Test SelectMDx to pierwsza płynna biopsja prostaty wykonywana z próbki moczu, która może uchronić mężczyznę przed inwazyjną biopsją prostaty lub potwierdzić zasadność jej wykonania, a także wykluczyć zachorowanie na raka gruczołu krokowego. Innowacyjne badanie jest wykonywane od niedawna w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku oraz w HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty w Grodzisku Mazowieckim.
 

TEST SelectMDx (PŁYNNA BIOPSJA PROSTATY) – ZASTOSOWANIE BADANIA

Badanie poziomu antygenu swoistego prostaty (PSA) jest najbardziej powszechną metodą sprawdzania, czy u mężczyzny nie występuje rak gruczołu krokowego. Wysoki poziom PSA we krwi może być sygnałem ostrzegawczym, że występuje rak prostaty. Istnieją jednak inne, nienowotworowe przyczyny występowania podwyższonego lub nieprawidłowego poziomu PSA, takie jak łagodny rozrost gruczołu krokowego lub zapalenie gruczołu krokowego. Ponieważ poziom PSA może być podwyższony z różnych powodów, nie można na tej podstawie ustalić, czy w danym przypadku faktycznie występuje rak gruczołu krokowego, jednak może on wskazywać na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby. Istotne zatem jest omówienie wyników badania poziomu PSA z urologiem.

Test SelectMDx wykrywający raka stercza (tzw. „płynna biopsja”) to badanie mRNA, które pozwala odróżnić pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka występowania klinicznie istotnego raka gruczołu krokowego od pacjentów z grupy bardzo niskiego ryzyka występowania agresywnej choroby.
Badanie to pomaga w podjęciu decyzji o biopsji gruczołu krokowego: mężczyźni z WYSOKIEGO RYZYKA mogą odnieść korzyści z biopsji i wczesnej diagnozy, a mężczyźni z grupy BARDZO NISKIEGO RYZYKA mogą uniknąć niepotrzebnych procedur inwazyjnych, poddając się rutynowej kontroli i regularnym badaniom przesiewowym.

O zastosowaniu „płynnej biopsji” opowiada lek. med. Mariusz Ciemerych, urolog z Kliniki Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku: Test Select MDX, nazywany również „płynną biopsją“, jest od niedawna dostępnym w Polsce nowoczesnym testem diagnostycznym dedykowanym chorym z podejrzeniem raka gruczołu krokowego. Powszechnie stosowanym badaniem przesiewowym w kierunku raka gruczołu krokowego jest oznaczenie poziomu PSA w surowicy krwi. U pacjentów z nieprawidłowym wynikiem PSA wykonywana jest biopsja gruczołu krokowego. Znaczna część tych chorych jest niepotrzebnie narażona na ból i ryzyko powikłań towarzyszących biopsji. Związane jest to z niską swoistością badania PSA, częstym występowaniem wyników ujemnych biopsji gruczołu krokowego, i wykrywaniem nieistotnego klinicznie raka gruczołu krokowego. Podwyższony poziom PSA występuje również w innych stanach chorobowych gruczołu krokowego takich jak łagodny rozrost lub zapalenie prostaty. Istotną grupą chorych sprawiających trudności diagnostyczne są pacjenci z narastającym PSA oraz negatywnym wynikiem pierwszej i kolejnych biopsji gruczołu krokowego, negatywnym lub niejednoznacznym wynikiem badania obrazowego gruczołu krokowego metodą rezonansu magnetycznego. W powyższych przypadkach klinicznych warto zastosować test Select MDX, jako pomocne narzędzie diagnostyczne.
 
płynna biopsja select MDX rak prostaty
 

ZALETY BADANIA SelectMDx – TESTU WYKRYWAJĄCEGO RAKA PROSTATY

Standardowa biopsja prostaty (gruczołu krokowego, stercza) umożliwia tylko ograniczoną ocenę, bowiem pobrane próbki obejmują mniej niż 1% całej prostaty. Rak prostaty może występować w postaci jednego lub więcej małych guzów i istnieje ryzyko, że igła biopsyjna nie trafi w taki guz.

Płynna biopsja prostaty – SelectMDx Liquid Biopsy to nieinwazyjne badanie genetyczne wykonywane na podstawie próbki moczu, które mierzy ekspresję dwóch genów silnie powiązanych z rakiem prostaty. W połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, określanymi przez lekarza urologa w trakcie konsultacji (PSA, rozmiar prostaty, wiek pacjenta oraz wywiad rodzinny pacjenta), płynna biopsja prostaty pozwala przewidzieć szansę wykrycia nowotworu w przypadku wykonania biopsji. Ponadto dzięki badaniu SelectMDx możliwe jest również wykrycie istotnego klinicznie raka stercza, który wymaga leczenia zabiegowego w początkowym stadium, gdy leczenie przynosi najlepsze efekty.

SelectMDx for Prostate Cancer to nowoczesne bezinwazyjne badanie w diagnostyce raka gruczołu krokowego, oparte na reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) wykonywane z próbki moczu pobranej tuż po badaniu per rectum. W badaniu oznacza się poziom mRNA biomarkerów DLX1 i HOXC6 w moczu, w celu ułatwienia kwalifikowania pacjentów do wykonania biopsji gruczołu krokowego. Należy pamiętać, że stanowi on wartość pomocniczą w diagnostyce raka prostaty, ostatecznym badaniem rozstrzygającym jest przezodbytnicza lub przezkroczowa biopsja gruczołu krokowego – tłumaczy lek. med. Mariusz Ciemerych, urolog z Kliniki Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

Płynna biopsja prostaty umożliwia pacjentowi podjęcie wraz z lekarzem świadomej decyzji odnośnie zasadności wykonania pierwszej lub powtórnej biopsji prostaty i tym samym redukuje ryzyko wystąpienia powikłań pobiopsyjnych (aż u 18% mężczyzn po biopsji prostaty występują powikłania, a 3% mężczyzn może wymagać hospitalizacji z ich powodu). Jeżeli ryzyko wystąpienia agresywnego raka gruczołu krokowego jest u pacjenta bardzo niskie, wykonanie u pacjenta biopsji gruczołu krokowego może nie być konieczne, a wystarczające mogą być rutynowe kontrole. Jeżeli jednak ryzyko wystąpienia agresywnego raka jest zwiększone, urolog może zasugerować wykonanie biopsji, która może zwiększyć szansę na wczesne wykrycie choroby i dać choremu większy wybór metod leczenia.
 

badanie moczu selectmdx - wynik

 

PŁYNNA BIOPSJA STERCZA – TEST SelectMDx – WYNIKI BADANIA

Wynik testu Płynnej Biopsji Prostaty – SelectMDx Liquid Biopsy w przystępny sposób prezentuje procentowe ryzyko wykrycia raka prostaty w przypadku wykonania u pacjenta biopsji gruczołu krokowego wraz z podziałem na szansę wykrycia łagodnego oraz agresywnego raka stercza. Na podstawie wyniku testu pacjent wraz z urologiem prowadzącym mogą wspólnie podjąć decyzję odnośnie dalszego postępowania klinicznego (np. badanie rezonansem magnetycznym lub biopsja prostaty). Płynna biopsja prostaty – test SelectMDx przeznaczona jest dla mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA (>4ng/ml), u których lekarz urolog rozważa wykonanie pierwszej lub powtórnej biopsji prostaty. Badanie płynnej biopsji prostaty pozwala określić ryzyko wykrycia istotnego klinicznie raka stercza w biopsji gruczołu krokowego, co pozwala zadecydować o zasadności wykonania tej procedury.

Test SelectMDx wykonywany jest m.in. w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. Płynna biopsja prostaty nie jest badaniem refundowanym w ramach NFZ i jest dostępna na zasadach komercyjnych. Jego cena to około 1.500 zł.

 

ZOBACZ WIĘCEJ: PŁYNNA BIOPSJA PROSTATY – EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK

 

Test SelectMDx – płynna biopsja prostaty poprawiająca dobór pacjentów do wykonania biopsji, opracował JG zwrotnikraka.pl, foto: flickr.com