Nowotwór złośliwy jajnika jest pierwszym pod względem umieralności nowotworem narządów płciowych u kobiet, przede wszystkim z powodu braku charakterystycznych objawów i późno stawianej diagnozy. Na polskim rynku pojawiła się możliwość diagnostyki raka jajnika na poziomie molekularnym: test OncoOVARIAN Dx – Jajniki firmy Bioprognos, który może uratować życie nim wystąpią jakiekolwiek objawy.

Według Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku na raka jajnika zapada w Polsce nawet 3600 kobiet, a umiera blisko 2500. Podstawowym powodem tak niekorzystnego rokowania jest diagnoza stawiana w późnym stadium rozwoju choroby. Złośliwe guzy jajnika rozwijają się bardzo długo, nie dając jakichkolwiek charakterystycznych objawów.

Około 70-75 proc. przypadków raka jajnika rozpoznawanych jest w III i IV stadium zaawansowania. Niestety, ten fakt skutkuje niskim rokowaniem: 5-letnie przeżycia są osiągane tylko przez ok. 30 proc. pacjentek. W przypadku, gdy nowotwór zostanie wykryty w I stadium, czyli w momencie gdy zmiana ogranicza się wyłącznie do narządu, 5-letnie przeżycia osiągają wartości 85-100 proc.  Wczesne wykrycie choroby pozwoliłoby dużej grupie chorych uniknąć trudnego i nie zawsze skutecznego leczenia oraz zwiększyłoby ich szanse na pełne wyleczenie.

 

rak jajnika stadia rozwoju

 

Obciążony wywiad rodzinny i uwarunkowania genetyczne stanowią najważniejsze czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworu złośliwego jajnika. Poza wystąpieniem raka jajnika w rodzinie, należy zwrócić uwagę również na przypadki raka piersi lub raka jelita grubego. Kobiety z wykrytą mutacją genu BRCA1 lub BRCA2 muszą się częściej kontrolować. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem i wagą. Otyłość, wysokotłuszczowa dieta, farmakologiczne leczenie niepłodności, brak przeszłości położniczej – to inne poznane czynniki zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jajnika.

 

TEST OncoOVARIAN Dx – JAJNIKI FIRMY BIOPROGNOS

Na polskim rynku pojawiła przełomowa metoda, która pozwala na diagnostykę nowotworu złośliwego jajnika w najwcześniejszym stadium, tj. na poziomie molekularnym: OncoOVARIAN Dx – Jajniki, opracowany przez firmę Bioprognos. Jest to test oparty na danych z wywiadu lekarskiego oraz wynikach badań krwi. W panelu badań znajdują się parametry biochemiczne oraz sześć biomarkerów nowotworowych. Innowacyjny algorytm określający aktywność choroby na podstawie panelu biomarkerów (MBDAA – ang. Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithm) przetwarza dane i oblicza prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego.

Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki pomaga w diagnostyce wyłącznie nowotworów złośliwych i wykazuje się bardzo wysoką czułością diagnostyczną: 93,5 proc. oraz swoistością: 94,3 proc. Test można stosować u wszystkich kobiet, także tych, które w przeszłości przeszły nowotwór złośliwy i były poddane chemioterapii.

OncoOVARIAN Dx – Jajniki to test, który pozwala na wykrycie nowotworu znacznie szybciej niż badania obrazowe lub ginekologiczne (poziomy biomarkerów wzrastają szybciej, niż guz nowotworowy zdąży się uwidocznić np. na badaniu USG). Jest to szansa dla tysięcy kobiet na szybką interwencję i skuteczną terapię, często bez konieczności zmiany stylu życia. Dla specjalistów to innowacyjne narzędzie ułatwia także diagnostykę: dla wyniku oznaczającego wysokie ryzyko obecności nowotworu, algorytm może także
zasugerować typ nowotworu: nabłonkowy, germinalny czy guz stromalny jajnika wywodzący się z komórek sznurów płciowych.

Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki jest przeznaczony dla kobiet po 40. roku życia znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika. Drugą grupę stanowią kobiety z podejrzeniem raka jajnika na podstawie wcześniejszych badań obrazowych, u których powinno się wykonać biopsję, aby potwierdzić istnienie nowotworu złośliwego.

To prawdziwy przełom i szansa dla wielu kobiet.

Bioprognos to hiszpańska firma założona w 2016 roku, która współpracuje z wieloma ośrodkami medycznymi na całym świecie w celu włączenia do swojego portfolio kolejnych testów OncoDx, dedykowanych diagnostyce różnych rodzajów nowotworów.

Obecnie w Polsce można wykonać – poza OncoOVARIAN Dx – Jajniki – test pomocny w diagnostyce nowotworu złośliwego płuc: OncoLUNG Dx – Płuca oraz test wspierający diagnostykę nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym: OncoCUP Dx – Ogólny. W przygotowaniu są testy wykrywające raka piersi (OncoBREAST Dx – Piersi), raka prostaty (OncoPROSTATE Dx – Prostata) i raka wątroby (test OncoLUNG Dx – Wątroba).

Jak wykonać test, dowiesz się z poniższej infografiki lub na stronie www.ims-polska.com.