Rak piersi

Symptomy chorobowe i objawy raka piersi (guza sutka) zależą od stopnia jego zaawansowania. Zarówno rak piersi, jak i łagodny nowotwór sutka w początkowym okresie rozwoju przebiegają najczęściej bezobjawowo i wówczas guza najczęściej wykrywa się podczas profilaktycznej mammografii lub innego badania diagnostycznego piersi. Podstawą ustalenia ostatecznego rozpoznania raka piersi jest zawsze wynik badania patomorfologicznego.

Rokowanie w raku sutka zależy od zaawansowania choroby, co podkreśla znaczenie wczesnego wykrycia guza oraz znajomości potencjalnych objawów raka piersi. Poniższy artykuł przedstawia zbiór symptomów, które mogą sugerować nowotwór piersi.

rak sutka

Objawy raka piersi

Każde niepokojące zmiany, mogącą stanowić potencjalne objawy raka piersi powinien zweryfikować doświadczony lekarz. We wczesnych stadiach rak sutka może być wykryty wyłącznie badaniem specjalistycznym. W miarę rozrostu guza piersi dochodzą kolejne symptomy takie jak asymetria piersi, wciągnięcie skóry lub brodawki sutkowej, zaczerwienienie skóry, jednostronny wyciek z brodawki.

Najczęstszym objawem raka sutka jest guz, który często wykrywa sama chora. Częstość występowania tego objawu szacuje się między 65% a 76%. Guz jest zwykle dość twardy, czasami ma nierówną powierzchnię i na ogół dobrze wyczuwalne granice. Do innych objawów raka piersi nalezą zmiany w obrębie skóry i brodawki, ból, powiększenie okolicznych węzłów chłonnych oraz symptomy związane z przerzutami w odległych narządach.

Szczególnie agresywną postacią raka piersi jest zapalny rak sutka, który na szczęście występuje relatywnie rzadko. W badaniu przedmiotowym często nie stwierdza się guza, a objawem zapalnego raka piersi jest obrzęknięta „pomarańczowa” skóra.

Objawy raka sutka

  • u kobiet, u których rozwija się rak sutka, zmiany w obrębie skóry piersi mogą obejmować zaciągnięcie skóry nad guzem (czasem bardzo dyskretne), obrzęk skóry, zmiany o charakterze tak zwanej „skórki pomarańczy” (objaw zaawansowanego raka piersi i częsty w raku zapalnym), zaczerwienienie skóry i jej owrzodzenie. Naciek skóry lub jej owrzodzenie to objaw zaawansowanego raka piersi podobnie jak guzki satelitarne.
  • objawy raka piersi w obrębie brodawki sutkowej charakteryzują się wyciekiem z brodawki sutkowej, który ma charakter surowiczy lub surowiczo-krwisty, wciągnięciem brodawki (rzadki objaw nowotworu piersi), wykwitami o charakterze zmian krostowatych, w sytuacji progresji rakowi sutka może towarzyszyć krwawienie lub owrzodzenie.
  • ból jest dość rzadkim objawem towarzyszącym pierwotnej zmianie w piersi, natomiast jest częstym symptomem zaawansowanego raka piersi, gdy na przykład obecne są przerzuty raka do kości. Niewielka grupa chorych kobiet z rakiem sutka odczuwa dyskretne dolegliwości w postaci kłucia, krótkotrwałego dyskomfortu i bólu w okolicy guza piersi.
  • częstym objawem raka piersi jest powiększenie pachowych węzłów chłonnych po stronie guza.
  • u niektórych chorych rak piersi przybiera postać zapalną i objawia się wówczas obrzękiem i zaczerwienieniem skóry, zwiększonym uciepleniem i bolesnością.
  • u kobiet karmiących piersią, rak sutka został opisany jako zjawisko nazywane milk rejection sign, które polega na niechęci dziecka do ssania chorej piersi matki.
  • charakterystyka objawów choroby nowotworowej piersi z przerzutami do odległych narządów zależy od lokalizacji tych zmian.

 

ZOBACZ: RAK PIERSI – BAZA WIEDZY O NOWOTWORZE SUTKA

Nowotwór piersi

Rosnąca liczba wykrywanych nowotworów złośliwych w obrębie gruczołu piersiowego u chorych bez charakterystycznych symptomów i objawów raka piersi jest wynikiem prowadzonych przesiewowych badań mammograficznych. Do cech sugerujących w badaniu mammograficznym obecność złośliwego procesu i mogących świadczy o rozwoju tak podstępnej choroby jaką jest rak sutka zaliczamy: asymetrię, obecność mikrozwapnień, litą zmianę o intensywnym wysyceniu i zaburzenia struktury gruczołu piersiowego. W przypadku wykrycia tych zmian konieczna jest dalsza ocena w kierunku diagnozy: rak piersi.

Diagnostyka nowotworu piersi

Diagnostyka nowotworów sutka opiera się na mammografii diagnostycznej, badaniu ultrasonograficznemu lub w niektórych przypadkach na badaniu rezonansem magnetycznym. Objawy mammograficzne zmiany łagodnej piersi to guzek o wysyceniu równym tkance gruczołowej, zmiana dobrze ograniczona, łagodne zwapnienia, zmiana o kształcie okrągłym, owalnym lub policyklicznym.

Leczenie raka piersi

Wczesne wykrycie guza pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia raka piersi. W związku z tym, wszystkie kobiety powinny zachować czujność onkologiczną i niezwłocznie konsultować z lekarzem wszelkie niepokojące symptomy mogące sugerować objawy raka piersi.

 

MUTACJE GENÓW BRCA1 I BRCA2 – DZIEDZICZNY RAK PIERSI I RAK JAJNIKA

ZOBACZ: https://www.zwrotnikraka.pl/mutacje-genow-brca1-i-brca2-dziedziczny-rak-piersi-i-rak-jajnika/

ZAAWANSOWANY RAK PIERSI – PROBLEM MEDYCZNY, SPOŁECZNY I LUDZKI

ZOBACZ: https://www.zwrotnikraka.pl/zaawansowany-rak-piersi-problem-medyczny-spoleczny-i-ludzki/

Leczenie chirurgiczne raka piersi – wywiad z dr Piotrem Nowaczykiem z WCO

Sprawdź jakie są najczęstsze objawy raka

 

Objawy raka piersi i nowotworu sutka, bibliografia, foto: flickr.com licencja CC, opracował Jarosław Gośliński zwrotnikraka.pl
Pod. red. J. Jassem, M. Krzakowski, Rak piersi, Gdańsk 2009
Pod red. J. Meder, Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii, Warszawa 2011.
R. Pazdur, L.D. Wagman, K. Camphausen, W. Hoskins, Nowotwory złośliwe, tom I , Lublin 2012
Pod. red. M. Pawlicki, Rak piersi – nowe nadzieje i możliwości leczenia, Bielsko-Biała 2011
Pod. Red .R. Kordka, Onkologia, podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk 2013

Wczesne objawy raka piersi
4.2 (84.05%) 153 vote[s]