W dniach 16-18 sierpnia 2023 roku w Warszawie odbędzie się trzynasta edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera. W ciągu trzech dni wydarzenia uczestnicy omówią blisko kilkanaście różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki. Zapraszamy do udziału!

Tegoroczne LAO będzie bezpośrednio transmitowane na platformie YouTube. Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.

Letnia Akademia Onkologiczna już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych i najbardziej merytorycznych spotkań środowiska onkologicznego i dziennikarskiego w Polsce. LAO jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni onkolodzy oraz eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkają się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Polska Liga Walki z Rakiem.

Oglądaj na żywo:

Dzień I

Dzień II

Dzień III

ZAPRASZAMY: NEWSLETTER ONKOLOGICZNY

Letnia Akademia Onkologiczna 2023 – program

ŚRODA – 16 sierpnia

Sesja – Żywienie chorych na nowotwory

 • 14.00 – 14.15 – Otyłość – główne wyzwanie zdrowia publicznego w XXI weku, dr hab. Anna Harton, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WULS-SGGW)
 • 14.15 – 14.30 – Żywienie chorych na nowotwory – niedoceniany problem, dr n. med. Paweł Kabata, Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant szpitalny w zakresie leczenia żywieniowego

Sesja – Kompleksowa opieka onkologiczna to nie tylko leczenie

 • 14.30 – 15.15 – Rola opiekuna w procesie leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi, debata z udziałem dr hab. Moniki Rucińskiej – kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej i Psychoonkologii, Katedra Onkologii, prof. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, dr. n. med. Pawła Kabaty, dr hab. n. prawa. Doroty Karkowskiej – ekspert Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Elżbiety Brzozowskiej – opiekunki pacjenta, moderator – red. Michał Dobrołowicz
 • 15.15 – 16.00 – 30 lat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – dokonania i wyzwania, debata z udziałem dr hab. Marzeny Samardakiewicz – prezes zarządu PTPO, Iwony Nawary – Stowarzyszenie UNICORN, dr n. zdr. Sebastiana A. Zdończyka – sekretarz PTPO, prof. dr hab. Krystyny de Walden-Gałuszko – wiceprezes i inicjatorka założenia PTPO, moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka
 • 16.00 – 16.15 – przerwa
 • 16.15 – 17.00 – Leczenie paliatywne – aktywny proces terapeutyczny, debata z udziałem dr hab. Barbary Radeckiej – Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, dr hab. Wojciecha Rogowskiego, prof. AP – Koordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, dr ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki – dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Igi Rawickiej – prezes Fundacji EuropaColon Polska, moderatorka – red. Iwona Schymalla
 • 17.00 – 17.30 – Rola szczepień ochronnych u chorych na nowotwory, debata z udziałem prof. dr hab. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz – Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii, dr. hab. Dominika Dytfelda – hematoonkologa, dr. Przemysława Kapały – internisty, Eweliny Nazarko-Ludwiczak z Fundacji MY PACJENCJI, moderator – red. Katarzyna Pinkosz
 • 17.30 – 17.45 – przerwa

Sesja – Rak płuca u osób niepalących: wyzwania i szanse

 • 17.45 – 18.00 – Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko nowotworów, dr n. med. Krzysztof Przewoźniak, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Akademii Kaliskiej w Kaliszu
 • 18.00 – 18.15 – Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, regionalne różnice, trendy, dr n. przyr. Jakub Jędrak, fizyk z Polskiego Alarmu Smogowego i SmogLab
 • 18.15 – 18.30 – Rak płuca u osób niepalących: odmienności biologiczne i kliniczne
  dr n. med. Bartłomiej Tomasik, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu
  Medycznego
 • 18.30 – 18.45 – Terapie celowane w raku płuca: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ONKOgranty Polskiej Ligi Walki z Rakiem

 • 18.45 – 19.00 – Obrazy chorób onkologicznych w polskiej kinematografii. Rola kultury popularnej w kształtowaniu społecznego obrazu raka, dr hab. Jan Domaradzki, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • 19.00 – 19.15 – Ryzyko śmiertelnego zachowania samobójczego po zdiagnozowaniu nowotworu – identyfikacja grup ryzyka i najlepszego czasu na interwencję, dr n. med. Irmina Marii Michałek, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • 19.30 – kolacja

CZWARTEK – 17 sierpnia

Sesja – Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów

 • 10.00 –10.20 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2023, dr n. med. Anna Kowalczyk, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.20 – 10.35 – Diagnostyka genetyczna w Polsce – dokonania i wyzwania, prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Centrum Biologii Katedra Medycznej
 • 10.35 – 10.50 – Badania genetyczne priorytetem pacjentów onkologicznych na 2023 r. – raport Aleksandra Rudnicka
 • 10.50 – 11.30 – Onkologia personalizowana i onkoagnostyka, debata z udziałem prof. Anny Latos-Bieleńskiej, dr. n. med. Andrzeja Tysarowskiego – Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów NIO-PIB w Warszawie, dr n. med. Katarzyny Werheim-Tysarowskiej – Pracownia Badań Chorób Dziedzicznych w Zakładzie Genetyki Medycznej IMID w Warszawie, dr. hab. Artura Kowalika – Zakład Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Michała Chrobota – prezesa Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych oraz min. Marcina Martyniaka oraz dr hab. Izabeli Łaczmańskiej i dr n. med. Dagmary Michałowskiej z Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów DCOPiH w Wrocławiu, moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka
 • 11.30 – 11.45 – przerwa

Sesja – Różne oblicza onkologii

 • 11.45 – 12.00 – Nowotwory i choroby serca często idą w parze, dr hab. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski i Podkarpackie Centrum Onkologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie
 • 12.00 –12.15 – Niedrobnokomórkowy rak płuca ALK /+/ – przełom w leczeniu, prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca
 • 12.15 –12.30 – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca, dr n. med. Katarzyna Stencel, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem dziennej Chemioterapii
 • 12.30 – 13.15 – Znaczenie leczenia okołooperacyjnego w onkologii, debata z udziałem dr. hab. Dawida Murawy – chirurga, dr. hab. Tomasza Marjańskiego – torakochirurga, dr n. med. Joanny Kufel-Grabowskiej – onkologa klinicznego i dr n. med. Katarzyny Stencel – onkologa klinicznego, moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka
 • 13.15 – 14.00 – Rak pęcherza moczowego i rak gruczołu krokowego – czy w 2023 roku „nowotwory męskie” leczymy w Polsce zgodnie z aktualną wiedzą medyczną?, debata z udziałem prof. dr. hab. Piotra Wysockiego – Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dr. hab. Jakuba Kucharza – Klinika Nowotworów Układu Moczowego NIO-PIB w Warszawie oraz dr. n. med. Piotra Wojcieszka – NIO-PIB w Gliwicach, prezesa Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, moderator – red. Krzysztof Jakubiak
 • 14.00 – 14.15 – przerwa

Sesja – Nowotwory kobiece

 • 14.15 –14.30 – Nowości w wleczeniu potrójnie ujemnego i HER2-dodatniego raka piersi, dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Katedra i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 14.30 – 15.15 – Rak trzonu macicy – epidemiologia i organizacja leczenia, debata z udziałem dr hab. Joanny Didkowskiej – Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO-PIB w Warszawie, kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów, dr hab. Ewy Kalinki – Klinika Onkologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i dr n. med. Anny Dańskiej-Bidzińskiej – Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, moderatorka: red. Katarzyna Pinkosz

Sesja – Oncofertility: Fakty i mity

 • 15.15 – 15.30 – Polskie wytyczne dotyczące ochrony płodności u chorych na nowotwory, dr med. Joanna Kufel-Grabowska, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.30 – 15.45 – Terapie komórkowe: nadzieje i złudzenia, prof. dr hab. Józef Dulak, Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 15.45 – 16.00 – Czy w jajniku są komórki macierzyste? prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, iYoni app – aplikacja wspierająca płodność Invicta – kliniki płodności
 • 16.00 – 16.15 – przerwa

Sesja – Hematoonkologia

 • 16.15 – 16.30 – Co nowego w terapii CAR-T?, prof. dr hab. Lidia Gil, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 16.30 – 16.45 – Bezpieczeństwo krwiolecznictwa u pacjentów hematoonkologicznych, prof. dr hab. Emilian Snarski, Oddział Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Dyrektor Medyczny PBKM
 • 16.45 – 17.00 – Chłoniak rozlany z dużych komórek B, prof. dr hab. Iwona Hus, Oddział Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 • 17.00 – 17.45 – Hematoonkologia – sukcesy i potrzeby, debata z udziałem prof. dr hab. Iwony Hus, prof. dr hab. Lidii Gil oraz prof. dr. hab. Emiliana Snarskiego, moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka
 • 18.00 – obiad

PIĄTEK – 18 sierpnia

 • 10.00 – 10.45 – Wojny robotów – szanse i zagrożenia, Raport + dyskusja z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Bidzińskiego – Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii, onkologicznej, dr. hab. prof. UMW Bartosza Małkiewicza – Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej Uniwersyteckiego Centrum Urologii we Wrocławiu i dr. n. med. Jacka Dońca – Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, moderator – red. Krzysztof Jakubiak
 • 10.45 – 11.30 – Ratunkowy dostęp do technologii medycznych, debata z udziałem min. Macieja Miłkowskiego, Joanny Frątczak-Kazany z Onkofundacja Alivia i dr n. med. Joanny Streb – Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. moderator: Wojciech Wiśniewski
 • 11.30 – 11.45 – przerwa
 • 11.45 – 12.40 – Europejski kodeks opieki onkologicznej i jego kompetencje, Prezentacja i debata z udziałem mec. Natalii Łojko, Agnieszki Szuścik – pacjentki, Jakuba Gołąba z Biura Rzecznika Praw Pacjenta i prof. dr. hab. Jacka Jassema – Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesa PLWzR, moderatorka – Magdalena Zmysłowska
 • 12.40 – 12.55 – QALY – bać się czy zrozumieć?, dr hab. Maciej Niewada, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 12.55 – 13.15 – Zespoły koordynacyjne w nowelizacji ustawy refundacyjnej: omówienie regulacji, adw. Bartłomiej Sasin, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • 13.15 – 14.00 – Rola koordynatora onkologicznego i jego kompetencje, dyskusja z udziałem dr n. o zdr. Elizy Działach – Prezes Zarządu ON-KO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej, dr n. o zdr. Magdaleny Joanny Borkowskiej – Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii, lek. Karola Rogowskiego – chirurga onkologicznego i mgr Joanny Gardockiej – koordynatorki leczenia onkologicznego (oboje z Białostockiego Centrum Onkologii) oraz Marii Libury – ekspertki ds. zdrowia, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka
 • 14.00 – zakończenie konferencji i obiad

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA