Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Polska Liga Walki z Rakiem i Ministerstwo Zdrowia zapraszają pacjentów onkologicznych oraz ich rodziny na bezpłatny cykl wykładów i warsztatów z zakresu onkologii i psychoonkologii. Projekt Jak żyć z rakiem ma na celu udzielenie pomocy psychoterapeutycznej w obliczu kryzysu emocjonalnego jakim jest otrzymanie diagnozy choroby nowotworowej zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin. Aby przetrwać i przejść kryzys emocjonalny – wartości, relacji, celów życiowych i postrzegania swoich ról społecznych – potrzebna jest natychmiastowa i równoczesna z wprowadzeniem leczenia farmakologicznego i operacyjnego interwencja psychologiczna. Opieka psychoonkologiczna dla pacjentów nowotworowych i ich rodzin w ramach warsztatów Jak żyć z rakiem będzie realizowana przez psychoedukację oraz oddziaływanie psychologiczne nakierowane na zwiększenie tzw. wewnętrznych zasobów, warunkujących zwiększenie odporności psychicznej, a w konsekwencji lepsze przystosowanie do sytuacji choroby uczestników szkoleń.
 

WARSZTATY „JAK ŻYĆ Z RAKIEM” – GLIWICE

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Polska Liga Walki z Rakiem i Ministerstwo Zdrowia zapraszają pacjentów onkologicznych oraz ich rodziny i opiekunów na bezpłatny cykl wykładów i warsztatów z zakresu onkologii i psychoonkologii. Spotkania będą odbywać się w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy tel. 322788344 w godzinach 12.30-14.00 lub na e-mail: alicja.heyda@io.gliwice.pl
Kurs jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Warsztaty i wykłady odbywają się w godzinach popołudniowych w dniach 22.09, 23.09, 30.09 i 02.12 – dla pacjentów, a w dniach 07.10, 13.10, 14.10 – dla rodzin.

Szczegółowy program:
www.io.gliwice.pl/dla-pacjenta/kurs-jak-zyc-z-rakiem

 

WARSZTATY PSYCHOONKOLOGICZNE – POZNAŃ

Pracownia Psychologii Klinicznej z Wielkopolskiego Centrum Onkologii zaprasza wszystkie osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej (niezależnie od tego, czy są w trakcie leczenia, czy ukończyły terapię) oraz krewnych, bliskich i przyjaciół pacjentów do udziału w cyklu warsztatów. Zajęcia organizowane są przy współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym oraz Ligą Walki z Rakiem. Udział jest bezpłatny, nie jest wymagane skierowanie, zapisy drogą mailową: dorota.golab@wco.pl, arkadiusz.spychala@wco.pl

Organizatorzy proponują, aby każda z osób doświadczonych chorobą nowotworową zaprosiła na zajęcia kogoś ze swego otoczenia ( z rodziny, kręgu przyjaciół) i zapisując się na warsztaty podała także nazwisko osoby wspierającej. Więcej informacji: tel. 61 8850-882 w godzinach 8.00 – 15.00 lub w pokoju Pracowni Psychologii, sala 3070, na 3 piętrze w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Warsztaty dla pacjentów onkologicznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Harmonogram zajęć

Część wykładowa odbywać się będzie w sali 1325 (w budynku PET)
część warsztatowa – w dwóch grupach- w salach: 6052, VI piętro, wjazd windą przy Patio i w rotundzie, na parterze szpitala.

1. Spotkania dla opiekunów pacjentów 15- 17 września 2016 roku

15.09.2016 czwartek
15.00 – 15.45 Jak chronić się przed zachorowaniem? ( sala PET)
15.45- 16.00 Przerwa
16.00 – 17.30 Jak rozmawiać z chorym? ( warsztat)
17.45- 19.15 Co to znaczy troska o siebie? ( warsztat)

16.09.2016 piątek
15.00 – 15.45 Dieta i nowotwór ( sala PET)
15.45- 16.00 Przerwa
16.00- 17.30 Jak udzielać mądrego wsparcia? ( warsztat)
17.45- 19.15 Uczymy się mądrego optymizmu ( warsztat)

17.09.2016 sobota
10.00- 1045 Czego można się spodziewać po radio- i chemioterapii?
10.45- 11.00 Przerwa
11.00- 12.15 Możliwości pomocy socjalnej osobom leczonym z powodu choroby nowotworowej ( wykład i czas na dyskusję)
12.15- 12.45 Przerwa
12.45- 14.15 Korzystajmy ze śmiechu ( warsztat)
14.15- 15.45 Jak zapobiec wypaleniu? ( warsztat)

 

2. Spotkania dla osób leczonych z powodu choroby nowotworowej 22-23 września 2016 ( drugie spotkanie, będące kontynuacją zajęć wrześniowych planowane jest na listopad 2016 roku)

22.09.2016 czwartek
15.00- 15.45 Badania genetyczne. U kogo należy je wykonać ?
15.45- 16.00 Przerwa
16.00- 17.30 Jak rozmawiać o chorobie z lekarzem, rodziną , przyjaciółmi , ze sobą? ( warsztat)
17.45- 19.15 Co to znaczy troska o siebie? ( warsztat)

23.09.2016 piątek
15.00- 15.45 Jak sobie radzić podczas i po chemioterapii ?
15.45- 16.00 Przerwa
16.00- 17.30 Uczymy się mądrego optymizmu ( warsztat)
17.45- 19.15 Uczymy się kreatywności ( warsztat)

 

Tematyka zajęć w listopadzie

1. Radioterapia- na czym polega i co powoduje?
2. Próbujmy docenić uśmiech ( warsztat)
3. Porozmawiajmy o dobrym seksie ( warsztat)
4. Żywienie w chorobie nowotworowej
5. Co to jest inteligencja emocjonalna?
6. Porozmawiajmy o odwadze
7. Dyskusja- czas na tematy proponowane przez uczestników zajęć w kartach ewaluacji.

 

WARSZTATY „JAK ŻYĆ Z RAKIEM” – GDAŃSK

Spotkania będą się odbywać w Centrum Medycyny Inwazyjnej ul. Smoluchowskiego 19 w Gdańsku w sali seminaryjnej Kliniki Chirurgii Onkologicznej (winda nr 12-13, piętro III). Zapisy w sekretariacie Kliniki Onkologii i Radioterapii lub w Poradni Onkologicznej UCK telefon: 58 349 22 71, 58 349 32 16 lub e-mai:l mjedrzejczyk@uck.gda.pl. Projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Program spotkań dla pacjentów:
22.09.2016r.
13.15-14.00 – Wykład wprowadzający: Jak wzmacniać swoje własne zasoby psychiczne – jak lepiej żyć z rakiem?  – prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra)
14.00-15.30 – Co warto wiedzieć o raku? – lek. Anna Romanowska (onkolog)
15.30-16.00 – przerwa kawowa
16.00-17.30 – Warsztaty część 1. Porozmawiajmy o dobrym seksie – mgr Izabela Malicki (psychoonkolog)
17.30-19.00 – Warsztaty część 2. Co to znaczy troska o siebie? – mgr Dorota Grabowska (psychoonkolog)

6.10.2016r.
14.00-14.45 – Co trzeba wiedzieć o radioterapii i chemioterapii? – lek. Ewa Pawłowska (onkolog)
14.45-15.30 – Leczenie celowane – na czym polega i komu może pomóc? – prof. dr hab. med.  Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
15.30-16.00 – przerwa kawowa
16.00-17.30 – Warsztaty część 1. Uczymy się mądrego optymizmu – mgr Adela Kołymska (psychoonkolog)
17.30-19.00 – Warsztaty część 2. Próbujmy docenić śmiech – prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra)
20.10.2016r.
14.00-14.45 – Czy warto brać udział w badaniach klinicznych? – dr n med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek (onkolog)
14.45-15.30 – Jak sobie radzić z chemioterapią? – dr n med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek (onkolog)
15.30-16.00 – przerwa kawowa
16.00-17.30 – Warsztaty część 1. Uczymy się kreatywności mgr Małgorzata Chrzanowska (psychoonkolog)
17.30-19.00 – Warsztaty część 2.  Jak rozmawiać o chorobie z lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, ze sobą? – dr n. med. Justyna Janiszewska (psycholog)

1.12.2016r.
14.00-15.30 – Żywienie w chorobie nowotworowej – fakty i mity – mgr Paulina Borek (dietetyk)
15.30-16.00 – przerwa kawowa
16.00-16.45 – Co to jest inteligencja emocjonalna? – mgr Katarzyna Lewandowska (psycholog)
16.45-17.30 – Porozmawiajmy o odwadze. Dyskusja o zasobach psychicznych – prof. de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra)

Program spotkań dla rodzin i opiekunów:
23.09.2016 r.
13.15-14.00 – Wykład  wprowadzający: Jak wzmacniać swoje własne zasoby psychiczne – jak pomóc bliskim w życiu z rakiem – prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra)
14.00-15.30 – Co warto wiedzieć o raku? Jak się ochronić przed zachorowaniem? – lek. Anna Romanowska (onkolog)
15.30-16.00 – przerwa kawowa
16.00-17.30 – Warsztaty część 1. Jak rozmawiać z chorym? – mgr Urszula Miłejszo (psycholog)
17.30-19.00 – Warsztaty część 2. Co to znaczy troska o siebie? – mgr Dorota Grabowska (psychoonkolog)

7.10.2016 r.
14.00-15.30 – Dieta a rak – mgr Paulina Borek (dietetyk)
15.30-16.00 – przerwa kawowa
16.00-17.30 – Warsztaty część 1. Jak udzielać mądrego wsparcia? – mgr Anna Wyszadko (psycholog)
17.30-19.00 – Warsztaty część 2. Uczymy się mądrego optymizmu – mgr Adela Kołymska (psychoonkolog)

21.10.2016 r.
14.00-15.30 – Czego można się spodziewać po radioterapii i chemioterapii? – lek. Ewa Pawłowska (onkolog)
15.30-16.00 – przerwa kawowa
16.00-16.45 – Jak zapobiec wypaleniu? – dr n med. Justyna Janiszewska (psycholog)
17.30-18.15 – Korzystajmy ze śmiechu – prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra)

 

Jak żyć z rakiem? Warsztaty z zakresu onkologii i psychoonkologii, opracował Jarosław Gośliński, więcej na www.wco.pl

 

ZOBACZ: PSYCHOONKOLOGIA