14 czerwca 2018 roku odbyła się oficjalna inauguracja jednostki Breast Cancer Unit przy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Uroczystość połączona była z briefingiem prasowym oraz konferencją naukową na temat kompleksowej opieki w leczeniu raka piersi. Idea Breast Cancer Unit opiera się na kompleksowym, specjalistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do terapii pacjentek z nowotworem piersi. Wyspecjalizowane ośrodki typu BCU działają w większości krajów Unii Europejskiej (to skutek zaleceń Parlamentu Europejskiego) i osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi.

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Choroba nowotworowa piersi wymaga leczenia kompleksowego, dobrze skoordynowanego w czasie i prowadzonego z udziałem doświadczonych specjalistów. Najkorzystniej jest, kiedy po wykryciu choroby nowotworowej pacjentka zostaje skierowany na leczenie raka piersi do ośrodka referencyjnego, specjalizującego się w kompleksowej terapii nowotworów danego typu. Zgodnie z zaleceniami, jeden Breast Cancer Unit powinien diagnozować co najmniej 150 przypadków rocznie.

Koncepcja tworzenia interdyscyplinarnych ośrodków posiadających szerokie możliwości w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki nad chorymi na raka piersi została sformułowana przez specjalistów z towarzystwa EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists). Została ona wsparta w 2006 roku zaleceniami Komisji Europejskiej. W Polsce funkcjonuje obecnie kilka placówek tego typu m.in. w Bydgoszczy, Szczecinie czy Wrocławiu.

Sytuacja pacjentek zmagających się z nowotworami piersi zawsze stanowiła jeden z priorytetów Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Uruchomienie w naszym szpitalu wyspecjalizowanej jednostki Breast Cancer Unit to kolejny milowy krok, pozwalający zapewnić chorym opiekę na najwyższym poziomie, odpowiadającą standardom i osiągnięciom współczesnej medycyny. Dzięki Breast Units osiąga się najlepsze wyniki leczenia raka piersi. U podstaw działalności leży bowiem kompleksowość i multidyscyplinarność leczenia, a w tym rehabilitacja, wielopłaszczyznowe wsparcie oraz bieżąca współpraca najlepszych specjalistów – tłumaczy prof. dr hab. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Na pacjentki Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu czeka m.in. nowy punkt rejestracyjny – dedykowany kobietom z chorobami piersi. Chora od momentu wejścia do szpitala trafi pod opiekę wielodyscyplinarnego Zespołu BCU – poczynając od koordynatora (pielęgniarka), poprzez grupę doświadczonych specjalistów, psychologa klinicznego i rehabilitanta, którzy zaopiekują się pacjentką na wszystkich etapach jej leczenia.

Wielkopolskie Centrum Onkologii leczenie raka piersi

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Każda jednostka typu Breast Cancer Unit działa według określonych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych. Zadaniem placówki BCU jest obejmowanie specjalistyczną opieką pacjentek na wszystkich etapach choroby nowotworowej. Standardem są regularne spotkania zespołu specjalistów (tzw. komitet MDT) w skład którego wchodzą: radiolog, patomorfolog, chirurg onkolog, chirurg plastyk, onkolog kliniczny, radioterapeuta, wykwalifikowana pielęgniarka. Ich celem jest wspólna analiza i omówienie wszystkich dostępnych opcji terapeutycznych.

Zespół BCU przy Wielkopolskim Centrum Onkologii spotyka się dwa razy w tygodniu na posiedzeniach komisji multidysciplinarnej. W jego obradach może aktywnie uczestniczyć również Pacjentka.

Oprócz zespołu specjalistów jednostka posiada zaplecze rehabilitacyjne oraz oferuje profesjonalne wsparcie psychoonkologiczne. Placówka musi także dysponować bazą danych, która umożliwia przeprowadzanie audytów i kontroli jakości świadczonych usług medycznych. Dzięki tak kompleksowej i interdyscyplinarnej opiece ośrodki typu Breast Unit osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi.

Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii uruchomiło Breast Cancer Unit, opracował Jarosław Gośliński, źródło i foto: materiały prasowe WCO.