Kolonoskopia to zabieg diagnostyczno-terapeutyczny, który pozwala ocenić stan błony śluzowej jelita i wykryć różne schorzenia m.in. polipy jelita grubego. Polipy w jelicie mogą być niebezpieczne, ponieważ może rozwinąć się z nich rak. Zabieg kolonoskopowy pozwala na wykrycie polipów oraz ich nieinwazyjne i bezbolesne usunięcie. Czy wykrycie polipów jelita grubego to powód do niepokoju?

Czym jest polip jelita grubego

Polip to łagodna zmiana w strukturze tkanki, która może występować w każdym narządzie, chociaż najczęściej diagnozuje się ją w jelicie grubym. Część polipów staje się nowotworami złośliwymi, dlatego usunięte podczas kolonoskopii polipy poddaje się zawsze ocenie histopatologicznej.

Polip jelita to guz, twór uwypuklający się ponad powierzchnię błony śluzowej jelita. Polip łagodny nie wykazuje cech złośliwości i nie ma zdolności do naciekania sąsiadujących tkanek oraz przerzutowania do innych narządów. Polip nowotworowy jelita grubego tworzą komórki mające zdolność do niekontrolowanego wzrostu.

Stwierdzenie w badaniu obecności polipów na jelicie nie powinno być powodem do niepokoju, ich występowanie jest bardzo powszechne, ale wymagają one kontroli.

Czy polipy jelita grubego są niebezpieczne?

Polipy jelita grubego są zazwyczaj niegroźne. Mimo tego, że z czasem polip może zamienić się w nowotwór jelita grubego, to warto pamiętać, że jest choroba zostanie wykryta w stadium niewielkiego polipa, rak jest zawsze wyleczalny.

Występowanie polipów jelita grubego jest powszechne i częste, szacuje się, że ma je co druga osoba po 60 roku życia. Są najczęściej bezobjawowe. Polipy rzadko są przyczyną krwawień, niedokrwistości czy parcia na stolec.

Zdecydowana większość polipów nie jest złośliwa, choć niektóre przejawiają niewielką tendencję do złośliwienia.

Warto podkreślić, że istnieją również gruczolaki, czyli nowotwory łagodne, które przyjmują postać polipów. Występują równie często u mężczyzn, jak i kobiet, obserwuje się również silne predyspozycje rodzinne, zwłaszcza u krewnych pierwszego stopnia. Nie wszystkie gruczolaki są złośliwe – większość nie daje przerzutów i nie nacieka na sąsiadujące tkanki. Każdy z nich może przekształcić się w proces złośliwy, gdyby nie został usunięty.

polipy na jelicie grubym

Polipy na jelicie grubym – usuwanie i badania kontrolne

Polipy na jelicie grubym są zazwyczaj usuwane w trakcie kolonoskopii, a następnie zostają przekazane do badania histopatologicznego. Pacjent podczas usuwania polipów w trakcie badania kolonoskopowego nic nie czuje, dlatego często zdarza się, że nawet nie wie, że miał polipy, które zostały usunięte.

W niektórych przypadkach może zdarzyć się, że pacjent będzie wymagał pobytu w specjalistycznym szpitalu, ale tylko w sytuacji wykrycia dużych polipów. Zostaje wówczas skierowany do odpowiedniego ośrodka w celu hospitalizacji i polipektomii.

Badanie kontrolne po polipektomii (usunięciu polipów) przeprowadza się w zależności od czynników ryzyka raka. Jeśli ryzyko jest małe (1 lub 2 polipy do 1 cm wielkości) zaleca się wykonanie kolejnej przesiewowej kolonoskopii po 10 latach.

Ryzyko pośrednie (3 lub 4 gruczolaki lub powyżej 1 cm lub znacznie zmienione histopatologicznie) zobowiązują do wykonania badania kontrolnego po 3 latach. W przypadku licznych polipów na jelicie grubym (powyżej 5  gruczolaków lub powyżej 2 cm ) kontrolną kolonoskopię przeprowadza się po roku.

Warto pamiętać, że rak jelita grubego we wczesnej fazie choroby może nie powodować wyraźnych objawów. Wystąpienie niepokojących symptomów powinno być wyraźnym sygnałem do konsultacji lekarskiej.

Niepokój wzbudzać powinny: zmiana rytmu wypróżnień w ostatnich kilku miesiącach, krwawienie przy oddawaniu stolca, zaparcia spowodowane zwężeniem jelita, zmiana kształtu stolca.

PRZEJDŹ DO: BADANIA PRZESIEWOWE RAKA JELITA GRUBEGO