Nowotwory złośliwe to istotny problem zdrowia publicznego – są drugą, po chorobach układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Wzrastająca rokrocznie liczba pacjentów onkologicznych wymaga od polskiego systemu ochrony zdrowia coraz większej liczby pracowników medycznych wysoko wyspecjalizowanych w tym obszarze.

Studenckie Onko-Forum (SOF) to unikatowe w skali kraju wydarzenia (konferencje, warsztaty, dni otwarte w Narodowym Instytucie Onkologii) nakierowane na promocję onkologii jako przyszłej ścieżki kariery wśród młodych adeptów nauk medycznych.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się 27 maja 2023 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii przy ulicy W.K. Roentgena 5 w Warszawie.

SOF to studenci kierunków medycznych i pracownicy Narodowego Instytutu Onkologii, którzy chcą odczarować, popularną wśród młodych ludzi, wizję onkologii jako dziedziny bezsilnej wobec chorób nowotworowych.

Chcemy udowodnić, że praca w dziedzinie onkologii przynosi ogrom satysfakcji i ma obecnie wiele do zaoferowania – zarówno nam personalnie (udział w stypendiach, nawiązywanie współprac zagranicznych), jak i pacjentom onkologicznym (prowadzenie badań klinicznych, poznawanie mechanizmów biologii nowotworu w laboratorium) – czytamy na stronie wydarzenia.

Studenckie Onko-Forum 2023

Pierwsza edycja konferencji (SOF22) została zorganizowana w 2022 roku w ramach obchodów 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii. Zgromadziła łącznie ponad 200 młodych adeptów nauk medycznych z całego kraju, którzy zaprezentowali sumarycznie 140 prac przeglądowych, oryginalnych i opisów przypadków, a abstrakty konferencyjne opublikowano w prestiżowym periodyku – „Nowotwory. Journal of Oncology”.

W ramach tegorocznej konferencji planowane są sesje ustne i plakatowe wraz z konkursem prac studenckich oraz nagrodami. Ponadto w programie wydarzenia zostały ujęte wykłady eksperckie, warsztaty umiejętności praktycznych wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej (podstawy badań ultrasonograficznych, dermoskopii, biopsji gruboigłowej) prowadzone przez specjalistów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, a także promocja działalności Klinik i Zakładów Instytutu.

Więcej na: www.pib-nio.pl/conferences/

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE