Jesteś lub byłaś/byłeś Pacjentem onkologicznym? Weź udział w ankiecie All.Can Polska! Zapraszamy do wypełnienia ankiety „Poprawa wyników leczenia dla pacjentów, ocena efektywności”, która dotyczy opinii Pacjentów na temat jakości opieki onkologicznej. Twój głos ma znaczenie – wyniki badania będą przedmiotem dyskusji na temat usprawnienia systemu opieki nad Pacjentem onkologicznym. Ankieta przeprowadzona zostanie w 10 krajach w ramach międzynarodowej inicjatywy All.Can, której partnerem z ramienia naszego kraju jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Podziel się opinią i miej wpływ!

Wypełnienie anonimowej ankiety zajmuje ok. 10 minut, które warto poświęcić, aby głos polskich pacjentów został usłyszany przez decydentów, którzy kształtują system służby zdrowia. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie, która znajduje się na tej  STRONIE.

Im więcej zdobędziemy opinii, tym bardziej wartościowe uzyskamy wyniki, a to pozwoli pracować nad poprawą systemu opieki onkologicznej zgodnie z Waszymi postulatami. Pacjent, który doświadczył choroby nowotworowej i przeszedł całą ścieżkę, najlepiej rozumie i potrafi ocenić jakość opieki. Dostrzega niezaspokojone przez system potrzeby. Dlatego bardzo nam zależy na opinii pacjentów onkologicznych – bez względu na typ nowotworu.

Pytania dotyczą oceny jakości opieki onkologicznej, aspektów finansowych związanych z chorobą, jak i otrzymanego wsparcia ze strony lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, dietetyków, a także organizacji pacjentów. Wyniki ankiety pozwolą na opracowanie zaleceń mających na celu poprawę sytuacji pacjentów oraz zwiększenie efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

Podobne badania zostaną także przeprowadzone w: Szwecji, Niemczech, Kanadzie, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, we Włoszech oraz w Australii. Wcześniej w badaniu pilotażowym wzięła już udział Wielka Brytania. Uzyskane wyniki pozwolą także na porównanie doświadczeń oraz opinii pacjentów mieszkających w różnych krajach. Zostaną również opublikowane i rozpowszechnione podczas głównych konferencji onkologicznych i dotyczących praw pacjenta. 

PROJEKT ALL-CAN – INFORMACJE

All.Can to międzynarodowa inicjatywa z udziałem wielu interesariuszy, której celem jest identyfikacja sposobów optymalizacji skuteczności opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi, koncentrując się na poprawie wyników pacjentów. All.Can zdaje sobie sprawę, że często doświadczenia pacjentów nie są tak dobre, jak powinny być, ponieważ czas i zasoby nie są wykorzystywane wystarczająco skutecznie – i nie koncentrują się na tym, co naprawdę ważne dla pacjentów.

Wierzymy, że unikalna perspektywa pacjentów pomoże nam zidentyfikować te problemy. Ich spostrzeżenia mogą następnie pomóc w ukształtowaniu ulepszeń w sposobie świadczenia opieki, teraz i w przyszłości.

All.Can obejmuje wiodących przedstawicieli na szczeblu europejskim i krajowym organizacji pacjentów, decydentów, pracowników służby zdrowia, badań i przemysłu.