Programy lekowe to świadczenia gwarantowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Leczenie onkologiczne w ramach programów lekowych opiera się na zastosowaniu innowacyjnych i kosztownych terapii, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Programy lekowe w onkologii obejmują ściśle określone jednostki chorobowe, a ich realizatorami są ośrodki i szpitale posiadające stosowną umowę z NFZ.

Pacjenci onkologiczni zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji chorego do programu lekowego podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia i opis programu. Pacjent onkologiczny może również samodzielnie znaleźć ośrodek prowadzący program lekowy dedykowany danemu nowotworowi np. za pomocą dedykowanej wyszukiwarki NFZ.

Jak wygląda leczenie onkologiczne w ramach programu lekowego i jak wyszukać odpowiedni program lekowy?

Programy lekowe w onkologii

– Finansowanie nowoczesnych i wysokokosztowych terapii onkologicznych jest możliwe głównie w ramach programów lekowych. Proces ich tworzenia opiera się na próbie znalezienia kompromisu pomiędzy potrzebą udostępnienia chorym nowych metod leczenia, a ograniczonymi możliwościami finansowymi budżetu NFZ – komentuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Opis programu lekowego obejmuje:

  • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia w ramach programu;
  • kryteria wyłączenia z programu lekowego;
  • schemat dawkowania leków;
  • sposób podawania leków;
  • wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania i oceny skuteczności leczenia.

Realizacja świadczeń z zakresu Programów Lekowych jest możliwa w trybie ambulatoryjnym, jednodniowym lub w ramach hospitalizacji.

POLECAMY: LECZENIE ONKOLOGICZNE W POLSCE

programy lekowe chemioterapia

Kryteria włączenia do programu lekowego

Do programów lekowych włącza się pacjentów spełniających ściśle określone kryteria. Decyzja może zależeć od kilku czynników:

  • wieku i ogólnego stanu zdrowia chorego,
  • aktualnych wyników badań
  • stopnia zaawansowania choroby
  • zastosowanego (wcześniej) leczenia

Wykaz leków i terapii onkologicznych dostępnych w ramach programów lekowych jest publikowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach cyklicznie aktualizowanej listy refundacyjnej.

Zdarza się, że w ramach standardowego systemu refundacyjnego możliwości terapii wyczerpują się lub nowe leki nie są (jeszcze) refundowane w ramach programów lekowych. Szansą na dostęp do najnowszych technologii stanowi procedura RDTL. Chodzi o tzw. Ratunkowy dostęp do technologii lekowych – system wydawania indywidualnych zgód na leczenie pacjentów, dla których wyczerpano wszystkie dostępne opcje terapeutyczne finansowane ze środków publicznych.

ZAJRZYJ: CZY ISTNIEJE CUDOWNY LEK NA RAKA?

Programy lekowe – wyszukiwarka NFZ

Aktualne informacje na temat szpitali i ośrodków w poszczególnych województwach, które realizują programy lekowe w onkologii znajdują się w wyszukiwarce programów lekowych dostępnej na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: WYSZUKIWARKA

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie programu lekowego po jego nazwie lub miejscu udzielania świadczenia (miasto/województwo).

Informacje o programach lekowych są udzielane stacjonarnie również przez pracowników poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.

PRZEJDŹ DO: NOWE LEKI NA RAKA