"WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!"

Szóste Forum Pacjentów Onkologicznych – PKPO 2017

21 marca 2017 roku w Warszawie odbędzie się szóste się Forum Pacjentów Onkologicznych. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom najistotniejszym z punktu widzenia samych chorych, a zatem dostępności do innowacyjnych terapii i technologii medycznych, wyzwaniom w onkologii, formom wsparcia i zabezpieczenia na wypadek raka, leczeniu wspomagającemu i rehabilitacji oraz roli organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia. Tegoroczne spotkanie połączone będzie z rozdaniem nagród Jaskółki Nadziei przyznawanych przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych oraz inauguracją projektu ALL.CAN w Polsce. Udział w szóstym Forum Pacjentów Onkologicznych jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja poprzez stronę www.pkopo.pl.

 
W dyskusji wezmą udział zaproszeni eksperci m.in: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego oraz Edyta Matusik, Departament Polityki Lekowej i Farmacji), Narodowego Funduszu Zdrowia (dr Marek Woch), Rzecznika Praw Pacjenta (Grzegorz Błażewicz), Parlamentarzystów (Europoseł Bolesław Piecha oraz Poseł Krzysztof Ostrowski), specjaliści z zakresu onkologii (prof. Jacek Fijuth, prof. Jacek Jassem, prof. Piotr Rutkowski, prof. Dariusz Kowalski, dr Beata Jagielska), rehabilitacji (dr Hanna Tchórzewska-Korba), dermatologii (dr Joanna Czuwara), praw pacjenta (prof. Dorota Karkowska), psychoonkologii (dr Marzena Samardakiewicz, dr Ewa Gruszczyńska), ekspertów ochrony zdrowia (dr Małgorzata Gałązka- Sobotka, dr Piotr Warczyński, dr Jerzy Gryglewicz), duszpasterzy (ks. Kapelan – Tadeusz Bożełko), a także przedstawicieli pacjentów onkologicznych (dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, Katarzyna Lisowska i Ewa Styś).

Forum Pacjentów Onkologicznych 2017 służy wspólnemu wypracowaniu rekomendacji dla decydentów sektora ochrony zdrowotnej, ale także innych współpracujących resortów i instytucji, w celu wdrożenia koniecznych zmian, dla zapewnienia jak najwyższej jakości, zgodnej z europejskimi standardami opieki nad pacjentami onkologicznym w naszym kraju.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych ECPC. Patroni medialni Forum to Telewizja Polska, portal onkologiczny Zwrotnik Raka, Medexpress oraz Głos Pacjenta Onkologicznego. Partnerem strategicznym Forum jest PZU Zdrowie.
 

szóste forum pacjentów onkologicznych 2017

PROJEKT ALL.CAN W POLSCE – INAUGURACJA

Podczas tegorocznego Forum Pacjentów Onkologicznych zainaugurowana zostanie polska edycja międzynarodowego projektu ALL.CAN, którego celem jest poprawa efektywności opieki onkologicznej w Europie. W trakcie spotkania eksperci projektu ALL.CAN przedstawią wyniki raportu „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”. Organizacja skupia specjalistów onkologów, ekspertów medycznych, polityków, przedstawicieli środowiska pacjentów oraz przemysłu medycznego. Polskę reprezentują m.in.: prof. Jacek Fijuth, prof. Jacek Jassem, prof. Piotr Rutkowski, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, europoseł Bolesław Piecha oraz Szymon Chrostowski.

W oparciu o wiedzę na temat sytuacji polskich pacjentów onkologicznych, podczas spotkania Polskiej Grupy Sterującej w październiku 2016 roku zostały określone pilne potrzeby w zakresie świadczenia opieki onkologicznej. Na tej podstawie wyszczególniono pięć priorytetowych obszarów, wymagających podjęcia działań, które poprawią sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków – tłumaczy Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Rekomendacje dla Polski, opracowane w ramach projektu ALL.CAN dotyczą:

 • Efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną, w tym m.in. weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz inwestowania w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych,
 • Zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych poprzez m.in. kampanie społeczne i zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów,
 • Zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych i usprawnienia leczenia w ramach compassionateuse,
 • Uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej,
 • Poprawy dostępu do badań klinicznych, w tym m.in. zapewnienia wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i stworzenie krajowego portalu informacyjnego.

 

Szóste Forum Pacjentów Onkologicznych 2017 – Program

 • 11:00–11:15   Powitanie i wprowadzenie.  Podsumowanie działań PKPO – spot; Szymon Chrostowski (prezes PKPO),  Krystyna Wechmann (wiceprezes PKPO).
 • 11:15–12:00  Panel I  ALL.CAN – wyzwania w onkologii, Uczestnicy panelu dyskusyjnego: prof. dr n. hab. med. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa onkologicznego, prof. dr hab. n. med. Jacek  Jassem, kierownik Katedry i Kliniki onkologii GUMED, prof. dr hab. n. med. Piotr  Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii w Warszawie, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego, Bolesław Piecha, europoseł, Szymon Chrostowski,  prezes PKPO.
 • 12:00–12:30 Panel II. Rola organizacji Pacjenckich w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia. Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia (tbC), Grzegorz Błażewicz, zastępca rzecznika Praw Pacjenta, poseł Krzysztof Ostrowski, przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Praw Pacjenta, Piotr Warczyński, ekspert niezależny, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego, dr n. prawn. Marek Woch, pełnomocnik NFZ, Szymon Chrostowski, prezes PKPO.
 • 12:30–13:00 Panel III. Nowotwór – Choroba Przewlekła: technologie medyczne, rehabilitacja, orzecznictwo. Uczestnicy panelu:  prof. dr n. prawn. Dorota Karkowska, prawnik, Uczelnia Łazarskiego, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii w Warszawie, dr n. k.f. Hanna Tchórzewska-Korba, kierownik Zakładu Rehabilitacji, Centrum onkologii w Warszawie, dr n. ekon. Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Krystyna Wechmann, wiceprezes PKPO.
 • 13:25–13:50 Wręczenie Nagród Jaskółki Nadziei – II edycja
 • 13:50 – 14:20 Panel IV. Formy wsparcia i zabezpieczenia Pacjentów onkologicznych. Uczestnicy panelu: Julita Czyżewska, członek zarządu grupy PZU Zdrowie, Marek Kustosz, ekspert ds. komunikacji w ochronie zdrowia, Andrzej Chojecki, opiekun pacjenta, Beata Ambroziewicz, dyrektor PKPO, Szymon Chrostowski, prezes PKPO.
 • 14:20–14:50 Panel V. Leczenie wspomagające – dieta, działania niepożądane. Uczestnicy panelu: dr n. med. Beata Jagielska, konsultant wojewódzki ds. onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii w Warszawie, dr n. med. Aleksandra Kapała, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii w
  Warszawie, mgr Barbara Jobda, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych, dr n. med. Joanna Czuwara, Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, ekspert ds. żywienia chorych na nowotwory, Katarzyna Lisowska, grupa wsparcia Chorych na nowotwory mieloproliferacyjne, Aleksandra Rudnicka, rzecznik prasowy PKPO, redaktor naczelna Głosu Pacjenta Onkologicznego.
 • 14:50–15:20 Panel VI. Rola wsparcia w terapii onkologicznej – psychoonkologia, duchowość, Pacjenci Pacjentom. Uczestnicy panelu: dr Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, ks. Prałat Tadeusz Bożełko, duszpasterz chorych, Krystyna Wechmann, wiceprezes PKPO, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, Ewa Styś, Fundacja Pocancerowani, Aleksandra Rudnicka, rzecznik prasowy PKPO, redaktor naczelna Głosu Pacjenta Onkologicznego
 • 15:20–16:00 Dyskusje kuluarowe. Koktajl.

 

Szóste Forum Pacjentów Onkologicznych 2017, informacja prasowa, opracował JG

 

Szóste Forum Pacjentów Onkologicznych – PKPO 2017
4.56 (91.11%) 9 votes
About the Author
 

Powiązane artykuły


Gorący temat: ograniczony dostęp do nowoczesnego leczenia raka płuca w Polsce

Rak płuca jest rozpoznawany w Polsce rocznie u około 15 000 mężczyzn i 6000 kobiet. Oznacza to, że jest on najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym w naszym kraju. Blisko 80% pierwotnych nowotworó...
Opublikowane 30 Mar 2017

Lekarz rodzinny i jego rola w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób przewlekłych

Poprawa organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, potrzeba wzmocnienia komunikacji w relacji pacjent-lekarz oraz zwiększenie zaangażowania lekarzy rodzinnych w opiekę nad osobami z chorobami przewlekły...
Opublikowane 28 Mar 2017

Konferencja FALENTY 2017 – Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi

Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi FALENTY 2017, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2017 w...
Opublikowane 25 Mar 2017

“Historie Pacjentów” – czekamy na Wasze wiadomości

Drodzy Czytelnicy! Choroba onkologiczna to nie tylko przypadek medyczny i schemat leczenia zbuntowanych komórek nowotworowych, ale przede wszystkim konkretny człowiek oraz jego indywidualna historia. Na...
Opublikowane 24 Mar 2017

Radomskie Centrum Onkologii zaprasza na Akademię Onkologiczną

Wykrywanie i leczenie nowotworów piersi to temat kolejnej edycji Akademii Onkologicznej dla Pacjentów, która odbędzie się 24 marca 2017 o godz. 16:00. Radomskie Centrum Onkologii na Wacynie już po raz...
Opublikowane 21 Mar 2017
Więcej w forum pacjentów onkologicznych, konferencje onkologiczne, polska koalicja pacjentów onkologicznych
Innowacje w onkologii – II Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa

Na 8 kwietnia 2017 roku planowana jest druga edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej Innowacje w Onkologii. Wydarzenie organizowane...

Zamknij