Gruźlica to jedna z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych chorób zakaźnych na świecie. Wywołana przez bakterię Mycobacterium tuberculosis może dotknąć różne narządy, ale najczęściej atakuje płuca.

Czym jest gruźlica?

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez Mycobacterium tuberculosis. Bakterie te przenoszone są drogą kropelkową, czyli poprzez wdychanie powietrza zakażonego przez zarażoną osobę. Gruźlica może atakować różne narządy, ale najczęściej zajmuje płuca. Choroba może być zarówno aktywna, gdy objawy są obecne i bakterie namnażają się w organizmie, jak i ukryta (latentna), gdy osoba jest zarażona, ale nie wykazuje objawów.

Rodzaje zakażeń gruźliczych

Gruźlica może występować pod różnymi postaciami, zależnie od stopnia aktywności bakterii w organizmie. Istnieją trzy główne rodzaje zakażeń gruźliczych: gruźlica płucna, pozapłucna i uogólniona. Gruźlica płucna jest najczęstszą postacią, charakteryzującą się kaszlem, gorączką, utratą masy ciała i zmęczeniem. Odmiana pozapłucna może dotyczyć nerek, kości, stawów, ośrodkowego układu nerwowego. Gruźlica uogólniona to najcięższa postać choroby. Jeśli nie zostanie w porę zdiagnozowana i leczona, prowadzi do poważnych powikłań i śmierci.

Objawy i znaki zakażenia gruźliczego

Objawy zakażenia gruźliczego mogą różnić się w zależności od postaci choroby. W przypadku gruźlicy płucnej występują uporczywy kaszel, krwioplucie, utrata masy ciała, gorączka i nocne poty. Gruźlica pozapłucna objawia się bólami kości, stawów, pleców, głowy, nudnościami i wymiotami. Odmiana uogólniona może prowadzić do anemii, utraty apetytu, silnego osłabienia, duszności, obrzęków i innych powikłań. Ważne jest, aby zauważyć te objawy i skonsultować się z lekarzem, ponieważ wczesne wykrycie i leczenie znacząco poprawia rokowanie.

Diagnoza zakażenia gruźliczego

Diagnoza zakażenia gruźliczego wymaga przeprowadzenia różnych testów. Pierwszym krokiem jest próba tuberkulinowa, która polega na wstrzyknięciu małej ilości substancji tuberkulinowej pod skórę i odczytaniu reakcji organizmu na tę substancję. Jeśli test skórny jest dodatni, konieczne jest badanie plwociny, krwi, rentgen klatki piersiowej czy tomografia komputerowa. W niektórych przypadkach może być konieczna biopsja tkanki lub płynu zakażonego narządu. 

Opcje leczenia zakażenia gruźliczego

Leczenie zakażenia gruźliczego polega na stosowaniu zestawu leków przeciwtuberkulinowych przez określony czas. Często stosuje się kombinację różnych leków, aby zwalczyć bakterie gruźlicy i zapobiec ich namnażaniu się. Leczenie trwa zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, ale może być dłuższe w przypadku ciężkich postaci. Ważne jest, aby przyjmować farmaceutyki regularnie i zgodnie z zaleceniami lekarza. Terapia wymaga również regularnego monitorowania i kontroli rezultatów.

Metody zapobiegania gruźlicy

Zapobieganie gruźlicy jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku osób, które miały kontakt z osobą z zakażeniem gruźliczym. Istnieje kilka skutecznych metod stosowanych w tym celu, takich jak unikanie kontaktu z osobami z aktywną gruźlicą, regularne mycie rąk, utrzymanie higieny osobistej, szczególnie w miejscach publicznych, jak również stosowanie maseczek ochronnych w przypadku kontaktu z chorymi. Ważne jest również dbanie o układ odpornościowy poprzez zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną i unikanie nałogów, takich jak palenie papierosów i nadmierne spożywanie alkoholu.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA