Już po raz piąty redakcja portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl przygotowała subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń oraz najcenniejszych projektów związanych z tematyką onkologiczną mijającego roku.

W ramach plebiscytu Onkologiczna Top Dziesiątka 2018 wyróżniliśmy przedsięwzięcia, osoby i miejsca, dzięki którym nasza onkologiczna rzeczywistość jest nieco bardziej przyjazna.

Codziennie – od 18 do 27 grudnia – będziemy publikować i przedstawiać kolejnego „laureata” naszego zestawienia. Inicjatyw, które warto docenić jest z pewnością więcej, dlatego zachęcamy Państwa do dzielenia się własnymi typami oraz opiniami w komentarzach pod artykułem.

Na koniec chciałbym w imieniu zespołu zwrotnikraka.pl życzyć wszystkim Czytelnikom tego, co najważniejsze, czyli zdrowia. Niezmiennie mamy też nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie dla nas i dla polskiej onkologii zmiany na lepsze.

 redaktor naczelny Jarosław Gośliński

 

PLEBISCYT ONKOLOGICZNA TOP DZIESIĄTKA 2018

 

  • NAGRODA NOBLA Z ZAKRESU MEDYCYNY DLA IMMUNO-ONKOLOGII

Tegoroczna nagroda Nobla z zakresu medycyny i fizjologii trafiła do prof. Jamesa P. Allisona z USA oraz Tasuku Honjo z Japonii. Laureaci zostali docenieni przez Komitet Noblowski za ich pracę i wkład w rozwój immunoterapii nowotworów – strategii leczenia polegającej na odblokowaniu i stymulacji układu odpornościowego do walki z rakiem.

Warto podkreślić, że w przypadku immunoterapii nowotworów nie mówimy o teoretycznych rozwiązaniach na przyszłość, ale o wprowadzeniu do praktyki leczniczej konkretnych cząsteczek w postaci przeciwciał monoklonalnych anty-PD-1. Pierwszy lek immunokompetentny opracowany w oparciu o badania noblistów zarejestrowano 8 lat temu. Odkrycia tegorocznych noblistów przyczyniły się do opracowania nowej kategorii leków stosowanych i refundowanych również w Polsce – w terapii czerniaka, raka płuca, raka nerki czy chłoniaka Hodgkina.

Immunoterapia jest współcześnie jedyną strategią terapeutyczną stosowaną w onkologii, która nawet na etapie zaawansowanego lub uogólnionego procesu nowotworowego może potencjalnie doprowadzić do całkowitego wyleczenia chorego – niezależnie od chemiowrażliwości jego nowotworu.

Obecnie toczy się na świecie 2250 badań klinicznych, w toku których oceniania jest skuteczność inhibitorów punktów kontrolnych anty-PD-1 / PD-L1 w wielu różnych wskazaniach oraz schematach leczenia.

Osoby zainteresowane tematem immunoterapii nowotworów odsyłamy do serwisu immuno-onkologia.pl – największej bazy wiedzy poświęconej tej tematyce.

 

  • WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Mijający rok był bardzo udany dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Poznański ośrodek – zarządzany przez prof. Juliana Malickiego – świętował jubileusz 65-lecia swojej działalności. Każdego roku w Centrum hospitalizowanych jest ponad 20 tysięcy chorych, wykonywanych jest blisko 7 tysięcy operacji oraz 13 tysięcy podań cytostatyków.

W czerwcu WCO zainaugurowało działalność jednostki Breast Cancer Unit, której idea opiera się na kompleksowym, specjalistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do terapii pacjentek z nowotworem piersi. Oznacza to, pacjentki z rakiem piersi znajdą się tutaj pod szczególną opieką – już od przekroczenia progu ośrodka.

Szpital – dzięki pomocy Unii Europejskiej – zakupił w 2018 roku robota chirurgicznego Da Vinci klasy XI (zdjęcie poniżej). Pomoże on w leczeniu najtrudniejszych przypadków z zakresu ginekologii, laryngologii oraz w operacjach jamy brzusznej. Główną zaletą systemu da Vinci jest jego wysoka precyzja oraz ograniczenie działań niepożądanych podczas zabiegu.

Intensywny dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii okres, znalazł swoje odzwierciedlenie również w oryginalnym Kalendarzu na Rok 2019 zawierającym zdjęcia pracujących w ośrodku pielęgniarek i pielęgniarza. To właśnie od nich – w dużej mierze – zależna jest jakość procesu leczenia i zmagań z chorobą. W WCO pracuje łącznie 213 pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem.

Plany na przyszłość? W Poznaniu od dawna myśli się na poważnie o uruchomieniu krajowego ośrodka radioterapii protonowej. Drugie w Polsce centrum protonoterapii miałoby powstać właśnie przy poznańskim WCO – na bazie projektu INPRONKO. Trzymamy kciuki!

robot da Vinci w Polsce

foto: System Da Vinci, źródło: materiały prasowe

 

  • WZROST DOSTĘPNOŚCI DO TERAPII ONKOLOGICZNYCH

W 2018 roku obserwowaliśmy istotne zmiany w dostępie do nowoczesnych terapii onkologicznych w naszym kraju. W maju Ministerstwo Zdrowia udowodniło swoją determinację w wyrównywaniu szans polskich Pacjentów na leczenie zgodne z europejskimi standardami. Aktualizacja listy refundacyjnej objęła cząsteczki immunokompetentne w leczeniu raka płuca, raka nerki i chłoniaka Hodgkina. Immunoterapia stanowi szansę przede wszystkim dla tych pacjentów, u których wcześniej zastosowane terapie zawiodły, a rokowania pozostawały niepomyślne.

W 2018 roku rozpoczęto refundację 5 substancji czynnych w ramach 4 funkcjonujących programów lekowych. Oznacza to, że obecnie realizowane są łącznie 32 programy, w ramach których refundowanych jest 50 substancji czynnych. W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła też wartość zrefundowanych leków w onkologicznych programach lekowych i wyniosła 1 646 973 470,89 zł – po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

Niestety, nadal nie wszystkie potrzeby pacjentów onkologicznych w Polsce zostały zaspokojone. Na pilną refundację nowych terapii czekają m.in. chorzy z zaawansowanym rakiem jelita grubego, nowotworami hematoonkologicznymi, rakiem rdzeniastym tarczycy czy zaawansowanym rakiem prostaty.
 

  • AKADEMIA CZERNIAKA

W ostatnich latach niepokojąco rośnie zachorowalność na nowotwory skóry. Każdego roku zostaje w Polsce zdiagnozowanych około 3000 nowych przypadków czerniaka. Akademia Czerniaka – sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – została utworzona po to, aby zmieniać alarmujące statystyki.

W działalność Akademii Czerniaka zaangażował się prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski. To pod jego przewodnictwem organizacja prowadzi szerokie działania edukacyjne i zapewniające pacjentom jak najlepszą opiekę w każdym stadium choroby.

16 lutego 2018 roku wszedł w życie zakaz korzystania z solariów przez osoby nieletnie. Nowe przepisy wprowadziły również zakaz reklamowania solariów. Zapisy powstały dzięki inicjatywie Akademii Czerniaka. W maju odbył się VII Tydzień Świadomości Czerniaka. W coroczną kampanię edukacyjną dotyczącą kryteriów rozpoznawania czerniaka (tzw. ABCDE czerniaka) zaangażował się Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Warto również wspomnieć o akcji informacyjnej Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć! realizowanej przez Akademię Czerniaka. Jej celem jest popularyzacja 20 ośrodków w Polsce, które spełniają wymagania ECCO, dysponują pełnym portfolio leków oraz zespołem doświadczonych specjalistów. Wszystko to przekłada się na lepsze wyniki leczenia chorych na czerniaka.

 

  • KSIĄŻKA „ZDROWA OD NOWA. RAK PIERSI – DIETA, LECZENIE, ŻYCIE”

Współczesnej onkologii przyświeca idea komplementarności i interdyscyplinarności. Podobny zamysł obrały autorki poradnika „ZDROWA OD NOWA. RAK PIERSI – DIETA, LECZENIE, ŻYCIE” – Magdalena Makarowska, Iwona Xiężopolska-Krzyżańska i lek. Katarzyna Borkowska-Mękarska.

W październiku do rąk Czytelników trafił praktyczny przewodnik po chorobie nowotworowej, łączący trzy perspektywy: historię pacjentki, doświadczenia lekarki specjalizującej się w onkologii klinicznej oraz fachową wiedzę dietetyczki.

Dzięki współpracy autorek w publikacji znalazły się: dieta pomocna w trakcie leczenia, rzetelna wiedza medyczna o procesie chorobowym i terapiach onkologicznych oraz praktyczne porady onkopacjentki oraz jej indywidualna historia walki z rakiem.

Losy autorek książki przeplatały się nie tylko na szpitalnym korytarzu – odkryły i obdarzyły siebie zaufaniem, przyjaźnią oraz wzajemną pomocą. Efektem jest niezwykła publikacja, którą chcielibyśmy wyróżnić i gorąco polecić Pacjentkom z rakiem piersi.

zdrowa od nowa, książka rak piersi

foto: Zdrowa od nowa, Rak Piersi – Dieta, Leczenie, Życia, materiały prasowe

 

  • OSOBOWOŚĆ ROKU – ALEKSANDRA RUDNICKA

Nie mamy wątpliwości, że to wyróżnienie trafia w powołane ręce. Aleksandra Rudnicka – rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (reprezentującej głos 100 tyś. pacjentów zrzeszonych w 47 organizacjach w całym kraju), redaktor naczelna cenionego w branży „Głosu Pacjenta Onkologicznego”, współredaktor „Gazety Amazonki”, Honorowa Amazonka odznaczona „Bursztynowym Łukiem”.

Każdy, kto zna Aleksandrę wie, że dla dobra Pacjentów potrafi poświęcić wiele godzin. W tym roku koordynowała cykl spotkań pod hasłem „Regionalne Fora Pacjentów Onkologicznych” oraz współtworzyła nową kampanię PKPO – Wczesne Wykrycie To Życie.

Osobiście zaangażowana w starania o wpisanie nowych leków z obszaru hematoonkologii na listę refundacyjną. Aktywna uczestniczka w dyskusji nad kształtem i koncepcją projektu Krajowej Sieci Onkologicznej. Prowadzi energiczne działania na rzecz poprawy dostępu do nowoczesnych terapii w Polsce oraz likwidacji tzw. białych plam w onkologii.

Aleksandra Rudnicka znana jest ze swojej dociekliwości, odwagi w formułowaniu pytań – nie zawsze wygodnych dla adresata, a także nienagannego warsztatu dziennikarskiego. Prywatnie – osoba niezwykle przyjacielska, otwarta i cechująca się dużym poczuciem humoru.

foto: Aleksandra Rudnicka, źródło: www.pkopo.pl

 

  • ALL.CAN – RAZEM NA RZECZ ONKOLOGII

ALL.CAN to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest identyfikacja sposobów optymalizacji skuteczności opieki nad pacjentami onkologicznymi. Wobec ograniczonych środków, które są dostępne na służbę zdrowia i finansowanie innowacyjnych terapii, niezbędna jest ich efektywniejsza alokacja.

Program ALL.CAN zakłada, że dzięki wsłuchaniu się w potrzeby i doświadczenia pacjentów można lepiej zdiagnozować ich problemy, a następnie wprowadzić niezbędne zmiany w świadczeniu opieki zdrowotnej. W projekt zaangażowali się wiodący przedstawiciele krajowych i europejskich organizacji pacjentów, decydentów, pracowników służby zdrowia, badań i przemysłu farmaceutycznego.

W przyszłym roku światło dzienne ujrzą dwa dokumenty istotne dla wszystkich zainteresowanych poprawą opieki nad chorymi z nowotworami. Poznamy rekomendacje raportu „Optymalizacja kosztów procesów diagnostyki i leczenia raka jajnika i raka płuca” oraz wyniki ankiety ALL.CAN prowadzonej wśród pacjentów onkologicznych, a dotyczącej oceny jakości opieki nad osobami, które doświadczyły choroby nowotworowej. Polska dostarczyła najwięcej danych spośród wszystkich uczestniczących w projekcie krajów.

Mamy nadzieję, że praca ekspertów zaangażowanych w projekt przełoży się na poprawę krajobrazu opieki onkologicznej w naszym kraju.

 

  • CENTRUM ONKOLOGII W GLIWICACH

Gliwickie Centrum Onkologii należy do wiodących ośrodków onkologicznych w Polsce. Placówka zarządzana przez prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego to nowoczesny, wysokospecjalistyczny i dobrze zorganizowany ośrodek, który cieszy się uznaniem Pacjentów z całego kraju. Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz doświadczony zespół specjalistów zapewniają chorym leczenie i diagnostykę na wysokim poziomie.

14 czerwca 2018 roku w gliwickim szpitalu zainaugurowano działalność Centrum Radiochirurgii Nowotworów. Zostało ono wyposażone w unikatową aparaturę medyczną służącą zarówno diagnostyce onkologicznej, jak i leczeniu chorych z guzami pierwotnymi, przerzutowymi i nawrotowymi. Do dyspozycji pacjentów są m.in. aparaty do tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i PET. W części terapeutycznej znajdują się akcelerator Edge do radiochirurgii i radioterapii, cztery przyspieszacze TrueBeam oraz dwa roboty radiochirurgiczne CyberKnife. Wartość sprzętu zgromadzonego w Centrum Radiochirurgii Nowotworów w Gliwicach szacuje się na 50 mln złotych.

Postępowanie wspomagające oraz wsparcie emocjonalne stanowią ważny element leczenia onkologicznego. Na terenie gliwickiego szpitala regularnie odbywają się warsztaty dedykowane chorym – żywieniowe, z makijażu i pielęgnacji skóry czy doboru peruki. Dużą popularnością wśród pacjentów cieszą się bezpłatne koncerty muzyczne z cyklu „Happy Jazz for Onco”.

W tym kontekście nie dziwą liczne wyróżnienia. W 2018 roku aż trzy projekty związane z gliwickim Centrum Onkologii zostały wyróżnione w ramach plebiscytu Złoty Skalpel 2018. Kapituła ogólnopolskiego programu „Lider z powołania” przyznała prof. Krzysztofowi Składowskiemu tytuł „Lidera z powołania”.

foto: Centrum Radiochirurgii Nowotworów w Gliwicach i prof. Krzysztof Składowski, źródło: www.io.gliwice.pl


 

  • REDAKCJA SERWISU POLITYKAZDROWOTNA.COM

Głęboko wierzymy, że dostęp do rzetelnej wiedzy ma istotny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie. W mijającym roku jesteśmy pod wrażeniem pracy zespołu tworzącego serwis politykazdrowotna.com.

Strona stanowi bogate źródło informacji z zakresu krajowej i zagranicznej służby zdrowia oraz systemu opieki zdrowotnej. Znajdują się na niej takie działy tematyczne jak: Z kraju, Ze świata, W rządzie, W parlamencie, Biznes/inwestycje czy Zdrowie w liczbach.

Szeroki zakres publikowanych każdego dnia doniesień oraz pogłębione analizy i raporty redakcyjne pozwalają Czytelnikom na zapoznanie się z bieżącą sytuacją oraz zrozumienie zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia

Redaktor naczelną serwisu politykazdrowotna.pl jest Aleksandra Kurowska – dziennikarka medyczna, która bacznie śledzi i komentuje pracę Ministerstwa Zdrowia, Sejmu czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Dobrze, że w naszej branży są tacy dziennikarze.

foto: red. Aleksandra Kurowska, źródło: politykazdrowotna.com


 

  • PIERWSZY W POLSCE CYTOBUS

1 marca 2018 roku Świętokrzyskie Centrum Onkologii uroczyście zaprezentowało pierwszy w Polsce cytobus. Zaprojektowany i wykonanym od podstaw oraz sfinansowany ze środków UE mobilny gabinet położnej dedykowany jest kobietom, które mogą wykonać w nim badanie cytologiczne.

W autorskiej konstrukcji osadzono zabudowę w której znajduje się fotel ginekologiczny, biurko, krzesła, szafki oraz wydzielone pomieszczenie z WC i bieżącą wodą. Cytobus ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ma nośność do 3,5 t, dzięki czemu jest bardziej mobilny niż tradycyjny cytomammobus i może dotrzeć do najmniejszych miejscowości poruszając się drogami lokalnymi.

Dzięki cytobusowi będziemy mogli dojechać do każdej pacjentki. Teraz Panie nie będą miały wymówek związanych z brakiem możliwości dotarcia na badania. Taki w pełni przygotowany mobilny gabinet ginekologiczny jest pionierskim rozwiązaniem w skali kraju – tłumaczył profesor Stanisław Góźdź, dyrektor szpitala w Kielcach.

Wiadomo już, że akcja przynosi spektakularne rezultaty. Dzięki cytobusowi z miesiąca na miesiąc zwiększa się zgłaszalność mieszkanek regionu na badania profilaktyczne. Cytologia stanowi podstawowe narzędzie ochrony przed rozwojem złośliwego nowotworu szyjki macicy.

foto: Cytobus w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, źródło: www.onkol.kielce.pl