Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (potocznie: zielona karta DiLO) została wprowadzona 1 stycznia 2015 roku wraz z pakietem onkologicznym – grupą przepisów mających na celu poprawę diagnostyki i usprawnienie leczenia raka w Polsce. Szybka terapia onkologiczna dedykowana jest Pacjentom, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz chorym w trakcie leczenia onkologicznego. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Diagnostyka i leczenie w ramach pakietu onkologicznego nie są także objęte limitami przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że NFZ zapłaci szpitalom za wykonanie wszystkich niezbędnych procedur w danym roku, a każdy pacjent onkologiczny otrzyma niezbędne leczenie.

Sprawdź komu przysługuje i jak działa karta DiLO.

Karta DiLO – wygląd i cel

Początkowo zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego liczyła aż 8 stron. Zawierała m.in. rubryki z objawami czy wynikami badań. Od lipca 2017 roku została ograniczona – obecnie zielona karta DiLO składa się z dwóch stron. Lekarz wypełnia kartę na komputerze, a wydrukowaną wersję przekazuje pacjentowi.

Tak naprawdę karta DiLO nie jest zielona, lecz biała. Jest jak priorytetowe skierowanie – osoba z podejrzeniem nowotworu, która jest jej posiadaczem, omija zwykłe kolejki i ma prawo do szybszej diagnostyki onkologicznej i leczenia przeciwnowotworowego.

Tzw. szybka ścieżka onkologiczna z wykorzystaniem zielonej karty diagnostyki i leczenia może być realizowana jedynie w tych ośrodkach, które mają podpisany z NFZ kontrakt na pakiet onkologiczny. Można je rozpoznać po charakterystycznym zielonym logo z napisem: Szybka terapia onkologiczna na drzwiach wejściowych do placówki. Karty DiLO nie otrzymamy w prywatnym gabinecie lekarskim.

Zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego w praktyce

 1. Zniesienie limitów na badania diagnostyczne i leczenie nowotworów.
 2. Wprowadzenie tzw. zielonej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 3. Wyznaczenie maksymalnych terminów realizacji dla poszczególnych etapów leczenia. Czas od zgłoszenia się Pacjenta do specjalisty do rozpoznania nowotworu wynosi maksymalnie 7 tygodni. Chory z zieloną kartą DiLO będzie szybciej przyjęty i wysłany na badania niż chory, który karty nie posiada.
 4. Skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem raka i wprowadzenie tzw. szybkiej terapii onkologicznej.
 5. Promowanie tzw. interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia pacjenta do lekarza zbierze się Konsylium czyli zespół lekarzy różnych specjalności, który opracuje dla danego chorego szczegółowy plan jego leczenie. Chory ma prawo do uczestniczenia w obradach konsylium, kiedy decyduje ono o tym, jak ma przebiegać leczenie.
 6. Wprowadzenie funkcji Koordynatora leczenia (asystenta pacjenta). Po określeniu przez Konsylium ścieżki terapii dla danego chorego, wyznaczy ono mu Koordynatora. Będzie on nadzorował proces leczenia, pilnował wyznaczonych terminów, wesprze pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie, a także będzie pomagał w komunikacji z lekarzami. Pacjent może do niego dzwonić – numer telefonu do koordynatora wpisany jest do karty DiLO.
 7. Możliwość zakwaterowania w hostelu znajdującym się blisko placówki ochrony zdrowia dla pacjentów poddawanych chemioterapii lub radioterapii, którzy do tej pory byli hospitalizowani stacjonarnie z powodów innych niż zdrowotne (np. w związku z odległym miejscem zamieszkania).
 8. Po zakończonym leczeniu onkologicznym zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego powinna zostać zamknięta. Według założeń pakietu onkologicznego chory przechodzi pod opiekę specjalisty, a następnie lekarza rodzinnego.
 9. Szczegółowe informacje o założeniach Szybkiej ścieżki onkologicznej oraz zielonej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się na stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl

ZOBACZ: NARODOWY PORTAL ONKOLOGICZNY

Karta DiLO – kto może wystawić?

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinny) ma prawo wystawienia zielonej karty DiLO i skierowania Pacjenta do właściwego specjalisty – jeśli stwierdzi na podstawie wywiadów i ewentualnych badań wstępnych podejrzenie nowotworu złośliwego. Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny może zlecić pierwsze badania w kierunku wczesnego wykrycia raka bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz POZ stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na dalsze badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.
 • Lekarz specjalista w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), lekarz specjalista w szpitalu lub lekarz udzielający świadczeń w ramach programów zdrowotnych mają również możliwość wystawienia zielonej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Stało się to możliwe od lipca 2017 roku, kiedy to lekarz specjalista w poradni zyskał uprawnienie do wydawania karty DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego.
 • W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać zieloną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.
 • Pacjent onkologiczny, który zmienia swojego lekarza lub szpital, może otrzymać nową kartę DiLO. Stara karta jest wtedy zamykana, a nowy ośrodek wystawia kolejną kartę.

ZOBACZ: INFOLINIA ONKOLOGICZNA DLA PACJENTÓW

Leczenie onkologiczne bez karty DiLO

Chociaż Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył możliwości, aby korzystać ze świadczeń w ramach pakietu onkologicznego, to niektóre ośrodki nadal wolą leczyć Pacjentów bez karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Są to najczęściej szpitale dla dzieci oraz oddziały hematoonkologiczne, w których wręcz unika się wystawiania kart DiLO z uwagi na konieczność błyskawicznego leczenia i chęć pominięcia czasochłonnych procedur. Zieloną kartę DiLO warto jednak generalnie posiadać, bo jak wskazują statystyki – bez karty czas oczekiwania na leczenie jest średnio dwa tygodnie dłuższy.

Karta Dilo dla pacjentów onkologicznych

 • Zgodnie z danymi na koniec lipca 2018 roku – od początku wprowadzenia kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego do praktyki leczniczej – wydano ich łącznie blisko 765 000.
 • Chociaż w opinii ekspertów chorych z kartami jest nadal zbyt mało, to pacjenci i tak muszą czekać w kolejkach. Kartę DiLO warto jednak posiadać, ponieważ statystycznie – bez niej czeka się na rozpoczęcie terapii średnio 2 tygodnie dłużej.
 • Karty pacjenta onkologicznego nie otrzyma się w prywatnym gabinecie – poradnia musi posiadać ważny kontrakt z NFZ.
 • W myśl zasad pakietu onkologicznego – chory, który zmienia lekarza prowadzącego lub ośrodek, może wyrobić nową kartę. Stara karta DiLO jest wtedy zamykana, a w nowym szpitalu wyrabiany jest nowy dokument.
 • W placówkach leczących w trybie przewidzianym przez pakiet onkologiczny, chory zapisywany jest do osobnej kolejki, a czas oczekiwania na wizytę lub badanie diagnostyczne nie powinien przekroczyć tygodnia.
 • Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego dla Pacjentów nie może być wystawiona osobom, które chcą zbadać się profilaktycznie.

 

ZOBACZ:  OBJAWY RAKA – SYMPTOMY CHOROBY NOWOTWOROWEJ