W dniach 24-25 listopada 2017 roku w Hotelu Narvil w Serocku pod Warszawą odbędzie się sympozjum naukowe Rewolucje w leczeniu raka nerkowokomórkowego, raka prostaty i raka pęcherza moczowego 2017,  organizowane przez Fundację Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Celem wydarzenia jest przedstawienie nowych wyników badań klinicznych w zakresie raka nerki, raka prostaty oraz raka pęcherza moczowego. Podczas sympozjum swoje wyniki zaprezentują specjaliści z wiodących ośrodków w kraju i zagranicą. Dodatkowym celem jest stworzenie atmosfery do dyskusji i wymiany poglądów, co przyczyni się do późniejszej współpracy w badaniach naukowych i praktyce klinicznej.

Szczegółowe informacje na temat międzynarodowego sympozjum naukowego w Serocku oraz formularz zgłoszenia dostępne są stronie www.sympozjum-raknerkirakprostaty.pl.

Kontakt do Organizatora: Elżbieta Bernatowicz tel. kom. +48 601 367 981; e-mail: biuro@fodik.org

Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej

SYMPOZJUM W SEROCKU 2017- PROGRAM RAMOWY

 

Friday / Piątek 24.11.2017

08.45-09.00 Registration of participants / Rejestracja uczestników


Session I: Kidney cancer

Sesja IRak nerki – Wielkie zmiany

09.00-09.10 Wielkie zmiany, powitanie – Cezary Szczylik
09.10-09.30 What do we know on immunotherapy  effectiveness from IMDCC
09.30-09.50 Temsirolimus and everolimus in kidney cancer –trying to save private ryan
09.50-10.05 Q and A
10.05-10.25 Neoangiogenesis as a treatment target in RCC . Podoplanine role. immunotherapy
10.25-10.45 2017 NFZ database – sunitinib vs pazopanib in first line mccRCC therapy update, novel data from mTOR inhibitors efficacy
10.45-11.00 Q & A
11.00-11:30 Coffee break / Przerwa kawowa


Session II: New biomarkers and classifiers-the beginning of new era

11.30-11.50 Will novel molecular biomarkers change the classification of prostate cancer?
11.50-12.10 St.Gallen consensus
12.10-12.25 Q & A
12.25-12.45 Liquid biopsy and CNI technology
12.45-13.00 Genetic screening

 

13.00-14.00 Lunch / Obiad

 

Sesja III: Immunotherapy – it’s role in TKI era

14.00-14.20 Immunotherapy is entering urothelial cancers – mechanism of action
14.20-14.40 Immunotherapy effectiveness in urothelial carcinoma a review of clinical trials
14.40-15.00 Cabometyx  early access program – sharing first experiences
15.00-15.30 How to overcome TKI resistance – cabozantinib – is this a right way?
15.30-15.50 Navigation the RCC treatment landscape – increasing precision in targeted therapy

 

Session IV : Urology – new drugs – new dillemas

Sesja IV : Chirurgia  nowotworów układu moczowego – nowe leki – nowe dylematy?

15.50-16.20 Czy nowe terapie zmieniają podejście chirurgiczne w leczeniu nowotworów układu moczowego14.30-14.40 ZA

14.40-14.50 PRZECIW

14.50-15.00 Q&A
16.20-16.50 Coffee break / Przerwa kawowa

 

Session V: Novel tools, novel targets

Sesja V: Nowe narzędzia, nowe cele

16.50-17.10 mccRCC immunotherapy
Immunotherapy in urothelial cancers
17.10-17.25 WIM modification of established International Registry prognostic factors
17.25-17.40 Gene set enrichment analysis in searching for RCC stem cells
17.40-17.55 Hypoxia  as  migrating cells regulator in RCC
17.55-18.10 Q and A

 

20.00        Gala dinner / Uroczysta kolacja

  

 

Saturday / Sobota 25.11.2017

07.30-08.30    Breakfast / Śniadanie

 

Session VI: Searching for new solutions

Sesja VI: Poszukiwania nowych rozwiązań

09.00-09.20 Descriptives models for cancer treatment in uro-oncology
09.20-09.30 Radioterapia nowotworów górnego odcinka dróg moczowych
09.30-09.50
09.50-10.05 TKI therapy – long term survivors
10.05-10.20 Possible change in therapeutic programs based on NFZ database analysis
10.20-10.50 Coffee brake

 

Sesja VII:  Sensacje XXI wieku

10.50-11.10 LDOS407 –  what pH for tumor means
11:10-11.30 RCC stem cells – do they exist
11.30-11.45 CART as novel solid treatment future
11.45-12.15 Coffee brake

 

Session VIII: High risk patients

Sesja VIII: Pacjenci wysokiego ryzyka

12.15-12.30 Kidney cancer
12.30-12.45 Prostate cancer
12.45-13.00 Urothelial  cancer

 

Session IX: Psychooncology – Burnout syndrome among oncologists and urologists

13.00-13.20 Burn out syndrome – polish oncologists emerging problem
13.20-13.35 Polish Burnout Syndrom Study group
  Symposium’s closing / Zakończenie Sympozjum

 

13.35-14.35 Lunch / Obiad