Letnia Akademia Onkologiczna dla dziennikarzy LAO 2016W dniach 08-10 sierpnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się ósma edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego. Konferencja już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych i najbardziej merytorycznych spotkań środowiska onkologicznego i dziennikarskiego w Polsce. Patronat merytoryczny nad LAO 2018 objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Portal onkologiczny ZWROTNIK RAKA jest patronem medialnym wydarzenia.

Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni onkolodzy oraz eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkają się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej.

Konferencja stanowi dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego, dziennikarskiego, jak i pacjentów. W ciągu trzech dni VIII Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy uczestnicy omówią blisko kilkanaście różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki.

W programie tegorocznego spotkania przewidziano m.in. prezentację najnowszych doniesień z kongresu ASCO 2018 i konferencji hematologicznych ASH i EHA, dyskusję o prawach pacjenta, omówienie roli i wyzwań związanych z profilaktyką onkologiczną, rozmowę o dostępie do nowych leków onkologicznych i nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, prezentację zagadnień związanych z nowoczesną terapią personalizowanąimmuno-onkologią i lekami biologicznymi w onkologii.

Organizatorzy przygotowali również sesje poświęcone badaniom klinicznym, żywieniu w onkologii, psychoonkologii i innowacjom w zarządzaniu organizacją i ścieżką pacjenta. Wszystkie wykłady zostaną zarejestrowane kamerą cyfrową.

Szczegółowe informacje na temat Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy 2018 oraz relacje z poprzednich edycji LAO można znaleźć na stronie www.fundacjahilgiera.com
 

VIII LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA DLA DZIENNIKARZY 2018 – PROGRAM

Środa 8 sierpnia

14.30 – Powitanie

14.40 – 15.00 – Wykład inauguracyjny: Medycyna oparta na dowodach naukowych: blaski i cienie – prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem

Sesja I – Prawa pacjenta

15.00 – 15.15 – RODO a prawa pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

15.15 – 15.30 – Problem godności i intymności chorego – mec. Natalia Łojko, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna

15.30 – 15.45 – Uporczywe leczenie – kiedy powiedzieć stop? – prof. dr hab. Paweł Łuków, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

15.45 – 16.00 – Pozamedyczne potrzeby pacjentów onkologicznych – wyniki badania Katedry Onkologii  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – dr n. med. Monika Rucińska, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Onkologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

16.00 – 16.15 – Efektywność opieki zdrowotnej – koszty pośrednie i ocena pacjentów – Szymon Chrostowski, Przewodniczący Grupy Sterującej projekt All.Can Polska, Jakub Gierczyński, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

16.15 – 16.30 – Czego pacjent może dowiedzieć się z Internetu? – Sylwia Kamińska, Młodzi Menedżerowie Medycyny

16.30 – 16.40 – dyskusja

16.40 – 17.00 – przerwa

Sesja II – profilaktyka onkologiczna

17.00 – 17.40 – Profilaktyka: moc słowa – Joanna Rokoszewska-Łojko, Dyrektor Zarządzającej Fundacji Rak’n’Roll, red. Agnieszka Witkowicz-Matolicz, Jacek Maciejewski, Strażnik Marki Fundacji Rak’n’Roll, Moderatorka – red. Anna Kowalczyk

17.40 – 18.00 – Jak zwiększyć bardzo niską zgłaszalność oraz skuteczność programów profilaktycznych i  przesiewowych?  Czy czas na nowe narzędzia i wykorzystanie nowych form komunikacji?  – dr n. med. Urszula Wojciechowska i dr n. med. Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie

18.00 – 18.30 – Czy w Polsce należy kontynuować populacyjny program cytologicznych badań  przesiewowych w raku szyjki macicy? dwugłos  dr n. med. Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie  vs. dr hab.  Andrzej Nowakowski, Centrum Ziemi Lubelskiej w Lublinie

18.30 – 18.50 – Szczepienia – zagrożenie dla ludzkości czy ofiara współczesnego  przesądu…? dr n. med. Paweł Grzesiowski,  Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Szpital Specjalistyczny św. Zofii, Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji

18.50 – 19.10 – przerwa

19.10 – 19.50 – Zawód onkolog – blaski i cienie tej profesji z perspektywy lekarza praktyka

Debata z udziałem m.in. prof. dr hab. Jacka Jassema, dr n. med. Barbary Radeckiej,  dr n. med. Marioli Kosowicz – psychoonkolog, dr Hanny Tchórzewskiej – Korby – rehabilitantki, Barbary Jobdy – pielęgniarki onkologicznej Moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

20.00 – kolacja

 

Czwartek 9 sierpnia

9.30 – 9.50 – Co nowego w onkologii? 10 najważniejszych doniesień z kongresu ASCO 2018 dr n. med. Barbara Radecka, Opolskie Centrum Onkologii

9.50 – 10.00 – dyskusja

III Sesja – Rola nowoczesnej diagnostyki w onkologii. Co ma sens, a co nie?

10.00 – 10.20 – Badania genetyczne – prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej

10.20 – 10.40 –  Diagnostyka obrazowa – prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Centrum  Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

IV Sesja – Choroba nowotworowa w perspektywie lekarza i pacjenta

10.40 – 11.00 – Terapia raka rdzeniastego z perspektywy lekarza i pacjenta – prof. dr hab. Marek Ruchała, Katedra i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Joanna Charchuta, pacjentka

11.00 – 11.20 – Co jest dla mnie priorytetem w terapii chorych na nowotwory  na przykładzie  raka jelita grubego    – dr n. med. Barbara Radecka

11:20 – 11.40 – przerwa

V Sesja – Onkologiczne badania klinicznych wczesnych faz

11.40 – 12.20 – Debata z udziałem dr hab. prof. nadzw. Iwony Ługowskiej z Centrum Onkologii w Warszawie. Agnieszki Ryniec i Blanki Sekleckiej z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Wojciecha Janusa (kampania „Przyjazne badania kliniczne”), Moderatorka – red. Maja Marklowska-Dzierżak

12.20 – 12.30 – Study Connect – nowa platforma dla pacjentów i badaczy umożliwiająca  wyszukiwanie badań klinicznych, Elżbieta Łapot, Bristol-Myers Squibb

VI Sesja – Immunoterapia w praktyce

12.30 – 13.05 – Okrągły stół z udziałem dr. n. med. Piotra Tomczaka z Klinika Onkologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr. hab. Dariusza Kowalskiego z Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w  Warszawie, Jerzego Rychlewicza – pacjenta z rakiem nerki, Andrzeja Grabarczyka i Adama Wołczaka – pacjentów z rakiem płuca oraz Izabeli Obarskiej, ekspert ds. ochrony zdrowia, Moderatorka – Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

13.05 – 13.20 – Ministerialny program profilaktyczny PracoDawcaZdrowia, Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia

VII Sesja – Skoordynowana opieka w raku płuca

13.20 – 14.30 –  Diagnostyka radiologiczna – prof. dr hab. Bobek-Billewicz, Diagnostyka molekularna, prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Chirurgia prof. dr hab. Janusz Kowalewski, Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Radioterapia dr med. Anna Wrona, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Leczenie systemowe prof. dr hab. Dariusz Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

14.30 – 15.15  – Obiad

VIII Sesja – Rola żywienia w onkologii

15.15– 15.45 – Żywienie chorych onkologicznych z zaburzeniami czucia smaku – tylko potrzeba czy realna konieczność? – dr n. med. Rafał Becht, Oddział Kliniczny Onkologii , Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów Klinika  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

IX Sesja – Dostępność pacjentów do terapii lekami biopodobnymi

15.45 – 16.30 – Debata z udziałem dr. farm. Leszka Borkowskiego, farmakologa, Krzysztofa Kopcia, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Grzegorza Bartolika, Narodowy Fundusz Zdrowia, Doroty Szykuły, Izabeli Obarskiej oraz pacjenta, Moderator – red. Zbigniew Wojtasiński

X Sesja – Postępy w leczeniu nowotworów skóry

16.30 – 16.50 – Postępy w leczeniu nowotworów skóry prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

16.50 – 17.20 – Interdyscyplinarne leczenie chłoniaka skóry – Dyskusja dr hab. prof. nadzw. Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr n. med. Hanny  Ciepłuch – hematolog z Wojewódzkiego Centrum Onkologii Copernicus w Gdańsku

17.20 – 17.40 – przerwa

XI Sesja – Najważniejsze doniesienia z konferencji hematologicznych ASH i EHA

17.40 – 18.00 – Szpiczak mnogi: uleczalna choroba? – dr hab. Artur Jurczyszyn, Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka

18.00 – 18.20 –  Nowoczesna terapia CAR-T  – prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób  Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

18.20 – 18.40 – Nowe standardy w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak + Aleksandra Rudnicka PKPO

18.40 – 19.00 – Opieka paliatywna, a w niej miejsce dla medycznej marihuany  w leczeniu bólu dr n. med. Jerzy Jarosz, Fundacja Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa w Warszawie.

19.00 –  kolacja

 

Piątek 10 sierpnia

10.00 – 10.20 –  Prognozy epidemiologiczne – które nowotwory będą coraz częstsze, a które coraz rzadsze dr Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie

XI Sesja – Rejestry kliniczne – szanse, możliwości

10.20 – 11.10 – debata – dr Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ewa Borek, Prezes Zarządu Fundacji MY PACJENCI, Moderator  – Wojciech Wiśniewski, Fundacja Onkologiczna Alivia

11.10 – 11.30 – przerwa

XII Sesja – Jak podnieść jakość opieki w raku piersi?

11.30 – 12.30 – Dyskusja panelowa na temat roli wytycznych i monitorowania jakości w onkologii z udziałem dr Elżbiety Senkus-Konefki, prof. Jacka Jassema, przedstawiciela AOTMiT, dr Zbigniewa Króla (MZ), Michała Bedlickiego (CMJOZ), pacjentki – Eweliny Puszkin z OMEAlife, Grażyny Suchodolskiej – pielęgniarki ds. raka piersi („breast nurse”), dr. Adama Kozierkiewicza, dyr. Barbary Wójcik-Klikiewicz (NFZ).

Moderator – dr Adam Kozierkiewicz – 12.30 –12.50 – Breast  unit – porównanie wskaźników jakości leczenia i organizacji na przykładzie dwóch ośrodków – Ewelina Żarłok, Fundacja Onkologia 2015

XIV Sesja – Innowacje w zarządzaniu organizacją i ścieżką pacjenta

 12.50 – 13.10 – Innowacje organizacyjne w onkologii – nawigowanie pacjenta przez system – Ewelina Żarłok

13.10 – 13.30 –  Od podejrzenia do rozpoznania: skutecznie i szybko – prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

13.30 – obiad

VIII Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2018
4.6 (91.67%) 24 vote[s]