Profilowanie molekularne OncoDEEP. Milowy krok w diagnostyce i onkologii personalizowanej

Kancerogeneza (nazywana inaczej nowotworzeniem) to niezmiernie złożony proces prowadzący do powstania nowotworu. Jest długotrwałą sekwencją przemian promowaną przez zmiany genetyczne nabywane w czasie życia lub odziedziczone...

Czytaj więcej