Eksperci – członkowie zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, a także prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego wskazali 10 terapii onkologicznych, które powinny stać się – ich zdaniem – refundacyjnymi priorytetami na 2022 rok.

Każdy ekspert wskazywał 10 leków, według kolejności ich znaczenia. Głosujący mogli wskazywać nowo zarejestrowane cząsteczki, dotychczas nie refundowane lub głosować na nowe wskazania cząsteczek już finansowanych. O kolejności leków na liście TOP 10 ONKO decydowała suma punktów oraz liczba wskazań danego leku.

TOP 10 ONKO – lista priorytetów refundacyjnych w onkologii

  1. Trastuzumab deruxtecan (rak piersi) – 8 wskazań, 59 pkt.
  2. Atezolizumab (rak wątrobowokomórkowy) – 8 wskazań, 57 pkt.
  3. Atezolizumab (NDRP) – 7 wskazań, 54 pkt.
  4. Sacituzumab govitecan (rak piersi) – 8 wskazań, 49 pkt.
  5. Osimertinib (NDRP) – 7 wskazań, 47 pkt.
  6. Encorafenib (rak jelita grubego) – 6 wskazań, 37 pkt.
  7. Entrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK) – 7 wskazań, 26 pkt.
  8. Larotrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK) – 7 wskazań, 23 pkt.
  9. Enfortumab vedotin (rak pęcherza) – 4 wskazania, 21 pkt.
  10. Trastuzumab emtansine, T-DM1 (rak piersi) – 3 wskazania, 11 pkt., 1 raz na 1. miejscu

ZAJRZYJ: NOWE LEKI NA RAKA

Potrzebne nowe terapie w raku płuca

Aż dwie terapie na niedrobnokomórkowego raka płuca znalazły się w pierwszej piątce listy priorytetów refundacyjnych w onkologii na rok 2022.

Rak płuca należy do najgorzej rokujących nowotworów i Polska nie jest tu wyjątkiem – rocznie zapada na niego 23 tys. osób. Wykrywany jest zazwyczaj w późnym stadium zaawansowania, co przekłada się na złe rokowania względem chorych. Tak jednak być nie musi.

Eksperci od wielu lat są zgodni, że w celu poprawienia tych statystyk, należy m. in. usprawnić diagnostykę, zapewnić kompleksowość leczenia oraz zwiększyć dostępność pacjentów do nowoczesnych terapii.

Postęp w terapii onkologicznej dokonuje się każdego roku. Innowacyjne leki zmieniają oblicze tej choroby. Zmianę podejścia do leczenia raka płuca widać w rekomendacjach ekspertów. Na liście znalazły się terapie stosowane w radykalnym leczeniu raka płuca. Apelujemy aby lista priorytetów refundacyjnych była cennym drogowskazem dla Ministerstwa Zdrowia. W ubiegłym roku aż 6 z 10 wskazywanych przez ekspertów terapii onkologicznych zostało przez Ministerstwo Zdrowia uwzględnione w wykazie leków refundowanych, z czego aż trzy terapie dotyczyły raka płuca – komentuje Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Część leków z wymienionej listy jest stosowana w ramach leczenia radykalnego. To signum temporis, ponieważ immunoterapie, inhibitory punktów kontrolnych lub leki ukierunkowane na określone aberracje genetyczne coraz częściej wkraczają do leczenia o założeniu radykalnym – podkreśla prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

I dodaje:

Na liście pojawiły się dwa leki, które są mi szczególnie bliskie – wartość obu potwierdzona została na podstawie wyników prospektywnych badań w leczeniu adiuwantowym chorych po resekcji miąższu płucnego z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca – to duży przełom. To, czym dysponujemy już od wielu lat czyli to chemioterapia pooperacyjna, niestety daje niewielkie korzyści, ponieważ zwiększa jedynie o około 5% wskaźnik przeżycia 5-letniego. Dlatego tym bardziej te dwie opcje są niezwykle obiecujące.

Wdrożenie nowych, skuteczniejszych terapii to ogromne nadzieje dla pacjentów w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z obecną mutacją w genie kodującym EGFR.

Nowe innowacyjne leki zmieniają percepcję naszych chorych – to dlatego, że ci chorzy mogą normalnie żyć – pracować, bez zwolnień czy przebywania w hospicjach. Nawet jeśli chory ma raka niedrobnokomórkowego płuca w niskim stopniu zaawansowania (I stopień) i jest zoperowany, to nadal ryzyko nawrotu u niego wynosi prawie 10-20%, zaś w drugim stopniu ryzyko to zwiększa się nawet 30% – czyli bardzo dużo. Nowe leki, nowe terapie, czyli ta identyfikacja szlaków molekularnych, umożliwia u chorego zoperowanego radykalnie, który ma mutacje aktywującą w genie EGFR, zredukować ryzyko wznowy nowotworu o 90%. Takich różnic w redukcjach ryzyka, jakie obecnie osiągamy w raku płuca, nie było jeszcze nigdy – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Najbliższa aktualizacja listy refundacyjnej w onkologii przewidziana jest na marzec 2022 roku.

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA