Ogólnopolska Konferencja Medycyny Palitywnej Hospicjum 2014W dniach 9-10 maja 2014 odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2014” połączona z XII Forum Onkologii i Psychoonkologii. Ideą organizowanych w Toruniu Konferencji i Forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie.

Udział w wydarzeniu weźmie wielu znakomitych gości, specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii i psychoonkologii, m.in. prof. Jacek Łuczak, prof. Danuta Perek, dr Aleksandra Ciałkowska –Rysz, dr hab. med. Zbigniew Bohdan, dr hab. med. Marzena Samardakiewicz, dr Andrzej Stachowiak oraz wielu innych znakomitych wykładowców.

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa, której celem jest zaprezentowanie osiągnięć w dziedzinie sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych stosowanych w medycynie paliatywnej i onkologii. Portal onkologiczny Zwrotnik Raka jest patronem medialnym wydarzenia.


XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2014 i XII OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII – PROGRAM

9 maja 2014 roku (piątek)

9:00 – 10:15 Rejestracja Uczestników Konferencji i Forum.
10:15 – 10:45 Uroczyste otwarcie i konferencja prasowa XIV Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2014XII Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychoonkologii. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Sesja I: „Dziecko z chorobą nowotworową”
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. med. Danuta Perek, prof. dr hab. med. Danuta Sońta-Jakimczyk, Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk
10:45- 11:10 Prof. dr hab. med. Danuta Perek
– Kierownik Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
„Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów mózgu u dzieci.”
11:10 – 11:35 Prof. dr hab. med. Danuta Sońta-Jakimczyk
– emerytowany profesor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
dr n. med. Małgorzata Klimza
– Ordynator Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Hematologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie
„Blaski i cienie hematoonkologii dziecięcej.”
11:35 – 12:00 Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk
– Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM, Lublin
„Postępowanie w przypadku powiększonych węzłów chłonnych u dzieci.”
Sesja II: „Organizacja pracy”
Sesji przewodniczą: dr n. med. Andrzej Stachowiak, mgr Tomasz Krzysztyniak
12:00 – 12:15 Mgr Tomasz Krzysztyniak
– Dyrektor Hospicjum „Światło”, Toruń
„Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w Hospicjum „Światło””
12:15 – 12:30 Przedstawiciel Firmy ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
„Bezpieczne przemieszczanie pacjenta – pomoce techniczne w opiece nad pacjentem”
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa.
Sesja III: „Aspekty duchowe opieki hospicyjnej” – cz. I.
Sesji przewodniczą: prof. Jacek Łuczak, dr hab. med. Zbigniew Bohdan
13:30 – 13:55 Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
– Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Palium Szpitala Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
„Sztuka komunikowania się z ciężko chorym pacjentem i jego bliskimi”
13:55 – 14:20 Prof. Halina Katolyk
– Lwów
„Sens życia ludzi, którzy przeżyli udar mózgu”
14:20 – 14:45 Ks. prałat Andrzej Rygielski
– Kierownik Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu
„Opieka duchowa nad chorym u kresu życia i jego bliskimi”
14:45 – 15:15 Przerwa kawowa.
Sesja IV: „Aspekty duchowe opieki hospicyjnej” – cz. II.
Sesji przewodniczą: prof. Jacek Łuczak, dr hab. med. Zbigniew Bohdan
15:15 – 15:40 Dr hab. med. Zbigniew Bohdan
– Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci UM, Gdańsk
– „Niebezpieczeństwo dehumanizacji”
15:40 – 16:00 Ks. dr hab. nauk społecznych Piotr Krakowiak
– Krajowy Duszpasterz ds. Hospicjum przy Episkopacie Polski, UMK Toruń, Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk
– „Ból duchowy elementem cierpienia totalnego. Nowe narzędzia do badania potrzeb duchowych u kresu życia”
16:00 – 16:20 Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
– Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie
– „Opieka psychoonkologiczna nad pacjentem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości”
16:20 – 16:40 Prof. dr hab. Józef Binnebesel – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
– „Tanatopedagogika jako element kreowania idei hospicyjnej”
16:40 – 16:50 Prezentacja Firmy Stolter Sp. z o.o.
16:50 Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt Targów (werdykt Komisji Konkursowej). Konkursy z nagrodami dla Uczestników Konferencji i Forum.
17:30 – 19:00 Zwiedzanie Torunia (dla uczestników, którzy wybrali tą opcję).
18:30 Msza Święta
19:45 Uroczysty Wieczór dla Wykładowców, Uczestników i Wystawców – Restauracja Hotelu Filmar w Toruniu.

10 maja 2014 roku (sobota)

Sesja V: „Opieka paliatywno-hospicyjna”
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Danuta Sońta-Jakimczyk, dr hab. med. Zbigniew Bohdan
9:00 – 9:30 Dr hab. med. Zbigniew Bohdan
– Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci UM, Gdańsk
„Wolontariat – kuźnia charakteru”
9:30 – 9:45 Mgr Monika Koszela – Pallmed Sp. z o. o., Bydgoszcz
„Ocena stopnia zadowolenia opiekunów z opieki nad osobami bliskimi w ich ostatnich dniach życia będących pod opieką hospicjum domowego”
9:45 – 10:00 Mgr Anna Janowicz
– Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk
„Dylematy opiekunów rodzinnych chorych w opiece paliatywno-hospicyjnej”
10:00 – 10:15 Przedstawiciel Firmy Kik Gel
– Ujazd
„Innowacyjne wyroby medyczne w leczeniu ran”
10:15 – 10:30 Przedstawiciel Salts Polska Sp. z o.o.
„Leczenie ran wokół Stomii”
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa.
Sesja VI: „Opieka nad pacjentem umierającym”
Sesji przewodniczą: dr n. med. Andrzej Ostrowski, dr Michał Graczyk
11:00 – 11:20 Lek. med. Andrzej Krzysztof Ostrowski
– Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej, Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki, Bydgoszcz
„Ból przebijający – problem wciąż niedoceniany”
11:20 – 11:40 Dr n. med. Michał Graczyk
– Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki, Bydgoszcz
„Opioidy a opioidofobia. Mity i fakty”
11:40 – 11:55 Przedstawiciel Takeda Polska Sp. z o.o.
„Instanyl – potwierdzona skuteczność w leczeniu bólu przebijającego”
11:55 – 12:15 Dr n. farm. Jerzy Jambor
– Prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego
„Czy zasadne jest stosowanie fitofarmaceutyków we współczesnej medycynie paliatywnej?”
12:15 – 12:35 Dr n. med. Michał Graczyk
– Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki, Bydgoszcz
„Leczenie bólu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”
12:35 – 12:55 Mgr Wojciech Waśniowski
– Pallmed Sp. z o. o., Bydgoszcz
„Co nowego w fizjoterapii oddechowej”
12:55 – 13:10 Mgr Ewa Bronszkiewicz
– Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki, Bydgoszcz
„Profilaktyka i leczenie odleżyn”
Sesja VII: „Rehabilitacja pacjentów hospicyjnych”
Sesji przewodniczą: dr Jolanta Dudek, dr Anna Pyszora
13:15 – 13:45 Dr Jolanta Dudek
– Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet J. Kochanowskiego, Kielce
„Światło widzialne w leczeniu odleżyn – studium przypadku”, „Magnetostymulacja Vioform JPS w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży”
13:45 – 14:00 Dr n. o zdrowiu Anna Pyszora
– Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki, Bydgoszcz
„Fizjoterapia jako składowa leczenia objawowego w opiece paliatywnej”
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 Zakończenie Konferencji i Forum. Wręczenie dyplomów Plebiscytu Publiczności. Konkursy z nagrodami na uczestników.

 

ZAPISY I INFORMACJE:
www.expo-andre.pl