Już po raz czwarty, członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wskazali 10 terapii onkologicznych, które powinny stać się – ich zdaniem – refundacyjnymi priorytetami na 2024 rok. Podstawą do głosowania była lista rekomendacji zaproponowana przez prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego. Następnie odbyło się głosowanie ekspertów Towarzystwa.

Pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu Top 10 Onko 2024 zajęła cząsteczka cemiplimab stosowana w immunoterapii raka szyjki macicy, która jako jedyna znalazła się we wskazaniach wszystkich głosujących osób.

W pierwszej dziesiątce znalazły się między innymi leki dla chorych na raka dróg żółciowych, raka tarczycy, raka wątroby, raka żołądka, raka nerkowokomórkowego czy raka prostaty.

TOP 10 ONKO – lista 2024

  • cemiplimab (rak szyjki macicy)
  • durwalumab (rak dróg żółciowych),
  • selpercatinib (rak tarczycy),
  • durwalumab + tremelimumab (rak wątroby),
  • pembrolizumab (rak urotelialny i rak żołądka),
  • trastuzumab deruxtecan (rak żołądka i niedrobnokomórkowy rak płuca),
  • niwolumab + kabozantynib (rak nerkowokomórkowy),
  • lutet (177Lu) (rak prostaty),
  • abemacyklib (wczesny rak piersi).

WARTO ZAJRZEĆ: NOWE LEKI NA RAKA

Priorytety refundacyjne w onkologii na 2024 rok

Prof. Barbara Radecka wskazuje, że przy tworzeniu tegorocznej listy priorytetów refundacyjnych w onkologii kierowano się przede wszystkim niezaspokojonymi potrzebami chorych. Przyznaje jednak, że „wśród opiniowanych preparatów niewiele było leków, które w badaniach klinicznych wykazały spektakularną skuteczność”. Jej zdaniem większości z nich brakuje jednak w codziennej praktyce klinicznej.

Niektóre nasze głosy – to także sygnał do przemysłu farmaceutycznego, który niekoniecznie musi być zainteresowany kolejnym procesem refundacyjnym. Wskazując leki sugerujemy, że należy pochylić się nad pewną grupą chorych, nawet jeśli to nie jest marketingowo korzystne – przekonuje prof. Radecka.

Zdaniem konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego ostateczne decyzje o refundacji leków powstają w wyniku interakcji trzech stron – klinicystów, producentów oraz Ministerstwa Zdrowia.

My jako środowisko możemy kształtować programy lekowe, zachęcam wszystkie grupy kliniczne do ich współtworzenia i doskonalenia – zaznacza ekspert.

Dla przypomnienia – nowe leki onkologiczne rejestrowane są w procedurze centralnej Europejskiej Agencji Leków (EMA). Po autoryzacji EMA nowa terapia może być stosowana na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, a także być przedmiotem wniosku o refundację.

Najbliższa aktualizacja listy refundacyjnej w onkologii przewidziana jest na kwiecień 2024 roku.

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA