Przedstawiamy serwis edukacyjny www.immuno-onkologia.pl, który specjalizuje się w publikacji doniesień na temat leczenia nowotworów z wykorzystaniem nowoczesnej immunoterapii.

Podczas jednej z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zapowiedziano, iż immunoterapia onkologiczna zdominuje w przyszłości leczenie wielu chorób nowotworowych. Badacze mają nadzieję, że koncepcja wykorzystania i reaktywacji układu odpornościowego Pacjenta do walki z chorobą może stanowić długo wyczekiwany postęp.

Pierwsze koncepcje dotyczące powiązania układu odpornościowego z procesem onkogenezy (rozwoju raka) powstały na przełomie XIX i XX wieku. Przez kolejne dekady próbowano różnymi metodami pobudzać układ odpornościowy chorych na nowotwory.

Punktem zwrotnym okazało się pojawienie koncepcji wybiórczej blokady punktów kontrolnych (check-points) stanowiących swoiste hamulce układu odpornościowego. Wstępne dane na temat skuteczności inhibitorów punktów kontrolnych dotyczyły czerniaka. W 2011 roku jako pierwszy zarejestrowano lek ipilimumab do leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka.

Współcześnie immunoterapia odgrywa istotną rolę w terapii wielu nowotworów złośliwych – czerniaka, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka nerki, nowotworów regionu głowy i szyi, raka pęcherza moczowego i nowotworów hematologicznych. Trwają liczne badania nad możliwością jej wykorzystania m.in. w leczeniu raka piersi, raka szyjki macicy czy raka jelita grubego.

W 2018 roku Nagroda Nobla z obszaru medycyny i fizjologii trafiła do prof. Jamesa P. Allisona z USA oraz Tasuku Honjo z Japonii. Laureaci zostali docenieni przez Komitet Noblowski za ich wkład w rozwój immunoterapii nowotworów.

Według danych organizacji Cancer Research Institute specjalizującej się w obszarze immuno-onkologii – aktualnie toczy się na całym świecie kilka tysięcy badań klinicznych oceniających skuteczność inhibitorów punktów kontrolnych anty-PD-1 / PD-L1 w wielu różnych wskazaniach.

W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego rozwoju immuno-onkologii oraz rejestracji cząsteczek immunokompetentnych w kolejnych obszarach terapeutycznych.

Immuno-onkologia.pl – baza wiedzy o immunoterapii

Serwis immuno-onkologia.pl powstał w 2015 roku. Jego misją oraz ambicją jest dostarczanie rzetelnej wiedzy oraz aktualnych doniesień dotyczących immunoterapii nowotworów. Twórcy serwisu – razem z zaproszonymi ekspertami i lekarzami – pragną edukować i przybliżać w przystępny sposób wiedzę z zakresu immunoterapii nowotworów.

W krótkim czasie portal www.imunno-onkolgia.pl stał się liderem w tej dziedzinie. Świadczy o tym nie tylko liczba użytkowników regularnie odwiedzających stronę (20 000 UU miesięcznie), ale i pozytywne opinie dotyczące wartości merytorycznej serwisu oraz jego atrakcyjnej i nowoczesnej formy.

– Immuno-onkologia to hit kongresów onkologicznych. Już dziś mówimy o konkretnych rozwiązaniach dla chorych. To się dzieje na naszych oczach, a każde miesiące przynoszą kolejne ważne informacje. Naszą misją oraz ambicją jest dostarczanie za pośrednictwem serwisu www.immuno-onkologia.pl rzetelnej wiedzy oraz aktualnych doniesień dotyczących immunoterapii nowotworów. Razem z partnerami oraz zaproszonymi ekspertami pragniemy edukować i przybliżać w przystępny sposób wiedzę z tego zakresu – komentuje Jarosław Gośliński redaktor naczelny serwisu immuno-onkologia.pl.

W jego ocenie, w perspektywie kilku lat, również polskich pacjentów czeka istotne rozszerzenie dostępnych opcji terapeutycznych w leczeniu złośliwych nowotworów za pomocą cząsteczek immunokompetentnych.

Na czym polega immunoterapia nowotworów

Onkologia ma za sobą kilka rewolucji, z których każda pozostawiła po sobie trwały ślad w postaci nowych metod leczenia nowotworów. Choć współczesna medycyna dysponuje wieloma sposobami walki z rakiem (chirurgia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie), to niestety żadna z tych metod nie jest doskonała.

Immuno-onkologia stanowi nowy obszar badań, który skupia terapie działające tam, gdzie dotychczasowe metody leczenia nowotworów okazały się zawodne lub krótkotrwałe.

Koncepcja na której opiera się immunoonkologia zakłada, że do walki z nowotworem można zaprząc układ odpornościowy pacjenta. Nowe leki stymulują i pobudzają system odpornościowy chorego, aby ten skuteczniej walczył z groźnymi komórkami nowotworowymi.

Immunoterapia nowotworów jest obecnie jedyną strategią terapeutyczną stosowaną w onkologii, która nawet na etapie zaawansowanego lub uogólnionego procesu nowotworowego może potencjalnie doprowadzić do całkowitego wyleczenia chorego.

 

immuno-onkologia

Immuno-onkologia w praktyce – informacje dla Pacjentów

Osiem lat temu został zarejestrowany ipilimumab do leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka. W 2015 roku Komisja Europejska zarejestrowała dwa kolejne leki: niwolumabpembrolizumab – inhibitory punktów kontrolnych, które mają udowodnioną efektywność m.in. u chorych na raka płuca, czerniaka czy w nowotworach regionu głowy i szyi.

Od 1 lipca 2016 roku w Polsce funkcjonuje program lekowy dotyczący immunoterapii zaawansowanego czerniaka.

Zgodnie z aktualizacją listy refundacyjnej, która weszła w życie 1 maja 2018 roku, polscy pacjenci zyskali dostęp do programów lekowych obejmujących immunoterapię w zaawansowanym raku płuca (cząsteczki niwolumab i pembrolizumab), raku nerki (niwolumab) oraz chłoniaku Hodgkina (niwolumab).

1 stycznia 2019 roku do refundacji w ramach programu lekowego trafiła cząsteczka atezolizumab stosowana u chorych z zaawansowanym rakiem płuca (typ płaskonabłonkowy i niepłaskonabłonkowy) w II linii leczenia.

1 września 2019 roku chorzy spełniający kryteria programu lekowego zyskali dostęp do immunoterapii (niwolumab) w leczeniu zaawansowanych nowotworów regionu głowy i szyi.

Oprócz powyższych wskazań, ocenie skuteczności podlega wiele innych cząsteczek stosowanych w leczeniu immunologicznym (np. durwalumab). Najprawdopodobniej trafią one w niedalekiej przyszłości do szerszej praktyki w leczeniu nowotworów.

Liczba przebadanych i zarejestrowanych leków immuno-onkologicznych regularnie wzrasta. Najwięcej dobrych wiadomości jest w leczeniu zaawansowanego raka płuca oraz czerniaka. Niezwykłą zdobyczą – wymagającą opanowania złożonych metod inżynierii biologicznej – było wprowadzenie immunoterapii CAR-T. Ta strategia budzi bardzo duże nadzieje wśród naukowców. Warto dodać, że w ostatnim czasie skorzystał z niej pierwszy pacjent w Polsce – podsumowuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny serwisu immuno-onkologia.pl

ZOBACZ: DOSTĘP DO IMMUNOTERAPII W POLSCE