Liczne fora oraz strony internetowe prezentują cudowne wyniki stosowania głodówki jako jednej z form leczenia nowotworów. Ogólnodostępne są też świadectwa osób, które rzekomo stosując terapię głodową wygrały walkę z rakiem. Wiele z nich otwarcie twierdzi, że raka można po prostu „zagłodzić”. Nic bardziej mylnego! Osoby, które poważnie traktują swoją chorobę oraz pragną prowadzić właściwy i zdrowy styl życia w trakcie leczenia onkologicznego, powinny szerokim łukiem omijać takie niesprawdzone i niebezpieczne informacje.


Choć faktem jest, że nie istnieje żaden rodzaj diety, która sama w sobie leczy raka, to jednak dobrze zbilansowana dieta, uwzględniająca indywidualne zapotrzebowanie chorego na energię oraz wszystkie niezbędne składniki pokarmowe może w istotny sposób usprawnić proces leczenia. W przeciwieństwie do terapii głodowych, które bezmyślnie stosowane mogą prowadzić do dramatycznych konsekwencji zdrowotnych.

Głodówka w chorobie nowotworowej. Czy raka można "zagłodzić" ?

flickr.com, licencja CC

 


RAKA NIE DA SIĘ „ZAGŁODZIĆ” !

Raka jako choroby niestety nie da się „zagłodzić”, jednak stosując restrykcyjną głodówkę można skutecznie „zagłodzić” pozostałe cenne i zdrowe komórki organizmu. Każda komórka (zarówno zdrowia, jak i  nowotworowa) do prawidłowego wzrostu potrzebuje: białek, tłuszczy, węglowodanów, glukozy oraz składników mineralnych w ściśle konkretnych i indywidualnych dla każdego chorego proporcjach. Zaprzestanie podaży wszystkich wymienionych składowych lub całkowite wykluczenie z diety jednego z nich powoduje zaburzenie homeostazy, prowadzi do powstania lub pogłębienia niedoborów żywieniowych, a w przykrej konsekwencji kończy się niedożywieniem pacjenta.

Niedożywienie w chorobie nowotworowej to stan wynikający z niedoborów energii, białek i innych makro-i mikroskładników odżywczych, który prowadzi do ujawnienia się możliwych do oznaczenia lub zmierzenia klinicznych skutków, które są konsekwencją zachodzących zmian w tkankach i funkcjach organizmu. Wraz z upływem czasu pogłębiające się niedobory składników odżywczych prowadzą do spadku odporności organizmu, a co za tym idzie zwiększa się podatność pacjenta onkologicznego na infekcje, co jest bardzo groźne w przypadku aktywnego leczenia przeciwnowotworowego. U chorych niedożywionych znacznie częściej dochodzi do powikłań pooperacyjnych, do których między innymi należą:

 • infekcje układu oddechowego,
 • zaburzenia czynności nerek i ich niewydolność,
 • zaburzenia pracy wątroby,
 • trudność w gojeniu się ran oraz ich zakażenie,
 • infekcje układu moczowego,
 • zespół niewydolności wielonarządowej.

 

Dodatkowo u pacjentów niedożywionych odnotowuje się gorszą tolerancję na leczenie chemioterapią i/lub radioterapią, niż w przypadku chorych z prawidłowym stanem odżywienia. Dlatego należy pamiętać, że im lepszy stan odżywienia w momencie zdiagnozowania choroby nowotworowej, tym wyższa skuteczność leczenia onkologicznego, a tym samym większe szanse na jej zwalczenie.

czy raka można zagłodzić

Anoreksja nowotworowa i zaburzenia metaboliczne wynikające z rozrostu tkanki nowotworowej doprowadzają do kacheksji nowotworowej. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do zwykłej głodówki – w pierwszej kolejności następuje utrata masy tłuszczowej, a w przypadku kacheksji nowotworowej obserwuje się równocześnie utratę masy mięśniowej. Należy dążyć do skutecznego i szybkiego zapobiegania tym groźnym powikłaniom. Bardzo często u pacjentów nieprawidłowo odżywionych odsuwa się w czasie wdrożenie chemioterapii i/lub radioterapii (głównie z powodu zbyt niskich parametrów krwi), co może znacznie wydłużyć czas leczenia.

Chory, który podejmuje próby głodzenia, na własne życzenie doprowadza do takiej sytuacji, w której organizm nie ma skąd czerpać składników potrzebnych do odbudowy uszkodzeń powstałych w wyniku leczenia.

Na skutek tego, wycieńczony organizm rozpoczyna wykorzystywanie na podstawowe funkcje życiowe swoich zapasów (tkanki tłuszczowej oraz mięśniowej). Niedożywienie zwiększa również ryzyko wystąpienia toksyczności leczenia przyczynowego.


KACHEKSJA NOWOTWOROWA – GROŹNA KONSEKWENCJA NIEDOŻYWIENIA

W wyniku postępującego niedożywienia organizm chorego zagrożony jest rozwojem wyniszczenia nowotworowego (cancer cachexia), dla którego charakterystyczne jest: utrata tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, osłabienie, zaburzenie łaknienia, znaczne upośledzenie funkcji układu odpornościowego oraz czynności narządów wewnętrznych. Za występowanie kacheksji w bardzo dużym stopniu odpowiedzialne są również substancje stymulujące organizm gospodarza do produkcji cytokin np. interleukiny (IL-1, IL-6), interferon-γ (INF-γ).

Kacheksja to wieloczynnikowy zespół zaniku mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej, powodujący postępującą utratę masy ciała, związany ze złym rokowaniem w chorobie nowotworowej. Stan kacheksji nowotworowej stanowi u 20-30% pacjentów główną przyczyną zgonu. Utrata 25-35% masy komórkowej ciała (BMC) powoduje śmierć organizmu.

głodówka w raku - zespół wyniszczenia nowotworowego

 


GŁODÓWKA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ – CZY RAKA MOŻNA ZAGŁODZIĆ? PODSUMOWANIE

Zaburzenie podaży składników odżywczych w trakcie leczenia onkologicznego powoduje:

 • pogorszenie tolerancji na chemioterapię i/lub radioterapię,
 • pogorszenie rokowań,
 • upośledzenie odporności,
 • zaburzenie gojenia ran pooperacyjnych,
 • rozwój niedożywienia,
 • obniżenie parametrów biochemicznych krwi,
 • nasilenie skutków ubocznych leczenia.

 

Wobec powyższych faktów, przekonywanie o niekorzystnym oddziaływaniu terapii głodowej na organizm chorego podczas terapii przeciwnowotworowej wydaje się być zbędne. Świadome żywienie powinno być traktowane jako integralna część leczenia onkologicznego.

Podejmowanie pochopnych decyzji i ograniczenie podaży składników odżywczych może w sposób drastyczny zmniejszyć szanse na wyleczenie choroby nowotworowej. Jeżeli chory ma problemy z bilansowaniem swojej diety, nie jest pewien co oraz w jakich ilościach powinien jeść, powinien zasięgnąć konsultacji u profesjonalnego dietetyka, a nie na własną rękę stosować eksperymentalne terapie.

 

Głodówka w chorobie nowotworowej, czy raka można zagłodzić? Małgorzata Solecka – dietetyk, specjalista do spraw żywienia i edukacji pacjentów onkologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. kontakt: [email protected]

bibliografia: Biernat, J. Wyka.: Stan odżywienia w aspekcie zdrowia, Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Nowiny Lekarskie 2011; M. Jarosz, I. Sajór.: Żywienie chorych z nowotworami. Porady lekarzy i dietetyków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012; Grabiec, M. Burchert, M. Milewska i.wsp.: Ogólnoustrojowe i miejscowe mechanizmy prowadzące do kacheksji w chorobach nowotworowych, Katedra Nauk Fizjologicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Postępy Hig Med. Dosw, 2013; M. Bączyk, L. Gorzelińska, J. Łuczek, J. Sowiński.: Zespół wyniszczenia nowotworowego. Wpływ leczenia na wybrane parametry kliniczne i biochemiczne. Doniesienia wstępne, Via Medica 2005

 

ZOBACZ:  WSPARCIE ŻYWIENIOWE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

DIETA W PROFILAKTYCE RAKA