Studenckie Koła Naukowe związane z Instytutem Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie (NIO-PIB) zapraszają na konferencję Studenckie Onko-Forum 2022 (SOF), która odbędzie się 28 maja 2022 roku.

W trakcie wydarzenia studenci i młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych dotyczących tematyki onkologicznej, posłuchać wykładów zaproszonych gości oraz poznać osoby o podobnych zainteresowaniach.

Konferencja Studenckie Onko-Forum 2022 odbędzie się w formie hybrydowej zapewniając możliwość uczestnictwa zarówno stacjonarnego, jak i wirtualnego. Udział bezpłatny.

Więcej na: www.pib-nio.pl/conferences/pl/sof22

Studenckie Onko-Forum 2022

Konferencja ma zasięg ogólnopolski i jest skierowana do studentów uczelni wyższych i młodych lekarzy, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką onkologiczną.

  • Data: 28 maja, 2022r.
  • Lokalizacja: NIO-PIB, ul. Roentgena 5, 02-781, Warszawa.
  • Organizator: Studenckie Koła Naukowe (Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie).
  • W ramach Studenckiego Onko-Forum 2022 odbędzie się konkurs prac studenckich z nagrodami dla wybranych zwycięzców.
  • Rodzaje przyjmowanych prac: prace oryginalne, opisy przypadku, prace przeglądowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki onkologicznej.
  • Wszystkie zakwalifikowane prace będą opublikowane w czasopiśmie „Nowotwory”. Streszczenia zakwalifikowanych do prezentacji prac zostaną opublikowane w formie suplementu do czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology” (100 punktów MEiN).
  • Po głównej części wydarzenia oraz ogłoszeniu wyników planowane są warsztaty dla studentów i promocja klinik.
  • W trakcie konferencji uczestnicy są zaproszeni na przerwę kawową i posiłek.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE