Nowotwory złośliwe to istotny problem zdrowia publicznego – są drugą, po chorobach układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Wzrastająca rokrocznie liczba pacjentów onkologicznych wymaga od polskiego systemu ochrony zdrowia coraz większej liczby pracowników medycznych wysoko wyspecjalizowanych w tym obszarze.

Studenckie Onko-Forum 2024 (SOF) to unikatowe w skali kraju wydarzenie nakierowane na promocję onkologii jako przyszłej ścieżki kariery wśród młodych adeptów nauk medycznych. SOF to studenci kierunków medycznych i pracownicy Narodowego Instytutu Onkologii, którzy chcą odczarować, popularną wśród młodych ludzi, wizję onkologii jako dziedziny bezsilnej wobec chorób nowotworowych.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 25-26 maja 2024 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii przy ulicy W.K. Roentgena 5 w Warszawie.

Chcemy udowodnić, że praca w dziedzinie onkologii przynosi ogrom satysfakcji i ma obecnie wiele do zaoferowania – zarówno nam personalnie (udział w stypendiach, nawiązywanie współprac zagranicznych), jak i pacjentom onkologicznym (prowadzenie badań klinicznych, poznawanie mechanizmów biologii nowotworu w laboratorium) – czytamy na stronie wydarzenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Studenckie Onko-Forum 2024

W minionym roku na 200 miejsc na specjalizację z onkologii zgłosiło się niespełna 40 kandydatów, statystyki pokazują także, że w naszym kraju brakuje ponad 500 onkologów. To niepokojące dane, mając na uwadze fakt, że obecnie ponad milion Polek i Polaków żyje z chorobą nowotworową. Stąd, wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu rzeczy są tak istotne.

Studenckie Onko-Forum to organizacja, której członkami są studenci medycyny, działający przy aktywnym wsparciu lekarzy onkologów na co dzień związanych z NIO-PIB. Najważniejszym wydarzeniem w bogatym kalendarzu aktywności organizowanych w ciągu roku przez SOF jest wspomniana wcześniej Konferencja Studenckie Onko-Forum 2024. To już trzecia edycja tego wydarzenia, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Ubiegłoroczna konferencja zgromadziła ponad 300 uczestników z całego kraju. Zaprezentowali oni łącznie około 140 prac, w ośmiu sesjach ustnych i plakatowych. Warto podkreślić, że z uwagi na ogromne zainteresowanie zeszłoroczną edycją, w tym roku po raz pierwszy zdecydowano o zorganizowaniu dwudniowego wydarzenia.

Znaczenie inicjatywy dostrzegają wybitne polskie i zagraniczne autorytety związane na co dzień z onkologią, wyrażając chęć uczestnictwa w Konferencji w roli prelegentów. To dzięki nim w ciągu zaledwie trzech lat Konferencja zyskała międzynarodowy wymiar. Swój udział w SOF 2024 potwierdzili m.in.:

  • prof. Philip Thierry – Przewodniczący Zarządu Instytutu Curie w Paryżu
  • prof. Matteo Lambertini – Przewodniczący Komitetu Młodych Onkologów Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO)

Program SOF24 obfituje również w liczne sesje naukowe, podczas których studenci zaprezentują wyniki swoich dotychczasowych badań. Abstrakty konferencyjne wygłoszonych prac będą opublikowane w suplemencie do Biuletynu prestiżowego periodyku – „Nowotwory. Journal of Oncology”. Autorowi najlepszej prezentacji zostanie zaś przyznany grant edukacyjny na wyjazd na doroczny kongres European Society of Medical Oncology (ESMO), który odbędzie się we wrześniu w Barcelonie.

Nadrzędnym celem Organizatorów Studenckiego Onko-Forum jest przedstawienie onkologii jako specjalizacji jutra, która daje szerokie możliwości – nie tylko leczenia pacjentów, ale także prowadzenia działalności naukowej, badań klinicznych oraz współpracy międzynarodowej.

Poprzez organizację wydarzeń poświęconych tematyce onkologicznej pragniemy zachęcić lekarzy i naukowców do wyboru onkologii jako przyszłej ścieżki kariery i udowodnić, że praca w tej dziedzinie przynosi ogrom satysfakcji.

Wierzymy, że nasze działania mogą realnie przyczynić się do poprawy w obszarze profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych w Polsce i poza jej granicami.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE