Onkologia precyzyjna

 
Onkologia precyzyjna dotyczy przede wszystkim rzadkich nowotworów, w których istnieje potrzeba zastosowania leczenia celowanego lub leków z grupy immunoterapeutyków. Aby było to możliwe, nowotwór musi zostać sprofilowany – najczęściej z wykorzystaniem technik genetycznych.

Dzięki temu, lekarz może spróbować dobrać lek precyzyjnie pod kątem mutacji, które występują w komórkach nowotworowych u danego pacjenta. Dostępne są różne rodzaje diagnostyki molekularnej nowotworów. Jedną z nich jest tzw. profilowanie genomowe.

Profilowanie genomowe polega na zbadaniu próbki nowotworu. W zależności od rodzaju testu, który zostanie zastosowany - bada się od kilkunastu do kilkuset genów. Profilowanie genomowe nowotworu pozwala wykryć jakie mutacje spowodowały, że zdrowe komórki stały się komórkami nowotworowymi oraz w jaki sposób sprawić, aby zbuntowane komórki przestały się dzielić (namnażać).

Profilowanie genomowe może pomóc lekarzowi w wyborze spersonalizowanego leczenia, dopasowanego do profilu genetycznego danego nowotworu. Leczenie celowane uderza precyzyjnie w zmutowane geny, które odpowiadają za rozwój choroby.

W niektórych przypadkach podobne zmiany i mutacje udaje się znaleźć w komórkach nowotworowych różnych jednostek chorobowych np. raka płuca i raka piersi. W takiej sytuacji w walce z nowotworami powstałymi w różnych narządach skuteczny będzie ten sam lek, działający na ten sam cel molekularny.

Taka strategia leczenia oznacza przejście z tzw. onkologii narządowej do onkologii precyzyjnej.
 

Nowotwór to choroba genetyczna

Artykuł „Nowotwór to choroba genetyczna” autorstwa dr Pawła Zawadzkiego pochodzi z internetowego czasopisma popularno-naukowego GENETYKA – FAKTY I MITY (04/2020). Więcej publikacji poświęconych tematyce...

Czytaj więcej

Onkologia precyzyjna – rak na celowniku

Personalizacja leczenia onkologicznego stanowi jedno z największych osiągnięć współczesnej onkologii. Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi coraz silniej zespala się z biologią molekularną i genomiką (zajmującą...

Czytaj więcej
Ładowanie