WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!

Rak i nowotwór złośliwy – co to jest ?

Pojęcie rak (nowotwór złośliwy) wywodzi się ze starożytności. Początkowo tym mianem określano tylko złośliwe guzy piersi u kobiet, które w zaawansowanym stadium przypominały kształtem kraba. W średniowiecznym piśmiennictwie słowo „rak” występuje już jako określenia guza, który...
Opublikowane 30 Wrz 2017

Onkogeny i ich rola w transformacji nowotworowej

Krytyczną rolę w kancerogenezie (nowotworzeniu) odgrywają procesy związane z ekspresją genów. Jak wiadomo, nowotwór wywodzi się z komórek organizmu, które ulegają transformacji i wielokrotnym podziałom. Wspomniana transformacja spowodowana jest różnego rodzaju zmianami na...
Opublikowane 18 Kwi 2016

Apoptoza komórek nowotworowych – na czym polega?

Apoptoza komórek to nic innego jak naturalny proces programowanej (genetycznie zakodowanej) śmierci komórki. Pod wpływem zaistnienia pewnych warunków komórka sama siebie metodycznie unicestwia. W zdrowych tkankach organizmu pojedyncze komórki, w których m.in. doszło do...
Opublikowane 23 Mar 2016

Nowotwory złośliwe i łagodne – rodzaje i cechy

Istnieją dwa rodzaje nowotworów – nowotwory złośliwe i łagodne, które różnią się istotnie przebiegiem klinicznym. Między rakiem złośliwym a nowotworem łagodnym istnieją fundamentalne różnice na poziomie morfologicznym, immunocytochemicznym, molekularnym i czynnościowym. Do...
Opublikowane 06 Lut 2016

ANGIOGENEZA NOWOTWOROWA – CZYM JEST?

Rozwój onkologii następuje w kilku kierunkach. Jednym z nich jest chemioterapia z użyciem leków hamujących neoangiogenezę. Angiogeneza nowotworowa jest procesem, który polega na tworzeniu nowych naczyń krwionośnych i występuje w przebiegu wielu nowotworów złośliwych. Póki komórek...
Opublikowane 30 Lis 2013

JAK POWSTAJĄ PRZERZUTY RAKA?

Do najważniejszych cech nowotworu złośliwego należą zdolność do naciekania i niszczenia okolicznych tkanek oraz zdolność do dawania przerzutów do węzłów chłonnych lub odległych narządów gdzie komórki nowotworowe zagnieżdżają się, rozrastają i mogą dawać dalsze przerzuty raka. Te...
Opublikowane 30 Lis 2013

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAKA?

Istnieje wiele różnych typów raka, dlatego nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o przyczyny raka. W wielu przypadkach głównym czynnikiem powstawania nowotworu jest jednak uszkodzenie komórek. Choć wydaje się to dziwne – wszyscy nosimy w sobie raka. Nowotwór występuje wtedy, gdy...
Opublikowane 30 Lis 2013

KOMÓRKI NOWOTWOROWE – OPIS

Ciało człowieka to skomplikowany mechanizm. Wewnętrzna logika organizmu wymaga, aby w każdym jego miejscu w odpowiednim czasie znajdowało się dokładnie tyle komórek, jak to wynika z budowy anatomicznej człowieka. Liczba komórek jest określana przez dwa procesy – ich powstawanie i...
Opublikowane 30 Lis 2013