Guzy mózgu i OUN

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (potocznie: guzy mózgu) dzielą się na pierwotne i wtórne. Szacuje się, że nowotwory mózgu u dorosłych stanowią ok. 2% zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Średnia liczba zachorowań wynosi około 3000 rocznie.

Pierwotne nowotwory OUN mogą być zlokalizowane w mózgu, rdzeniu kręgowym oraz oponach móżdżkowo-rdzeniowych. Zazwyczaj rozprzestrzeniają się one lokalnie (naciekają), nie dając przerzutów odległych do innych narządów. Największą grupę pierwotnych guzów mózgu stanowią glejaki i oponiaki.

Wtórne nowotwory mózgu są związane z przerzutami komórek nowotworowych z innych narządów. Przerzuty do mózgu powstają najczęściej z nowotworów złośliwych piersi oraz płuc, gdyż chemioterapia ze względu na barierę krew-mózg nie jest skuteczna w tym obszarze.

Guz mózgu - przyczyny i czynniki ryzyka

Nieznane są szczegółowe przyczyny powstawania pierwotnych guzów mózgu. Istnieją przesłanki, które wskazują na kancerogenny potencjał pewnych czynników. Należą do nich:

  • pole elektromagnetyczne
  • stosowanie pestycydów, czynniki chemiczne
  • wcześniejsze urazy głowy i mózgu,
  • predyspozycje genetyczne

Jedynym potwierdzonym czynnikiem mającym wpływ na powstawanie guzów mózgu jest promieniowanie jonizujące. Kontrowersje budzi używanie telefonów komórkowych, dotychczas żadne badania nie potwierdziły jednoznacznie kancerogennego oddziaływania telefonów na ryzyko rozwoju nowotworów OUN.

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu są zróżnicowane, ze względu na umiejscowienie nowotworu w danym obszarze. Symptomy są najczęściej powiązane z tym, za co odpowiada konkretny obszar w mózgu. Mogą to być zaburzenia ruchowe, zmiana osobowości, problemy z pamięcią i koncentracją, afazja, zmiana odczuwania bodźców zmysłowych, zaburzenia mowy i widzenia.

Jeśli zastanawiasz się, jak boli głowa przy guzie mózgu, to warto wiedzieć, że jest to ból przewlekły, który trudno uśmierzyć. Pierwsze objawy guza mózgu mogą manifestować się jako: padaczka, zmęczenie, nudności lub poranne wymioty.

Diagnostyka nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) obejmuje przede wszystkim badanie przedmiotowe, neurologiczne i okulistyczne Pacjenta oraz diagnostykę obrazową: tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i pozytonową tomografię emisyjną - ocena metaboliczna komórek.

Guzy mózgu - leczenie

Leczenie guzów mózgu - o ile jest to możliwe - polega w pierwszej kolejności na chirurgicznym wycięciu nowotworu. Powodzenie terapii zależy od położenia guza, charakteru zmiany (łagodny/złośliwy) oraz jego wielkości.

Nowoczesne rozwiązania chirurgiczne pozwalają na coraz bardziej precyzyjne usuwanie guzów, co jest niezwykle istotne dla dalszego procesu leczenia (neuronawigacja, operacje glejaka złośliwego z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego itp.).

Alternatywą dla klasycznej operacji chirurgicznej może być zastosowanie terapii stereotaktycznej (np. Gamma Knife). To narzędzie pozwala na precyzyjne wycięcie guza - ale tylko w przypadku nowotworów, które pozostają dobrze odgraniczone od zdrowej tkanki.).

leczeniu guzów mózgu, w określonych okolicznościach, zastosowanie znajduje także radioterapia lub protonoterapia oraz chemioterapia. O wyborze sposobu leczenia decyduje zespół specjalistów.

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – rokowania

Rokowania w przypadku guza mózgu są uzależnione od wielu czynników, do których należą między innymi:

  • rodzaj guza mózgu,
  • położenie guza,
  • stopień zaawansowania i złośliwości choroby,
  • ogólny stan zdrowia chorego.

Trudno określić ogólne rokowania, gdyż każdy przypadek należy postrzegać indywidualny, a zmiennych mających wpływ na skuteczność leczenia jest bardzo dużo. Do najgorzej rokujących guzów mózgu należą złośliwe glejaki (w tym: glejak wielopostaciowy).

Tendencja do zachorowań na guzy mózgu rośnie, dlatego specjaliści nie ustają w poszukiwaniu przyczyn powstawania nowotworów oraz próbują opracować doskonalsze metod leczenia.

Poniżej baza wiedzy dotycząca pierwotnych i wtórnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
 

Guz mózgu – objawy i diagnostyka nowotworu

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) stanowią zróżnicowaną i heterogenną grupę nowotworów. Stopień złośliwości, profil molekularny, a także lokalizacja guzów mają wpływ na występujące objawy, wybór leczenia...

Czytaj więcej

Guz mózgu – leczenie

Na czym polega leczenie guza mózgu? Leczenie guza mózgu oraz nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego polega na połączeniu metod zachowawczych i zabiegowych. W najczęstszych pierwotnych złośliwych nowotworach OUN...

Czytaj więcej

Przyczyny i rodzaje guzów mózgu

Według Krajowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na pierwotne nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego wynosi około 2800 rocznie. Każdego roku z powodu pierwotnych guzów mózgu i jego okolic umiera w Polsce około...

Czytaj więcej

Glejak mózgu rokowania

Wyróżnia się kilka grup oraz rodzajów glejaka mózgu cechujących się odmiennym stopniem złośliwości oraz podatnością na leczenia. Poniżej przedstawiamy te najbardziej powszechne. Tłumaczymy czym się cechują, a zarazem...

Czytaj więcej

Medulloblastoma – rdzeniak zarodkowy

Co to jest Medulloblastoma? Nowotwory złośliwe to według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych grupa około 100 schorzeń. W Polsce stanowią drugą przyczynę zgonów. W ciągu ostatnich...

Czytaj więcej

Oponiak mózgu – leczenie i rokowania

Czym jest oponiak mózgu? Oponiak mózgu to nowotwór zbudowany z komórek meningotelialnych o różnej szybkości wzrostu oraz stopniu złośliwości (G I-III). Stanowią około 1/3 pierwotnych guzów wewnątrzczaszkowych. Oponiak mózgu...

Czytaj więcej

Nóż gamma knife do leczenia guzów mózgu

Technologia radioterapii stereotaktycznej za pomocą noża Gamma Knife stosowana jest z powodzeniem w leczeniu neurochirurgicznym guzów mózgu jako alternatywa dla klasycznej operacji chirurgicznej. W Polsce zabiegi...

Czytaj więcej

WYŚCIÓŁCZAK – INFORMACJE O GUZIE MÓZGU

Wyściółczak to nowotwór wywodzący się z wyściółki komór mózgowia i kanału centralnego rdzenia kręgowego, wśród których wymienia się wyściółczaka, wyściółczaka anaplastycznego oraz wyściółczaka śluzowo-brodawkowego...

Czytaj więcej

GUZ PNIA MÓZGU – INFORMACJE

Guz pnia mózgu należy do zróżnicowanej grupy nowotworów, które łączy lokalizacja w tej samej strukturze anatomicznej centralnego układu nerwowego. Występują częściej u młodszych chorych. Pod względem utkania histologicznego...

Czytaj więcej

RDZENIAK PŁODOWY U DZIECI

Rdzeniak płodowy to zarodkowy nowotwór centralnego układu nerwowego o niskiej dojrzałości, rozwijający się w móżdżku i obecny przeważnie u dzieci. Guzy o podobnej budowie histologicznej występujące poza móżdżkiem...

Czytaj więcej
Ładowanie

Wyszukiwarka

Więcej

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Wspieraj

portal onkologiczny

Reklama

onkologia

Partnerzy

nowotwory numed
choroba nowotworowa nestle