Diagnostyka onkologiczna

Większość chorych zgłasza się do lekarza w stadium objawowym choroby nowotworowej, co najczęściej oznacza niestety zaawansowany proces chorobowy. Pozostała część pacjentów nie ma świadomości, że w ich organizmie rozwija się rak, ponieważ nie występują żadne niepokojące symptomy. W przypadku tej grupy wstępna diagnostyka onkologiczna - oparta przede wszystkim na szczegółowym badaniu przedmiotowym i podmiotowym - może przyczynić się do wykrycia nowotworu na wczesnym etapie, a w konsekwencji - do lepszego rokowania.

W obecnym systemie opieki zdrowotnej w Polsce na pierwszej linii frontu walki z rakiem stoją lekarze rodzinni. To od ich wiedzy oraz zaangażowania zależy możliwość skojarzenia objawów choroby z procesem nowotworowym. Wstępna diagnostyka onkologiczna, skrupulatny wywiad oraz rzetelne badanie podmiotowe pozwalają w wielu wypadkach na sprawne postawienie wstępnej diagnozy.

Kluczową rolę odgrywa tzw. czujność onkologiczna – która powinna dotyczyć lekarzy, jak i samych pacjentów. W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej lekarz rodzinny może wystawić Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. zielona karta DiLO), która jest nieodłączną częścią tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej i umożliwia przyspieszoną diagnostykę onkologiczną.

Podejrzenie nowotworu na podstawie obrazu klinicznego jest podstawą do wdrożenia poszerzonej diagnostyki onkologicznej, której celem jest:
• Ustalenie rozpoznania histopatologicznego
• Określenie stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu
• Ocena stanu ogólnego Pacjenta
• Określenie sposobu optymalnego postępowania terapeutycznego

Ustalenie szczegółowego rozpoznania histopatologicznego opiera się na pobraniu materiału do oceny histopatologicznej w ramach biopsji zamkniętej (aspiracyjna cienkoigłowa, gruboigłowa lub wiertarkowa) lub wycięciu fragmentu tkanki w sposób chirurgiczny.

W niektórych przypadkach zastosowanie znajduje tzw. śródoperacyjna ocena histologiczna, która pozwala na ocenę materiału już po kilkunastu minutach. Jej ograniczeniem jest jednak brak możliwości wykonania badań immunohistochemicznych.

Nowoczesna diagnostyka onkologiczna nie może funkcjonować bez badań obrazowych. Wykonanie obrazowania pozwala na określenie zaawansowania choroby nowotworowej i opisanie jej za pomocą cech T N M (T - wielkość guza, N - stan morfologiczny węzłów chłonnych, M - obecność przerzutów odległych).

Szczegółowa ocena zaawansowania nowotworu i ulepszona diagnostyka onkologiczna są możliwe dzięki ciągłemu rozwojowi metod obrazowania. Do podstawowych technik stosowanych w onkologii należą: USG, tomografia komputerowa i badanie rezonansem magnetycznym. Coraz szersze zastosowanie znajdują również pozytonowa tomografia emisyjna (PET), scyntygrafia, EUS czy badanie MR z cewką moczową – a także połączenie różnych badań diagnostycznych. Systematycznie zwiększa się również czułość współczesnych metod obrazowania stosowanych w diagnostyce onkologicznej.

W dziale DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA na portalu zwrotnikraka.pl znajdziesz informacje dotyczące wczesnego wykrywania choroby nowotworowej, metod obrazowania oraz innowacyjnych narzędzi i testów stosowanych w diagnostyce raka.
 

Ultrasonografia w diagnostyce raka

Ultrasonografia jest skuteczną i powszechnie stosowaną metodą wykorzystywaną w diagnostyce nowotworów. Badanie ultrasonografem jest ogólnie dostępne, nieinwazyjne, czułe i tanie. USG stanowi podstawowe badanie pierwszego rzutu, które dostarcza...

Czytaj więcej

Badanie jelita grubego – kolonoskopia

Badanie jelita grubego możliwe jest do przeprowadzenia różnymi metodami. W przeciwieństwie do innych programów przesiewowych, gdzie metodę już dawno wybrano (mammografia, cytologia), w raku jelita grubego nie jest jeszcze znana optymalna metoda...

Czytaj więcej

Na czym polega scyntygrafia

Scyntygrafia Scyntygrafia to obrazowa metoda diagnostyczna z zakresu medycyny nuklearnej, stosowana między innymi w diagnostyce chorób serca, schorzeniach onkologicznych i endokrynologicznych. Scyntygrafia polega na wprowadzeniu do organizmu...

Czytaj więcej

Jakie są najczęstsze objawy raka?

Objawy raka Wczesna wykrywalność nowotworów ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii onkologicznej. Chorzy z nowotworami rozpoznanymi we wcześniejszych stopniach zaawansowania mają znacznie większe szanse na wyleczenie. Potencjalne objawy...

Czytaj więcej

Diagnostyka raka płuc – wczesne wykrywanie

Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej (LDCT) stosowana w skriningu raka płuca stanowi wartościowe narzędzie mogące wpłynąć na obniżenie śmiertelność z powodu nowotworów złośliwych płuca – donoszą eksperci Międzynarodowego...

Czytaj więcej

Pozytonowa tomografia emisyjna PET w onkologii

Pozytonowa tomografia emisyjna PET jest jednym z największych osiągnięć w diagnostyce nowotworów. Czynnościowe badanie stało się integralną częścią nowoczesnego obrazowania i wykrywania raka. Pozytonowa tomografia emisyjna w onkologii cechuje się...

Czytaj więcej

Co to są markery nowotworowe?

Co to są markery nowotworowe? Markery nowotworowe – zwane również znacznikami nowotworowymi, to różne substancje (antygeny, białka, hormony  enzymy), których stężenie w przypadku rozwoju w organizmie nowotworu złośliwego znacznie częściej niż...

Czytaj więcej

Badanie histopatologiczne guza

Badanie histopatologiczne polega na badaniu mikroskopowym pobranego materiału cytologicznego (komórkowego) lub materiału histologicznego (fragmentu tkanki). Choć współcześnie coraz większe znaczenie w wykrywaniu choroby nowotworowej zyskuje...

Czytaj więcej
Wczytuję

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

DLA PACJENTÓW

TEST ONCOTYPE DX