Amerykańscy eksperci z NCCN (National Comprehensive Cancer Network) rekomendują trzecią dawkę szczepionki mRNA przeciwko COVID 19 u osób w trakcie leczenia onkologicznego.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała trzecią dawkę szczepionki mRNA przeciwko COVID 19 preparatami Pfizer lub Moderna dla osób z obniżoną odpornością. Za tą decyzją podążyli eksperci z NCCN, którzy opracowują w Stanach Zjednoczonych zalecenia dotyczące leczenia chorób nowotworowych.

W opublikowanych właśnie wytycznych zalecono trzecią dawkę szczepionki mRNA pacjentom w trakcie leczenia onkologicznego. Eksperci zalecają podanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19

 • w szczególności osobom z guzami litymi, które w ciągu roku od pierwszej dawki szczepionki otrzymywały leczenie onkologiczne,
 • chorym z nowotworami hematologicznymi niezależnie od tego, czy są w trakcie aktywnego leczenia hematologicznego,
 • wszystkim pacjentom którzy przeszli zabieg przeszczepienia komórek macierzystych szpiku kostnego albo terapię CAR-T cells, a zwłaszcza pacjentom do dwóch lat po tych zabiegach,
 • wszystkim chorym po allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku w trakcie leczenia immunosupresyjnego,
 • chorym w trakcie leczenia onkologicznego z wyjściowo obniżoną odpornością (np. chorzy zakażeni wirusem HIV).

ZAJRZYJ: SZCZEPIONKA NA RAKA

Szczepionka mRNA przeciwko COVID 19 aktywna u chorych na nowotwory

Przeprowadzone do tej pory badania wykazywały w trakcie krótkotrwałej obserwacji skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki mRNA firmy Pfizer u osób w trakcie leczenia onkologicznego. Nie było jednak dostępnych badań sprawdzających jej skuteczność w dłuższym okresie obserwacji.

W badaniu opublikowanym w Cancer Discovery sprawdzono, czy stężenie przeciwciał u zdrowych osób i chorych na nowotwór różni się po 6 miesiącach od szczepienia. W tym celu 289 osobom zaszczepionym dwiema dawkami szczepionki oznaczono stężenie przeciwciał po drugiej dawce szczepionki i po 6 miesiącach od drugiej dawki. Testy serologiczne wykazały, że 122 osoby ze 154 (79%) w trakcie leczenia onkologicznego oraz 114 ze 135 (84%) pracowników ochrony zdrowia (grupa kontrolna) miały po 6 miesiącach od zaszczepienia dodatnie testy serologiczne.

Wśród chorych na nowotwór z ujemnymi wynikami testów serologicznych 81% stanowiły osoby w trakcie chemioterapii. Pomimo wysokiej aktywności szczepionki mRNA eksperci z NCCN (National Comprehensive Cancer Network) zalecają podanie trzeciej dawki szczepionki u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego.

SPRAWDŹ: OBJAWY KORONAWIRUSA

Trzecia dawka szczepionki dla chorych na raka w Polsce

Dla przypomnienia, w ostatnich dniach sierpnia 2021 roku Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała podanie III dawki szczepionki osobom otrzymującym aktywne leczenie przeciwnowotworowe. Przypominająca, trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zalecana jest seniorom, medykom i osobom z niską odpornością (w tym pacjentom otrzymującym aktywne leczenie onkologiczne).

27 sierpnia odbyła się konferencja z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szef resortu przekazał, że Rada Medyczna wyraziła zgodę na podanie trzeciej dawki szczepionki, ale dla konkretnych grup osób. Rada Medyczna wyróżniła 7 grup osób z zaburzeniami odporności, które będą mogły otrzymać trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Są to osoby:

 • otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe,
 • po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne,
 • po przeszczepie komórek macierzystych (które odbyło się w ciągu ostatnich 2 lat),
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi pierwotnymi niedoborami odporności,
 • zakażone wirusem HIV,
 • przyjmujące specjalistyczne leki, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 • dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Wymienione osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka szczepionki może być im podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.

Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat od 24 września 2021 roku mogą otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.

ZOBACZ: NAJNOWSZE INFORMACJE

źródła: www.gov.pl, Polska Liga Walki z Rakiem