grubego
3.9 (78.2%) 167 vote[s]