Biopsja węzła chłonnego wartowniczego ma charakter zabiegu diagnostycznego. Procedura służy do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej poprzez określenie obecności lub braku komórek nowotworowych w węźle chłonnym. Biopsja węzła wartowniczego stosowana jest w onkologii najczęściej u chorych na raka piersi oraz u pacjentów z czerniakiem.

Biopsja węzła wartowniczego

Węzeł wartowniczy jest pierwszym węzłem na drodze spływu chłonki z ogniska pierwotnego do grupy węzłów regionalnych. Jeżeli w toku biopsji węzła wartowniczego nie zostaną stwierdzone przerzuty nowotworowe, to jest bardzo prawdopodobne, że nie ma ich również w pozostałych węzłach. Oznacza to, że nie ma potrzeby wykonywania rozległych limfadenektomii (zabiegów usunięcia węzłów chłonnych).

Jeśli jednak w toku biopsji stwierdzone zostaną przerzuty, oznacza to, że w pozostałych węzłach chłonnych prawdopodobnie przerzuty raka również już występują. Warto podkreślić, że dobrze wykonana biopsja węzła chłonnego wartowniczego wymaga ścisłej współpracy chirurga i patologa.

Podsumowując, z punktu widzenia praktyki klinicznej obecność przerzutu w węźle wartowniczym stanowi wskazanie do wdrożenia postępowania dotyczącego układu chłonnego (zabieg chirurgiczny, radioterapia).

Biopsja węzła wartowniczego znajduje rutynowe zastosowanie w raku piersi, czerniaku oraz raku z komórek Merkla.

SPRAWDŹ TAKŻE: BIOPSJA NOWOTWORU

Przebieg biopsji węzła chłonnego wartowniczego

Kolejne kroki procedury biopsji węzła wartowniczego polegają na zlokalizowaniu węzła (węzłów) obarczonych potencjalnie największym ryzykiem obecności komórek nowotworowych.

Klasyczna biopsja WW obejmuje:

  1. Przedoperacyjne podanie radioznacznika,
  2. Przedoperacyjną lokalizację wyznaczonych węzłów chłonnych za pomocą technik obrazowych,
  3. Przedoperacyjną lokalizację i markowanie za pomocą ręcznej sondy gamma,
  4. Śródoperacyjne podanie barwnika,
  5. Śródoperacyjną lokalizację węzłów za pomocą sondy gamma i lokalizację wizualizacyjną węzłów wybarwionych,
  6. Pobranie do badania histologicznego węzłów wykazujących radioaktywność i węzłów wybarwionych.

Sukces biopsji węzła chłonnego wartowniczego wynika z precyzji, z jaką wskazuje obecność przerzutów w regionalnym układzie chłonnym. Dokładność procedury diagnostycznej przekłada się w konsekwencji na bardziej precyzyjne określenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

ZOBACZ: BADANIE HISTOPATOLOGICZNE