Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wejrzenie w nowotworzenie, która odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku w Lublinie. Wydarzenie organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów, działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konferencja Wejrzenie w nowotworzenie skierowana jest do studentów i doktorantów kierunków medycznych, biologicznych i nauk pokrewnych. Jej celem jest przybliżenie uczestnikom mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za powstawanie chorób nowotworowych, a także prezentacja postępów w ich diagnostyce oraz leczeniu.

Kwalifikowane są zarówno prace badawcze, opisy przypadków klinicznych jak i przeglądowe.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (ul. Radziwiłłowska 11, Lublin).

Opłaty dla uczestników czynnych: 60 zł, dla uczestników biernych: 30 zł.

Bieżące informację odnośnie konferencji: Facebook

Formularz rejestracyjny

ZOBACZ: KANCEROGENEZA