14 czerwca 2018 roku odbyła się oficjalna inauguracja jednostki Breast Cancer Unit przy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Uroczystość połączona była z briefingiem prasowym oraz konferencją naukową na temat kompleksowej opieki w leczeniu raka piersi. Idea Breast Cancer Unit opiera się na kompleksowym, specjalistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do terapii pacjentek z nowotworem piersi. Wyspecjalizowane ośrodki typu BCU działają w większości krajów Unii Europejskiej (to skutek zaleceń Parlamentu Europejskiego) i osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi.

Choroba nowotworowa piersi wymaga leczenia kompleksowego, dobrze skoordynowanego w czasie i prowadzonego z udziałem doświadczonych specjalistów. Najkorzystniej jest, kiedy po wykryciu choroby nowotworowej pacjentka zostaje skierowany na leczenie raka piersi do ośrodka referencyjnego, specjalizującego się w kompleksowej terapii nowotworów danego typu. Zgodnie z zaleceniami, jeden Breast Cancer Unit powinien diagnozować co najmniej 150 przypadków rocznie.

Koncepcja tworzenia interdyscyplinarnych ośrodków posiadających szerokie możliwości w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki nad chorymi na raka piersi została sformułowana przez specjalistów z towarzystwa EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists). Została ona wsparta w 2006 roku zaleceniami Komisji Europejskiej. W Polsce funkcjonuje obecnie kilka placówek tego typu m.in. w Bydgoszczy, Szczecinie czy Wrocławiu.

Sytuacja pacjentek zmagających się z nowotworami piersi zawsze stanowiła jeden z priorytetów Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Uruchomienie w naszym szpitalu wyspecjalizowanej jednostki Breast Cancer Unit to kolejny milowy krok, pozwalający zapewnić chorym opiekę na najwyższym poziomie, odpowiadającą standardom i osiągnięciom współczesnej medycyny. Dzięki Breast Units osiąga się najlepsze wyniki leczenia raka piersi. U podstaw działalności leży bowiem kompleksowość i multidyscyplinarność leczenia, a w tym rehabilitacja, wielopłaszczyznowe wsparcie oraz bieżąca współpraca najlepszych specjalistów – tłumaczy prof. dr hab. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Na pacjentki Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu czeka m.in. nowy punkt rejestracyjny – dedykowany kobietom z chorobami piersi. Chora od momentu wejścia do szpitala trafi pod opiekę wielodyscyplinarnego Zespołu BCU – poczynając od koordynatora (pielęgniarka), poprzez grupę doświadczonych specjalistów, psychologa klinicznego i rehabilitanta, którzy zaopiekują się pacjentką na wszystkich etapach jej leczenia.
 


 
Każda jednostka typu Breast Cancer Unit działa według określonych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych. Zadaniem placówki BCU jest obejmowanie specjalistyczną opieką pacjentek na wszystkich etapach choroby nowotworowej. Standardem są regularne spotkania zespołu specjalistów (tzw. komitet MDT) w skład którego wchodzą: radiolog, patomorfolog, chirurg onkolog, chirurg plastyk, onkolog kliniczny, radioterapeuta, wykwalifikowana pielęgniarka. Ich celem jest wspólna analiza i omówienie wszystkich dostępnych opcji terapeutycznych.

Zespół BCU przy Wielkopolskim Centrum Onkologii spotyka się dwa razy w tygodniu na posiedzeniach komisji multidysciplinarnej. W jego obradach może aktywnie uczestniczyć również Pacjentka.

Oprócz zespołu specjalistów jednostka posiada zaplecze rehabilitacyjne oraz oferuje profesjonalne wsparcie psychoonkologiczne. Placówka musi także dysponować bazą danych, która umożliwia przeprowadzanie audytów i kontroli jakości świadczonych usług medycznych. Dzięki tak kompleksowej i interdyscyplinarnej opiece ośrodki typu Breast Unit osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi.
 

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii uruchomiło Breast Cancer Unit, opracował Jarosław Gośliński, źródło i foto: materiały prasowe WCO.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uruchomiło Breast Cancer Unit
4.5 (90.67%) 15 votes