Pojęcie nieuleczalności choroby ogromnie się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Fakt ten wskazuje na konieczność doprecyzowania jej treści. Nieuleczalna choroba oznacza, że dostępnymi nam metodami nie jesteśmy w stanie usunąć całkowicie przyczyny choroby, tj. że po przeleczeniu ustępują objawy, ale należy liczyć się z nawrotami. Czy raka można wyleczyć?

Ogromny postęp, jaki dokonał się w terapii nowotworów, oznacza w praktyce, że bardzo wiele osób – nawet w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej – może żyć przez wiele lat, poddając się kolejno różnym formom leczenia.

Zaawansowany rak jest chorobą nieuleczalną, ale postęp i nowe możliwości terapeutyczne sprawiają, że może stać się on chorobą przewlekłą.

Podstawowym narzędziem w onkologii, które wykorzystuje się w ocenie rokowania u chorych na raka jest określenie stopnia zaawansowania choroby. Odsetek wieloletnich przeżyć pacjentów onkologicznych jest wyższy w przypadku choroby ograniczonej do narządu niż w przypadku, gdy pojawiły się przerzuty odległe. Wraz ze wzrostem rozległości nowotworu zmniejsza się skuteczność leczenia onkologicznego i maleją szanse na trwałe wyleczenie.

Warto podkreślić, że w onkologii – w zależności od rodzaju nowotworu i jego stopnia zaawansowania – wyróżniamy leczenie radykalne i paliatywne. Celem radykalnego leczenia jest całkowite zniszczenie nowotworu i wyleczenie pacjenta. Leczenie paliatywne (objawowe) nie ma na celu wyleczenia. Jego intencją jest łagodzenie objawów nowotworu, objawów towarzyszących czy skutków ubocznych zastosowanych terapii.

ZOBACZ: WZNOWA RAKA – CO DALEJ?

nowotwór choroba nieuleczalna

Czy nowotwór można wyleczyć?

Czy raka można wyleczyć? Dzięki najnowszym osiągnięciom, onkologia może zaoferować pacjentom z zaawansowaną formą choroby nowotworowej wydłużenie czasu przeżycia. Z pomocą przychodzą terapie ukierunkowane na cele molekularne czy immunoterapia nowotworów. Nowe terapie pozwalają uczynić z raka – w wielu przypadkach – chorobę przewlekłą.

W przypadku niektórych nowotworów złośliwych istnieje możliwość wykorzystania kilku linii leczenia.

W okresie zaawansowanej choroby nowotworowej życie człowieka toczy się często normalnie, przeplatane jest „jedynie” przerwami na leczenie. W pewnym sensie jest to stan psychicznie stabilny w porównaniu np. z okresem wczesnego leczenia, w którym dominuje lęk przed operacją, radioterapią, a zwłaszcza chemią.

Pacjentom, u których dotychczasowe metody leczenia onkologicznego okazały się nieskuteczne, proponuje się opiekę paliatywną. Oznacza ona formę leczenia i wsparcia nastawionego na usuwanie lub łagodzenie wszelkich dolegliwości.

źródła: O życiu z rakiem i po raku: Praktyczny poradnik dla każdego, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

PRZEJDŹ DO: NOWOTWÓR – CHOROBA