"WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!"
Więcej w leczenie celowane molekularnie, nowe metody leczenia raka, terapia celowana
Hipertermia w leczeniu onkologicznym – zastosowanie i wskazania

Hipertermia onkologiczna to dynamicznie rozwijająca się metoda komplementarnego leczenia chorób nowotworowych, która polega na ukierunkowanym zastosowaniu energii cieplnej...

Zamknij