Nowotwory u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawyW sobotę 12 kwietnia 2014 roku o godzinie 11:30 w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 odbędzie się spotkanie dla rodziców w ramach projektu „Nowotwory u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy”.

W jego ramach studenci medycyny wspierani przez lekarzy z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przekażą niezbędną wiedzę, która umożliwi rodzicom dostrzeżenie pierwszych niepokojących objawów nowotworu u dziecka. Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.


Zakres spotkania edukacyjnego IFMSA Poland

Poruszanie tematyki nowotworów u dzieci wśród społeczeństwa jest niezwykle ważne, ponieważ podstawowym czynnikiem wpływającym na możliwość trwałego wyleczenia oraz na rokowanie u chorego dziecka jest możliwie wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej. W Polsce notuje się rocznie około 1300 rozpoznań nowotworów u dzieci. Ogromny postęp, jaki dokonał się w ostatnich dekadach w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej gwarantuje wyleczenie niemal każdego dziecka pod warunkiem, że trafi ono do specjalisty odpowiednio wcześnie.

Lęk jaki wzbudza choroba nowotworowa oraz nikła znajomość objawów chorobowych związanych z rakiem powodują, że odsetek dzieci z chorobą nowotworową zdiagnozowaną we wczesnym stadium zaawansowania wynosi jedynie 10%. Rolą rodzica jest kluczowa dla możliwości wczesnego rozpoznania choroby nowotworowej. To właśnie rodzic jest osobą od której w głównej mierze zależy, kiedy dziecko trafi do lekarza. Ponadto, przez swoją ciągłą obecność przy dziecku jest on w stanie zauważyć nawet najbardziej subtelne zmiany w jego wyglądzie czy zachowaniu.

Podczas spotkania omówione zostaną objawy, które mogą sugerować chorobę nowotworową w organizmie dziecka i które powinny wzbudzić szczególną czujność i uwagę. Uczestnicy konferencji dowiedzą się również gdzie zwrócić się po pomoc w przypadku zauważenia niepokojących symptomów oraz będą mieli okazję do osobistej rozmowy z rodzicami dzieci, u których rozpoznano chorobę nowotworową.

W spotkaniu wezmą udział wybitni specjaliści z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej, między innymi Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Pan Profesor dr hab. med. Jacek Wachowiak oraz lekarze Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Projekt został objęty Patronatem Honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wicewojewodę Wielkopolskiego. Patronat Merytoryczny sprawuje Pan Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak, Kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Bezpłatna rejestracja na stronie internetowej projektu: http://nowotwory-u-dzieci.pl


NOWOTWORY U DZIECI – CZY WIESZ, ŻE:

  • Gdyby nowotwory u dzieci były rozpoznawane w odpowiednio wczesnych stadiach zaawansowania z choroby nowotworowej można byłoby wyleczyć niemal każde dziecko.
  • Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój choroby nowotworowej u dzieci – liczy się każdy dzień! Stąd konieczność natychmiastowej konsultacji lekarskiej w przypadku zauważenia alarmujących objawów.
  • Raka u dzieci cechuje inna (lepsza) odpowiedź na leczenie onkologiczne, co wpływa na to, że ogólna wyleczalność  nowotworów dziecięcych jest wyższa niż u dorosłych.
  • Dzieci trafiające do ośrodków zajmujących się leczeniem nowotworów w Polsce otrzymują kompleksową terapię, która nie różni się niczym od leczenia w najnowocześniejszych ośrodkach onkologicznych na świecie. Dzięki temu niemal każde dziecko ma szansę na trwałe wyleczenie – pod warunkiem jednak, że trafi ono do onkologa odpowiednio wcześnie.
  • W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów możesz zgłosić się z dzieckiem do poradni onkologii dziecięcej BEZ SKIEROWANIA od lekarza rodzinnego.

 

zobacz: JAKIE SĄ OBJAWY RAKA U DZIECI

 

 foto: milkart.pl