W dniach 7-9 sierpnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się dziewiąta edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego.

Konferencja już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych i najbardziej merytorycznych spotkań środowiska onkologicznego i dziennikarskiego w Polsce. Patronat merytoryczny nad LAO 2019 objęła Polska Liga Walki z Rakiem. Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Letnia Akademia Onkologiczna 2019 jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni onkolodzy oraz eksperci zdrowia publicznego, którzy spotkają się z dziennikarzami z całej Polski specjalizującymi się w publicystyce medycznej.

Konferencja stanowi dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego, dziennikarskiego, jak i pacjentów. W ciągu trzech dni IX Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy uczestnicy omówią blisko kilkanaście różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki.

W programie tegorocznego spotkania przewidziano m.in. prezentację najnowszych doniesień z kongresu ASCO 2019 dyskusję o prawach pacjenta, omówienie roli i wyzwań związanych z profilaktyką onkologiczną i badaniami przesiewowymi, rozmowę o dostępie do nowych leków onkologicznych i nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, a także prezentację zagadnień związanych z nowoczesną terapią personalizowanąimmuno-onkologią. Wszystkie wykłady zostaną zarejestrowane kamerą cyfrową.

Szczegółowe informacje na temat Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy 2019 oraz relacje z poprzednich edycji LAO można znaleźć na stronie www.fundacjahilgiera.com
 

IX LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA 2019

Środa 7 sierpnia

 • 14.50 – Powitanie
 • 15.00 – 15.20 – Jakość życia i satysfakcja chorych na nowotwory, dr n. o kult. fiz. Milena Lachowicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Psychologii w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • 15.20 – 16.00 – Koalicja na Rzecz Adherence, czyli dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarza? Krzysztof Suszek Fundacja „Misja Medyczna”, dr Beata Jagielska COI, dyr. Aleksandra Lusawa GIS, Aleksandra Rudnicka PKPO, dr Leszek Borkowski, Moderatorka – Sylwia Jaczyńska-Kolasza
 • 16.00 – 16.40 – Onkologia dziecięca, czyli dziecko i nastolatek w terapii onkologicznej prof. nadzw. dr hab. Bożenna Dembowska-bagińska – kierownik Kliniki Onkologii Instytutu Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka, dr Tomasz Koziński – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, pacjenci: Marcin Kusiński, Ewa Styś – Fundacja „Spełniamy Marzenia, Weronika Kudłacz – prezes Fundacji „Iskierka”, Magdalena Magiera prezes  – Fundacji „Glioma Center”, Moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka
 • 16.40 – 17.00 – przerwa
 • 17.00 – 17.20 – Ochrona płodności chorych na nowotwory: Projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie
 • 17.20 – 17.40 – Medycyna paliatywna: coś więcej niż umieranie prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • 17.40 – 18.00 – Jak pomagać pacjentom niewierzącym prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
 • 18.00 – 18.40 – Lekarz i jego pacjent. Historia choroby prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha i prof. dr hab. Jacek Jassem, Moderatorka – red. Renata Furman
 • 18.45 – kolacja

 
Czwartek 8 sierpnia

 • 9.00 – 9.20 – Badania genetyczne – czy konieczne są standardy medyczne i diagnostyczne, prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
 • 9.20 – 9.40 – Nie ma onkologii bez radiologii prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 • 9.40 – 10.00 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2019
  prof. dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.00 – 10.20 – Zaawansowany rak jelita grubego – choroba przewlekła prof. dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.20 – 10.40 – Leczenie raka gruczołu krokowego – międzynarodowe standardy w obliczu doniesień z ASCO dr n. med. Iwona Skoneczna, Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne Tadeusz Włodarczyk, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”
 • 10.40 – 11.00 – Rak trzustki, dr n. med. Tomasz Lewandowski, Radomskie Centrum Onkologii
 • 11.00 – 11.20 – Zabiegi rekonstrukcyjne dróg chłonnych dr n. med. Daniel Maliszewski, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku
 • 11.20 – 11.40 – przerwa
 • 11.40 – 12.20 – Dlaczego potrzebne są nowe specjalizacje w onkologii? onkoneurolog – prof. dr hab. Jerzy Walecki, onkodermatolog – dr n. med. Joanna Czuwara, onkokardiolog – lek. Jarosław Kępski, onkorehabilitant – dr n. med. Joanna Filipowska, onkodietetyk – mgr Iwona Sajór, moderatorka – Aleksandra Rudnicka
 • 12.20 – 12.40 – Przegląd i ocena zmian systemowych z ostatniego roku, prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 12.40 – 13.00 – Wczesny rak piersi – uleczalna choroba, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie, Anna Kupiecka OnkoCafe – kampania „Wylecz raka piersi HER2+”
 • 13.00 – 13.20 – Zaawansowany rak piersi: choroba, z którą da się żyć, dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii, Skłodowskiej Curie
 • 13.20 – 14.00 – Immunoterapia – nowa nadzieja onkologii, Debata z udziałem prof. dr. hab. Sebastiana Giebela, prof. dr. hab. Pawła Krawczyka, prof. dr. hab. Tomasza Kubiatowskiego, dr. med. Bartosza Spławskiego, dr med. Anny Wrony, Moderator – red. Michał Dobrołowicz
 • 14.00 – 15.00 – Obiad
 • 15.00 – 15.20 – Przewlekła białaczka szpikowa, prof. dr hab. Sebastian Giebel, Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii w Gliwicach
 • 15.20 – 15.40 – Przewlekła białaczka limfocytowa prof. dr hab. Sebastian Giebel
 • 15.40 – 16.00 – Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci prof. dr hab. Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • 16.00 – 16.20 – Szpiczak, dr hab. Dominik Dytfeld, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku
  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 16.20 – 16.40 – przerwa
 • 16.40 – 17.00 – Postępy w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka płuca: Rola chirurgii, radiochemioterapii i immunoterapii, dr n. med. Anna Wrona, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 17.00 – 17.20 – Finansowanie badań kwalifikujących do leczenia celowanego w raku płuca: nadal nierozwiązany problem prof. dr hab. Paweł Krawczyk, Pracowni Immunologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • 17.20 – 18.00 – Opieka skoordynowana, czyli lung cancer units, Debata z udziałem: prof. dr hab. Joanny Chorostowskiej-Wynimko (pneumonolog), prof. dr hab. Witolda Rzymana (torakochirurga), prof. dr hab. Włodzimierza Olszewskiego, (patomorfologa), prof. dr hab. Jacak Jassema (radioterapeuty), prof. dr hab. Pawła Krawczyka (genetyka) i Wojciecha Wiśniewskiego, Moderatorka – Magdalena Zmysłowska
 • 18.00 – 18.30 – Reakcja na słowo rak – zajęcia interaktywne z udziałem uczestników, dr n. med. Monika Rucińska, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Onkologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 • 18.30 – kolacja

 
Piątek 9 sierpnia

 • 9.20-9.40 – Niepubliczne ośrodki onkologiczne: szansa, czy zagrożenie?, Debata z udziałem prof. dr. hab. Sergiusza Nawrockiego, dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki – Uczelnia Łazarskiego, prof. dr. hab. Krzysztofa Składowskiego – IO Gliwice, dr. Bernarda Waśko – NFZ, Prezesa Roberta Zawadzkiego – Magodent, Moderatorka – red. Maja Marklowska-Tomar
 • 9.40-10.20 – Wycena procedur medycznych jako element polityki zdrowotnej państwa
  Debata z udziałem: dr. Adama Kozierkiewicza, Anety Lipińskiej AOTMiT, dr. Bernarda
  Waśko, prof. Jacka dr hab. Jassema, dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki
 • 10.20 – 10.40 – Czy potrzebujemy nowego polskiego cancer planu? prof. dr hab. Jacek Jassem
 • 10.40 – 11.20 – Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, debata z udziałem prof. dr hab. prof. dr hab. Sergiusza Nawrockiego, prof. dr. hab. Jacka Jassema oraz Wojciecha Wiśniewskiego, Moderator – red. Krzystof Jakubiak
 • 11.20 – 11.40 – Ścieżka pacjenta – czas oczekiwania na diagnostykę i leczenie onkologiczne w Polsce. Wyniki trzeciej edycji badania Fundacji Onkologia 2025, prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 11.40 – 12.00 – przerwa
 • 12.00 – 12.20 – Czy podążamy w dobrym kierunku? Analiza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w
  latach 2017-2019. Diagnoza Szymon Chrostowski, Inicjatywa All.Can, dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
 • 12.20 – 12.40 – Czy jesteśmy skazani na raka? Europejski Kodeks Walki z Rakiem dr hab. Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie
 • 12.40 – 13.00 – Jak poprawić skuteczność badań przesiewowych? Aktywne zaproszenie na skrining
  Dorota Szwałek, Screening Up
 • 13.00 – 13.20 – Wychodzenie z choroby nowotworowej – rehabilitacja psychiczna i społeczna dr n. med. Monika Rucińska, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 13.30 – obiad

 
PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA