Japonia to pierwszy kraj na świecie, który wprowadził do obrotu spersonalizowaną terapię lekiem entrektynib (nazwa handlowa Rozlytrek) w leczeniu zaawansowanych, nawracających guzów litych u pacjentów, u których występuje mutacja w obrębie genu NTRK – kodującego neurotroficzną receptorową kinazę tyrozynową. Oznacza to, że nowy lek jest ukierunkowany na czynnik genetyczny nowotworu, a nie lokalizację guza (narząd w którym występuje).

Entrektynib to pierwsza terapia onkologiczna, którą stosuje się niezależnie od umiejscowienia nowotworu w organizmie. Decydujące znaczenie ma cel molekularny leku, którym są komórki z mutacjami w obrębie genu NTRK. Zostały one zidentyfikowane w wielu trudnych do wyleczenia typach nowotworów występujących w obrębie całego ciała – raku trzustki, tarczycy, ślinianki, piersi, jelita grubego czy raku płuca.

Koncepcja innowacyjnej terapii opracowanej przez Roche opiera się na założeniu, że leczenie dobiera się nie do narządu w którym występuje choroba, ale do celu molekularnego, który może charakteryzować nowotwory zlokalizowane w całym organizmie.

Decyzja została oparta na wynikach fazy II badania klinicznego STARTRK-2, które wykazało, że entrektynib powodował remisję choroby u więcej niż połowy pacjentów ze zdiagnozowanym NTRK-pozytywnym nowotworem. W badaniu wzięli udział pacjenci cierpiący z powodu dziesięciu różnych typów nowotworów, włączając nowotwory przerzutowe do centralnego układu nerwowego.

Onkologia precyzyjna

Onkologia precyzyjna opiera się na założeniu, że nowotwór nie jest chorobą konkretnego narządu, ale schorzeniem genomu. Dotychczas przy wyborze opcji leczenia decydujące znaczenie miało miejsce rozwoju choroby, typ histologiczny oraz stopień zaawansowania. W onkologii spersonalizowanej coraz większe znaczenie odgrywają biomarkery. Są to produkty genów, które uległy mutacjom i doprowadziły do niekontrolowanego wzrostu komórek. Okazuje się, że ten sam lek, działający ten sam cel molekularny może być skuteczny w terapii wielu nowotworów, które powstałych w różnych narządach.

Rozlytrek ma na celu leczenie osób z rzadką anomalią genetyczną (fuzje genów NTRK), które napędzają wzrost wielu nowotworów występujących w całym ciele. Dotychczas lekarze dobierali terapię w oparciu o to, gdzie dany nowotwór wystąpił. Nowe podejście oznacza, że pacjenci mogący odnieść korzyść terapeutyczną z leczenia będą identyfikowani za pomocą specjalistycznych testów genetycznych.

Entrektynib – jak działa

Entrektynib (RXDX-101) to lek podawany doustnie, stosowany w leczeniu zaawansowanych lub przerzutowych guzów litych kryjących mutacje w obrębie NTRK1/2/3. Cząsteczka podlega badaniom klinicznym mającym na celu ocenę jej skuteczności również przeciwko nowotworom z mutacjami w obrębie ROS1.

Entrektynib to selektywny inhibitor kinaz tyrozynowych zaprojektowany do hamowania aktywności białek kodowanych przez TRK A/B/C oraz ROS1. Mutacje występujące w obrębie ROS1 skutkują jego ciągłą aktywacją, promują podziały komórkowe i stymulują wzrost niektórych typów nowotworów. Nowy lek na raka blokuje aktywność kinazową białek ROS1 oraz NTRK – co w efekcie może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych niosących mutacje we wspomnianych genach.

Kluczowe znaczenie ma fakt, że fuzje genów NTRK są niezależne od umiejscowienia ogniska choroby. Fuzje zostały zidentyfikowane w wielu różnych typach nowotworów – niezależnie od narządów w których rozwija się choroba. Dowiedziono, że mogą występować w raku piersi, nowotworach dróg żółciowych, niedrobnokomórkowym raku płuca, raku jelita grubego, trzustki, tarczycy, mięsaku, nowotworach układu rozrodczego, neuroendokrynnego czy nowotworach ślinianki. Potencjał terapeutyczny entrektynibu jest więc bardzo szeroki.