WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!

Mięsaki tkanek miękkich i kości – mięsak Ewinga

Mięsaki stanowią niejednorodną grupę rzadkich, litych nowotworów wywodzących się z tkanki łącznej, charakteryzującej się zróżnicowaną budową i funkcjami w ludzkim organizmie. Nowotwory te dzielimy zasadniczo na dwie podgrupy: mięsaki tkanek miękkich oraz mięsaki kości. Cho...
Opublikowane 24 Sie 2016