Prof. Maciej Krzakowski – rak nerki a leczenie systemowe

Systemowe leczenie chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego jest odzwierciedleniem wzorca nowoczesnego postępowania z wykorzystaniem metod ukierunkowanych na cele molekularne oraz immunoterapii, ale również stanowi...

Czytaj więcej