Na prośbę Polskiego Towarzystwa Onkologicznego publikujemy oświadczenie, które zwraca uwagę pacjentów na dodatkowe procedury oferowane w niektórych placówkach oferujących hipertermię, a których skuteczność nie została potwierdzona:


Zarządy onkologicznych towarzystw naukowych z dużym zaniepokojeniem przyjmują działalność prowadzoną w kilku miastach w Polsce przez „centra hipertermii”. Instytucje te realizują odpłatne usługi w zakresie hipertermii, reklamując je jako skuteczną i nieszkodliwą metodę leczenia wszystkich nowotworów. Niezależnie od tego, w ośrodkach tych wykonywane są inne procedury („test na chemioczułość”, „kroplówka immunostymulująca”, „zastrzyk uodparniający”, badania markerów w surowicy w celu „zminimalizowania ryzyka wystąpienia poszczególnych rodzajów raka”), których skuteczność nigdy nie została potwierdzona w badaniach naukowych.

Pragniemy podkreślić, że miejscowa hipertermia w połączeniu z chemioterapią lub radioterapią znajduje zastosowanie w leczeniu wybranych nowotworów i jest dostępna w niektórych ośrodkach onkologicznych, jednak praktyki realizowane w wymienionych instytucjach nie znajdują oparcia w dowodach naukowych i mogą być potencjalnie szkodliwe.

  1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Jacek Fijuth
  2. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Maciej Krzakowski
  3. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Krzysztof Składowski
  4. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Piotr Rutkowski
  5. Polskie Towarzystwo Brachyterapii, Janusz Skowronek
  6. Polska Unia Onkologii, Janusz Meder