W dniach 19-21 sierpnia 2020 roku w Warszawie odbędzie się dziesiąta edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera oraz Health Project Management w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego. Tegoroczne LAO będzie bezpośrednio transmitowane na platformie YouTube.

Konferencja LAO już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych i najbardziej merytorycznych spotkań środowiska onkologicznego i dziennikarskiego w Polsce. Patronat merytoryczny nad LAO 2020 objęła Polska Liga Walki z Rakiem.

Letnia Akademia Onkologiczna jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni onkolodzy oraz eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkają się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej.

Konferencja stanowi dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego, dziennikarskiego, jak i pacjentów. W ciągu trzech dni X Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy uczestnicy omówią blisko kilkanaście różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki.

Szczegółowe informacje na temat Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy 20120 oraz relacje z poprzednich edycji LAO można znaleźć na stronie www.fundacjahilgiera.com.

X LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA 2020

Środa 19 sierpnia

 • 14.00 – Powitanie
 • Sesja – Co każdy dziennikarz medyczny wiedzieć powinien?
 • 14.15 – 14.30 – Dziennikarstwo medyczne – przyjemność, odpowiedzialność, niebezpieczeństwa, red. Sławomir Zagórski
 • 14.30 – 14.45 – Refleksje związane z pracą dziennikarza medycznego w cyberprzestrzeni i dobie wyszukiwarki Google, red. Jarosław Gośliński, portal onkologiczny zwrotnikraka.pl
 • 14.45 – 15.00 – Krajowy Rejestr Nowotworów – dobro narodowe. Teraźniejszość i przyszłość, dr hab. Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie
 • Sesja – Palący problem onkologiczny
 • 15.00 – 15.15 – Prewencja nowotworów; alternatywne produkty tytoniowe – redukcja szkód czy wilk w owczej skórze?, prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Katedra Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra  Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.15 – 15.30 – Palenie tytoniu po rozpoznaniu raka – niedoceniany problem, prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.30 – 15.45 – przerwa
 • Sesja – Specjaliści kontra szarlatani
 • 15.45 – 16.00 – Mity w onkologii, dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład leczenia nowotworów Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 16.00 – 16.50 – Rak: terapie i antyterapie, debata z udziałem: prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr. hab. Sergiusza Nawrockiego, prof. dr hab. Anny Raciborskiej Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka, dr n. med. Joanny Kufel-Grabowskiej Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Oddział Chemioterapii Wielkopolskie Centrum Onkologii, dr n. med. Aleksandry Łacko, dr n. med. Aleksandry Kapały Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, moderatorka: red. Bożena Stasiak
 • 16.50 – 17.30 – Udział chorego w podejmowaniu decyzji medycznych – czy są jakieś granice?, debata z udziałem: mec. Natalii Łojko Kancelaria KRK, dr hab. n. med. Barbary Radeckiej Opolskie Centrum Onkologii, prof. dr. hab. Pawła Łukowa Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, dr n. med. Aleksandry Łacko i Piotra Fonroberta (pacjenta), moderator: red. Sławomir Zagórski
 • 17.30 – 17.50 – przerwa
 • Sesja – Czy z rakiem można żyć względnie normalnie?
 • 17.50 – 18.30 – Seks w chorobie nowotworowej – debata z udziałem: prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza (seksuologa), prof. dr. hab. Mariusza Bidzińskiego (onkologa-ginekologa), dr n fiz. Mileny Lachowicz (psycholog kliniczny, seksuolog), dr n. hum. Alicji Długołęckiej (psychoseksuolog) oraz Ewy Grabiec-Raczak (pacjentki), moderatorka: red. Bożena Stasiak
 • 18.30 – 19.10 – Utrzymanie płodności w chorobie nowotworowej. Spojrzenie wielowymiarowe, debata z udziałem: prof. dr. hab. Krzysztofa Łukaszuka Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA w Gdańsku, prof. dr. hab. Roberta Jacha Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dr n. med. Joanny Kufel- Grabowskiej, mec. Natalii Łojko i dr n. fiz. Mileny Lachowicz Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, moderator: red. Michał Dobrołowicz
 • 19.30 – kolacja

Czwartek 20 sierpnia

 • Sesja – Rola nowoczesnej diagnostyki w onkologii
 • 9.00 – 9.15 – Diagnostyka raka płuca w Polsce: pułapki systemu i jak z nich wybrnąć – propozycje ekspertów, prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • 9.15 – 9.30 – Zakończone leczenie i co dalej z diagnostyką obrazową u chorego? Jakie badania? Jak długo? Jak często?, prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
 • Sesja – Nie ma onkologii bez patomorfologii
 • 9.30 – 9.45 – Rola patomorfologa w diagnostyce i terapii onkologicznej, prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Pracowania Patologii Narządowej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • 9.45 – 10.00 – Standaryzacja i finansowanie = poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej, prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Katedra i Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • 10.00 – 10.15 – przerwa
 • Sesja – Najnowsze osiągnięcia w leczeniu nowotworów
 • 10.15 – 10.30 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2020, dr hab. n. med. Barbara Radecka, Oddział Kliniczny Onkologii, Uniwersytet Opolski
 • 10.30 – 10.45 – Statystyka medyczna dla dziennikarzy: jak czytać między wierszami doniesienia naukowe, prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.45 – 11.00 – Rak płuca, prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
 • 11.00 – 11.15 – Rak piersi, dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • 11.15 – 11.30 – Podstawy medycyny personalizowanej w onkologii na przykładzie glejaków mózgu, prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
 • 11.30 – 11.45 – Inhibitory PARP w leczeniu chorych na raka jajnika: zmiana paradygmatu, prof. dr hab. Mariusz Bidziński, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie
 • 11.45 – 12.00 – przerwa
 • 12.00 – 12.40 – Badania kliniczne: warunek rozwoju onkologii, debata z udziałem: prof. dr hab. Rafała Dziadziuszki, dr. n. med. Radosława Sierpińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych, lek. Grażyny Sitarskiej- Haber wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl , dr inż. Blanki Sekleckiej Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz UCK w Gdańsku oraz pacjenta, moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 12.40 – 13.20 – Zagrożenia związane z COVID-19 u chorych na nowotwory, debata z udziałem: prof. dr hab. Grażyny Rydzewskiej (gastroenterolog), dr. hab. prof. nadzw. Sebastiana Szmita (kardio-onkologa), prof. dr hab. Ewy Jassem (pneumonolog), dr hab. prof. nadz. Ireny Waleckiej (dermatolog), moderator: red. Sławomir Zagórski
 • Sesja – nowotwory skóry
 • 13.20 – 13.35 – Rak z komórek Merkla. Wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dr hab. Anna Małgorzata Czarnecka, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • 13.35 – 13.50 – Leczenie chorych na nowotwory skóry w dobie COVID-19. Optymalizacja procesów i metod terapeutycznych, prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy + pacjent
 • 13.50 – 14.05 – Rak kolczystokomórkowy, prof. dr hab. Piotr Rutkowski + pacjent
 • 14.05 – 15.00 – obiad
 • Sesja – Postępy w hematologii onkologicznej
 • 15.00 – 15.15 – Jak możemy zmienić leczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne?, prof. dr hab. Grzegorz W. Basak, Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.15 – 15.30 – Leczenie CART-T: nowy rozdział w hematoonkologii, prof. dr hab. Sebastian Giebel, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
 • 15.30 – 15.45 – Ostra białaczka limfoblastyczna, prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.45 – 16.25 – Biobanki– aspekt medyczny i etyczny, Debata z udziałem: prof. dr. hab. Grzegorza W. Basaka, prof. dr. hab. Sebastiana Giebela, prof. dr hab. Marii Bieniaszewskiej Koordynator Oddziału Transplantacyjnego Kliniki Hematologii i Transplantologii GUM oraz dr. Dominika Strapagiela Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 16.25 – 16.40 – przerwa
 • Sesja – Onkologia w dobie koronawirusa
 • 16.40 – 17.20 – Pacjent i personel onkologiczny w dobie pandemii koronawirusa – doświadczenia i praktyka na przyszłość, debata z udziałem: Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjentów, Barbary Jobdy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, dr Beaty Jagielskiej (onkolog), mgr Doroty Kazalskiej (psychoonkolog), mgr Doroty Szczęśniak (fizjoterapeutki) oraz Jakuba Kraszewskiego (dyrektora szpitala), moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 17.20 – 18.00 – Onkologia w warunkach domowych – optymalny model opieki, debata z udziałem: prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, prof. dr. hab. Jacka Jassema (onkologa), mgr Joanny Machnowskiej (pielęgniarki onkologicznej), pacjenta Łukasza Rokickiego. moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 18.30 – kolacja

Piątek 21 sierpnia

 • 10.00 – 10.20 – Koordynatorzy pacjenta onkologicznego – kim są, jak pracują, czy realnie wspierają pacjenta? Wyniki badania ankietowego, Anna Andrzejczak, Fundacja Onkologia 2025
 • 10.20 – 10.40 – „Zaopiekowany” pacjent, odciążony lekarz. Koordynator potrzebny od zaraz, mgr Aleksandra Kita, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 • 10.40 – 11.20 – Jak zwiększyć uczestnictwo osób z grup ryzyka w badaniach przesiewowych?, debata z udziałem: dr. Tomasza Sobierajskiego Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, dr. n. med. Urszuli Wesołowskiej Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie oraz Doroty Szwałek współwłaścicielki Screening Up, moderatorka: Elżbieta Brzozowska
 • 11.20 – 11.40 – przerwa
 • 11.40 – 12.00 – Misja dla Europy – cel: do 2030 roku uratować od nowotworów co najmniej 3 miliony Europejczyków, prof. dr hab. Konrad Rydzyński, The Mission Board for Cancer, DG Research/SANTE, Komisja Europejska
 • 12.00 – 12.40 – Co jest prawdziwym przełomem w leczeniu chorych na nowotwory?, debata z udziałem: prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr hab. Sebastiana Giebela, prof. dr. hab. Elżbiety Sarnowskiej Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej NIO, prof. dr. hab. Konrada Rydzyńskiego oraz dr. n. med. Jakuba Gierczyńskiego MBA, eksperta systemu ochrony zdrowia, moderator: red. Krzysztof Jakubiak, kierownik raportu
 • 13.00 – zakończenie konferencji i obiad

 
PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA