Diagnostyka molekularna

Poznanie molekularnych uwarunkowań nowotworów przyczyniło się do rozwoju nowych terapii onkologicznych. W ciągu ostatnich dwóch dekad możliwości leczenia systemowego nowotworów rozszerzyły się od klasycznej chemioterapii do opcji terapeutycznych ukierunkowanych na cele molekularne oraz tzw. immunoterapii. U podłoża tej rewolucji znajduje się diagnostyka molekularna nowotworów.

Intensywny rozwój onkogenetyki pozwala wskazać zmiany w genach, które prowadzą do rozwoju choroby. Jednocześnie, coraz częściej okazuje się, że dotychczas stosowane metody diagnostyki onkologicznej (badania kliniczne, badania obrazowe, badanie histopatologiczne) są niewystarczające, aby precyzyjne zdefiniować podtyp i „odcisk molekularny” danego nowotworu.

Oznacza to, że nowotwory, które za pomocą dotychczas stosowanych metod były uważane za takie same, w praktyce mogą istotnie różnić się pod względem występujących w nich zmian genetycznych. Diagnostyka molekularna nowotworów dostarcza cennych informacji, dzięki którym możliwe staje się zaplanowanie skutecznej dla danego pacjenta (spersonalizowanej) terapii.

Możliwości diagnostyki molekularnej nowotworów widoczne są szczególnie u pacjentów chorych na nowotwory płuca. Dzięki postępowi w diagnostyce molekularnej udało się wskazać, że rak płuca to w rzeczywistości katalog bardzo wielu nowotworów o zróżnicowanym przebiegu. Zależy on od istnienia określonych nieprawidłowości genetycznych oraz aktywności tzw. szlaków przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych. To właśnie one decydują o podatności chorych na leczenie ukierunkowane na specyficzne cele (mutacje genetyczne, ekspresja białek w komórkach nowotworowych).

Chorzy na raka płuca u których wykryte zostaną zaburzenia molekularne lub wysoka ekspresja PD-L1 mają możliwość zastosowania leków ukierunkowanych na cele molekularnie (tzw. terapia celowana) lub immunoterapii.

Pomimo systematycznego postępu oraz nowych możliwości jakie oferuje diagnostyka molekularna nowotworów, zdarza się, że tego typu postępowanie w ogóle nie jest przeprowadzane lub wiarygodna ocena biomarkerów nie jest możliwa. W konsekwencji może uniemożliwiać to kwalifikację chorych do programów lekowych obejmujących nowoczesne terapie. Część chorych decyduje się na wykonanie diagnostyki molekularnej na zasadach komercyjnych.

Poniżej przydatne artykuły i wskazówki dotyczące diagnostyki molekularnej nowotworów:

Badania molekularne w onkologii – raport

Zdaniem autorów raportu Diagnostyka molekularna w leczeniu nowotworów, badania genetyczne powinny być nieodłączną częścią procesu diagnostyczno – terapeutycznego nowotworów. Tymczasem w Polsce wydatki na diagnostykę molekularną...

Czytaj więcej

Rak trzustki BRCA-zależny

W ostatnich dniach grudnia 2019 roku, Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała lek olaparib do leczenia podtrzymującego dorosłych pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki z mutacją BRCA. Efekt...

Czytaj więcej

Rola mutacji BRCA w raku jajnika

W Polsce notuje się każdego roku blisko 4000 zachorowań na nowotwory złośliwe jajnika. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko rozwoju choroby zaliczamy nosicielstwo...

Czytaj więcej

Onkologia precyzyjna – rak na celowniku

Personalizacja leczenia onkologicznego stanowi jedno z największych osiągnięć współczesnej onkologii. Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi coraz silniej zespala się z biologią molekularną i genomiką (zajmującą...

Czytaj więcej
Ładowanie

Wyszukiwarka

Więcej

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ZBADAJ BRCA

REKLAMA

Partnerzy