Onkologia dziecięca w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu oficjalnie otwarta! Pierwsi mali pacjenci wprowadzają się do nowo wybudowanego pawilonu Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, który zapewni opiekę 48 dzieciom.

Poznańska klinika zapewni kompleksowe wsparcie terapeutyczne nie tylko dzieciom starszym, ale również noworodkom, które od pierwszego dnia życia muszą stanąć do walki z chorobą nowotworową.

Onkologia dziecięca – nowe miejsce na mapie Polski

Nowo wybudowany pawilon Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu zapewni profesjonalną pomoc 48 małym pacjentom, którzy będą korzystali z ośmiu sal całodziennego pobytu oraz jedno- i dwuosobowych.

W budynku znajduje się również pracownia patomorfologii, pracownia immunologii hematologicznej, pracownia leku cytostatycznego, poradnia onkologiczna, a także gabinet znieczuleń ogólnych, stanowiska opieki neonatologicznej, gabinet laseroterapii, gabinet do prowadzenia wsparcia psychologicznego oraz sala rehabilitacyjna.

Dotychczasowe warunki hospitalizacji na onkologii dziecięcej były ciężkie. Sale w znacznej części były cztero- czy trzyłóżkowe. Leczenie onkologiczne jest długotrwałe i wymaga także zaplecza dla rodziców. Bardzo zależało mi na tym, aby stworzyć bezpieczne, komfortowe warunki dla małych pacjentów oraz ich rodziców i do tego dążyłem na przestrzeni ostatnich 10 lat. Udało się dzięki wsparciu m.in. Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundacji DKMS. A zatem nie po raz pierwszy okazało się, że niemożliwe staje się możliwe, jeśli spotyka się wielu życzliwych i gotowych do pomocy ludzi – powiedział prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak, kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej.

onkologia dziecięca poznań

szpital onkologiczny dla dzieci

onkologia dla dzieci

Nowa klinika onkologiczna dla dzieci

Nowa onkologia dziecięca to powód do radości nie tylko dla personelu szpitala, ale także rodziców dzieci, którzy doskonale znają potrzeby pociech, ponieważ spędzają długie tygodnie, a nawet miesiące przy ich łóżkach, towarzysząc im podczas trudnej walki z nowotworami. Z myślą o małych pacjentach oraz ich opiekunkach w budynku powstały także świetlica oraz zaplecze socjalne.

Po raz pierwszy utworzyliśmy dla dzieci młodszych stanowisko noworodkowe, neonatologiczne, ponieważ rozpoznajemy około 120 nowych zachorowań z całej Polski. Zdarza się, że dziecko rodzi się już z nowotworem, guzem litym czy białaczką i ono wymaga szczególnej opieki medycznej oraz specjalistycznych warunków leczenia. W klinice powstały duża i wspaniale wyposażona pracownia rehabilitacji, apteka leku cytostatycznego, a także znakomita pracowania patomorfologii oraz cytofluorometrii. Myślę, że nastąpił skok cywilizacyjny w porównaniu z warunkami, które dotąd mieliśmy. To stwarza warunki do dalszego rozwoju onkologii dziecięcej – skomentowała prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich, Kierownik Oddziału V Kliniki OHiTP UM w Poznaniu

Całkowity koszt realizacji nowej onkologii dziecięcej w Poznaniu to 31,6 mln złotych, z czego ponad 30 mln pochodziło z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości blisko 2 mln złotych, przeznaczone na pokrycie wkładu własnego oraz koniecznych zmian w projekcie, zapewniła Fundacja DKMS.

ZOBACZ: OBJAWY RAKA U DZIECI

Onkologia dziecięca – statystyki

Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 1100 – 1200 przypadków nowych zachorowań na nowotwory u dzieci, spośród których najczęściej występującymi są: guzy mózgu, chłoniaki, mięsaki oraz nowotwory układu krwiotwórczego – w szczególności białaczka.

W przypadku nowotworów krwi, gdy leczenie nie przynosi efektów, często jedyną szansą na powrót dziecka do zdrowia jest transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej lub szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. W Polsce każdego roku około 120 dzieci otrzymuje krwiotwórcze komórki macierzyste od „bliźniaka genetycznego”.

Nowoczesne miejsca na onkologicznej mapie Polski są niezwykle potrzebne, aby mali pacjenci mieli dostęp do kompleksowej opieki na najwyższym poziomie i mogli walczyć z chorobą nowotworową w przyjaznych warunkach.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NOWOTWORY U DZIECI