Rak płuca

Jak podkreślają lekarze - rak płuca rozwija się „po cichu” i nie daje zwykle wyraźnych objawów. W krajach Unii Europejskiej zajmuje on trzecie miejsce pod względem wykrywalności i jest jednym z najpowszechniej występujących nowotworów. W Europie jeden na pięć wszystkich zgonów z powodu nowotworów spowodowany jest właśnie rakiem płuca.

Choroba dotyka częściej mężczyzn (systematycznie rośnie zapadalność na raka płuca wśród kobiet), a Polska jest w czołówce zachorowań na ten rodzaj raka.

Rak płuca - przyczyny

Najważniejszą przyczyną i czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuca jest palenie tytoniu. Niestety, choć mówi się o tym bardzo dużo, to właśnie palenie sprawia, że zachorowalność na raka płuc jest aż tak wysoka.

Lekarze dysponują twardymi danymi – aż 90% osób, które zachorowały na raka płuca było lub nadal jest palaczami.

Innymi czynnikami ryzyka, poza paleniem tytoniu, są:

 • wiek - większość zachorowań dotyczy osób powyżej 63. roku życia;
 • zanieczyszczenie powietrza – smog, wdychanie spalin samochodowych, dymu ze spalania węgla;
 • kontakt z azbestem, radonem.

Objawy raka płuc

Niestety rak płuca we wczesnych stadiach rozwoju nie powoduje wyraźnych objawów. Jeśli jest rozpoznany we wczesnej fazie, to zwykle dzieje się to przypadkowo, podczas diagnozowania innych schorzeń. Dopiero zaawansowane stadium nowotworu daje objawy bardziej specyficzne.

Do najczęstszych symptomów rak płuca należą:

 • chroniczny kaszel;
 • duszności;
 • świszczący oddech;
 • chrypka;
 • odksztuszanie wydzieliny z krwią;
 • ból w klatce piersiowej i barkach;
 • uczucie ciągłego zmęczenia;
 • obrzęk twarzy i szyi.

Zdarza się, że nawet zaawansowany rak płuc nie daje wyraźnych objawów, a dopiero przerzuty na inne organy powodują pojawienie się wyraźnych symptomów zachorowania. Wystąpienie powyższych objawów powinno być powodem do konsultacji ze specjalistą i diagnostyki onkologicznej w kierunku raka płuca.

Rak płuca - leczenie

Leczenie raka płuc uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby oraz typu guza i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. W przypadku guzów niedrobnokomórkowych w I i II stadium możliwe jest całkowite usunięcie nowotworu, które połączone z chemioterapią daje szanse na trwałe wyleczenie.

Zabieg chirurgiczny nie zawsze można przeprowadzić, szczególnie w wyższych stadiach zaawansowania choroby. Stosuje się wtedy radioterapię oraz chemioterapię, których celem jest złagodzenie przebiegu choroby i wydłużenie życia pacjenta.

Warto podkreślić, że pojawiają się nowe metody systemowego leczenia nowotworów złośliwych płuca z wykorzystaniem leków celowanych (molekularnych) oraz immunoterapii.

Rokowanie - rak płuca, a długość życia

Rokowania raka płuc zależą od stopnia zaawansowania choroby. Pacjenci w I i II stadium poddani leczeniu, mają od 50% - 70% szans na pięcioletnie przeżycie. Zaawansowany nowotwór płuca w III stadium daje około 20% - 35% szans na przeżycie pięcioletnie. Kolejny stopień zaawansowania choroby – IV – to przerzuty odległe do innych organów: kości, mózgu, wątroby, węzłów chłonnych.

Niestety w Polsce nadal najwięcej diagnozuje się pacjentów w ostatnim stadium raka płuc.

Rak płuca profilaktyka

W profilaktyce raka płuc podstawowym czynnikiem jest niepalenie tytoniu. Dym tytoniowy to najczęstsza przyczyna wywołująca nowotwór płuc. Warto podkreślić, że również elektroniczne papierosy nie są zalecane w kontekście profilaktyki.

Udowodniono, że właściwe odżywianie, ze szczególnym uwzględnieniem warzyw oraz owoców, a także regularna aktywność fizyczna mają pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka płuc.

W Polsce prowadzone są także testowo programy profilaktyczne dla osób, które są potencjalne zagrożone zachorowaniem na ten typ nowotworu. Badanie skriningowe polega na wykonaniu niskodawkowej tomografii komputerowej, w celu wykrycia nowotworu płuc na wczesnym etapie.

Podsumowując, zdecydowana większość zachorowań na nowotwory płuca jest wynikiem wdychania substancji, które sprzyjają ich powstawaniu – dymu tytoniowego, spalin samochodowych, dymu ze spalania węgla. Odpowiednia profilaktyka raka płuc oraz zmniejszenie ekspozycji na czynniki rakotwórcze zwiększają szansę na pozostanie w zdrowiu.

Poniżej baza wiedzy poświęcona nowotworom płuca oraz najnowszym opcjom terapeutycznym stosowanym w leczeniu niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca.
 

Ładowanie