15 września 2023 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że terapia trastuzumabem derukstekanem zostanie objęta refundacją od 1 listopada 2023 roku w ramach programu lekowego B.9.FM – leczenie chorych na raka piersi.

Terapia koniugatem będzie dostępna dla pacjentów w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanej z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi, po zastosowaniu co najmniej jednej linii terapii anty-HER2.

Trastuzumab derukstekan (nazwa handlowa: Enhertu) to pierwsza terapia celowana przeciwko receptorowi HER2, która może wpłynąć na redefinicję standardu leczenia dla ponad połowy pacjentek z rakiem piersi. Trastuzumab derukstekan jest koniugatem, czyli połączeniem leku cytostatycznego z przeciwciałem działającym na receptor HER2.

Trastuzumab derukstekan (Enhertu) – przełomowe doniesienia na kongresie ASCO

Zaprezentowane podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) wyniki badania DESTINY-Breast04 dotyczące leku trastuzumab derukstekan poderwały do owacji zebranych ekspertów z całego świata.

Konferencja ASCO 2022 przyniosła przełomowe wieści zarówno pod kątem klasyfikacji raka piersi, podejścia do jego leczenia, jak i rokowania dla tej grupy chorych. Zaprezentowane na konferencji wyniki badania DESTINY-Breast04 wykazały unikalną w terapii pacjentek z niską ekspresją receptora HER2 skuteczność leczenia.

– Do tej pory pacjentki z niską ekspresją receptora HER2 leczono tak samo, jak chore HER2 ujemne. Tymczasem szacuje się, że grupa pacjentek z niską ekspresją receptora HER2 może obejmować ponad połowę wszystkich chorych, a my mamy realną szansę, żeby odmienić los tej niezwykle licznej grupy – powiedziała dr n. med. Joanna Streb, małopolska konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii.

W omawianym przez ekspertów badaniu wykazano, że trastuzumab derukstekan zmniejszył ryzyko progresji choroby lub zgonu o 50% w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi, z niską ekspresją receptorów HER2.

– W porównaniu z chemioterapią zapewniło to pacjentom aż o 6 miesięcy dłuższe przeżycie. Co więcej, prawie każda chora, bo aż 96% z nich, odpowiedziała na leczenie. Są to niezwykle ważne i przełomowe wyniki dla tej szczególnej grupy chorych, co odzwierciedliła podczas kongresu reakcja zgromadzonych – owacje na stojąco – dodała dr Streb, która również była uczestnikiem tegorocznego ASCO.

ZOBACZ WIĘCEJ: RAK PIERSI – BAZA WIEDZY

Koniugaty – konie trojańskie onkologii?

Trastuzumab derukstekan jest koniugatem, czyli połączeniem leku cytostatycznego z przeciwciałem działającym na receptor HER2. Takie połączenie pozwala zablokować receptor HER2 i wprowadzić lek cytostatyczny bezpośrednio do komórki nowotworowej.

– Koniugaty, ze względu na swój mechanizm działania, określane są końmi trojańskimi w onkologii. Można śmiało powiedzieć, że są one przyszłością leczenia onkologicznego. Działają precyzyjnie na zmienione nowotworowo komórki, oszczędzając te zdrowe. W przypadku trastuzumabu derukstekanu dochodzi dodatkowo aspekt niespotykanie wysokiego wśród wszystkich koniugatów współczynnika leku do przeciwciała, a także równie unikalny „bystander anti-tumor” efekt. Sprawia on, że derukstekan potrafi przejść do innych sąsiednich komórek, które wcale nie muszą być HER2+, ale powinny być zniszczone. To tym czynnikom zawdzięczamy tę bezprecednsową skuteczność tej cząsteczki – tłumaczył prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMKP.

Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, zwróciła uwagę jak tak rewolucyjne doniesienia wpływają bezpośrednio na same pacjentki. Kiedyś rak piersi oznaczał wyrok. Rewolucja, o której dzisiaj mówimy, daje nam odwagę, żeby marzyć o przyszłości. Bardzo mocno liczymy na to, że te wspaniałe wyniki badania i rekomendacje ekspertów zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu kolejnych list refundacyjnych – podsumowała.

Warto przypomnieć, że lek trastuzumab derukstekan został wyróżniony przez ekspertów na pierwszym miejscu listy TOP 10 ONKO, na której umieszczone zostały najpilniejsze potrzeby refundacyjne polskiej onkologii na rok 2023.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE